Аналіз роботи школи за 2016-2017 навчальний рік

Стратегічні напрямки розвитку освіти України, визначені національною програмою "Освіта України ХХІ століття", Законами "Про освіту" , "Про загальну середню освіту", Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті передбачають переоцінку сучасних завдань школи, вимагають, з одного боку, радикальної демократизації управління, з іншого - системного контролю за навчально-виховним процесом, сприяють своєчасній координації всіх відносин в учнівському та педагогічному колективі.

Педагогічний колектив Прохорської ЗОШ у 2016-2017 н.р. продовжував працювати над проблемою "Удосконалення форм, методів, засобів проведення уроків та виховних заходів з метою підвищення рівня знань учнів та формування особистісних якостей і соціальної активності громадянина-патріота України". У 2016-2017 н.р. кількість дітей від 5 до 18 років, що проживає на території Прохорівської сільської ради було 72. Всі вони 100 були охоплені навчанням, лише одна дитина за станом здоровя не навчається ( рішення ОПМПК від 04.04.2014 року, № 44\330)

На початок навчального року в школі навчалось 67 дітей. На кінець навчального року - 63. З них 2 учнів навчається на 10-12 балів (4 %), 10 учнів - на 7-12 балів ( 18%), учнів, які закінчили навчальний рік на 1-3 бали, немає.

За соціологічним паспортом у школі навчається 8 напівсиріт, 21 дитина з багатодітних сімей, 3 дітей - з малозабезпечених сімей

Аналіз структури і мережі школи

за минулий навчальний рік. Збереження контингенту

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання родини, і пов'язана з переїздам: із 4 учнів, що вибули, 1 виїхав за межі району та області, 3 – в межах області.

Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2015/2016 навчальному році були:

§ організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

§ спільна робота з ДНЗ «Капітошка»;

§ контроль за відвідування учнями навчальних занять.

Результати навчальної діяльності учнів школи

У минулому навчальному році:

- до наступного класу переведено всіх учнів 1-9-х, 10-х класів;

- випущено із школи ІІІ ступеня – 4 учні;

- випущено із школи ІІ ступеня – 6 учнів;

- показали результати високого рівня 2 учениці: Сич Ірина ( 2 клас) та Алексеєгко Наталія ( 3 клас)

Рівень навчальних досягнень учнів у 2016/2017 навчальному році

Укомплектовано 7 класів, середня наповнюваність класів – 6 учнів. Школа І ступеня – 4 класи, школа ІІ ступеня - 3 класи, школа ІІІ ступеня – 0 класів.
Клас На 04.09.2016 27.05.2017 Різниця Прибуло Вибуло ЗНЗ району ЗНЗ інших районів Інші навч. заклади Виїхали за межі країни
1 9 8 -1 1 2 2
2 8 8
3 8 8 1 1 1
4 6 6
5 12 12
6 0 0
7 4 4
8 7 6 -1 1 1
9 6 6
10 3 3
11 4 4
Клас К-ть учнів Середній Достатній Високий
% кіль-ть % кіль-ть %
2 8 2 25% 1 13% 1 13%
3 8 2 25% 1 13% 1 13%
4 6 - - 1 17% - -
5 12 - - 4 33% - -
7 4 - - 1 25% - -
8 6 - - 1 17% - -
9 6 - - 2 33% - -
10 3 - - - - - -
11 4 - - - - -- -

Організаційно-адміністративна робота

У 2016-2017 році школа була 100% забезпечена педагогічними кадрами. У школі працює 14 педагогів: 1 з вищою категорією, старший вчитель, 4 - з І категорією, 3 - з ІІ категорією, 6- спеціалісти.

За минулий навчальний рік організаційно-адміністративна робота була спрямована на вирішення основних завдань 2016-17 н.р. та підпорядкована розв'язанню загальної навчальної і виховної проблеми школи. За рік було видано 131 наказ по школі організаційно-адміністративного характеру, які мобілізували колектив школи на вирішення основних завдань навчально-виховного процесу.

Проте, особливої уваги потребує вчасне і оперативне проведення прийнятих організаційно-адміністративних заходів, дотримання вимог правил внутрішнього розпорядку, посадових обов'язків та дисципліни праці.

Методична робота

У минулому навчальному році у школі працювало 4 методичних об'єднань і керівниками їх були затверджені:

Герасименко Л. О. -керівник творчої пари вчителів початкових класів;

Родзявка О.М. -керівник МО вчителів природничо-математичного циклу;

Ступак Н.В. -керівник МО вчителів суспільно-гуманітарного циклу;

Набільський О.В. -керівник МО класних керівників.

На засіданнях МО обговорювались проблеми удосконалення навчально-виховного процесу, аналізувались відкриті уроки, як використовувався передовий педагогічний досвід району, області, що беремо з фахових журналів, додаткової літератури та інших джерел.

Працювала методична рада, проведено одне педагогічне читання, 2 предметних тижня, тиждень педагогічної майстерності вчителів та тиждень молодого вчителя. Кращим класним керівником визнано Родзявку О.М., кращим методоб'єднанням - творчу пару вчителів початкових класів ( керівник Герасименко Л.О.). За участю батьківської громадськості, ініціативи членів педагогічного колективу створено матеріально - методичне наповнення класів-кабінетів. Кабінети математики, зарубіжної літератури за результатами конкурсу визнані кращими в школі. Троє педпрацівників пройшли курсову перепідготовку. Вчителями школи відвідано 10 районних семінарів. Педпрацівниками школи проведено 9 відкритих уроків, з них визнано високоефективними 3 уроки. Адміністрацією школи відвідано 5 позакласних заходів, із яких 3 визнано високоефективними, 1 - ефективним, 1 - неефективним. Проведено 6 методичних оперативок та випущено 3 методичних бюлетені. Вчителями школи підготовлено 5 брошур, які поповнили методичний куточок, та 1 портфоліо вчителів.

Були проведені засідання науково-методичної ради закладу за темами: "Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної служби школи на новий навчальний рік. Затвердження планів роботи" (вересень 2016 р.), "Про участь у конкурсі педагогічної майстерності "Учитель року". Про підсумки вивчення питання "Моніторинг вивчення питання стану роботи з обдарованими дітьми" (листопад 2016 р.), "Аналіз результативності виступу учнівської команди у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. Результати моніторингу інформаційної культури та рівня володіння ІКТ вчителями" (січень 2017 р.). "Про результати методичної роботи з педагогічними кадрами. Підсумки курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за навчальний рік. Вироблення і прийняття рекомендацій щодо основних напрямків методичної роботи у 2016-17 н.р." ( червень 2017 р.) Слід відзначити, що всі засідання науково-методичної ради пройшли на достатньому рівні, були цікавими, змістовими, з виробленням методичних рекомендацій.

Згідно з річним планом було організовано "Школу молодого вчителя": видано наказ про призначення педагогів-наставників, проведено співбесіди з молодими вчителями, про планування навчального матеріалу, вивчення нормативних документів про освіту, вивчено вимоги до сучасного уроку, планування задач уроку, управління процесом навчання на уроці. Було організовано взаємовідвідування уроків молодих вчителів та наставників. Проведено методичний тиждень молодого спеціаліста "Я іду на урок". Протягом року наставники плідно працювали з учителями усіх категорій. Це були і заняття-обміни досвідом, і відвідуванням уроків, і робота з документацією тощо.

Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету, в якому зібрані матеріали творчих знахідок ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, картотека методичної літератури, матеріали для роботи над проблемою школи, зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів школи.

Роботу шкільного методичного кабінету було організовано за кількома напрямками:

- стимулювання вчителів до впровадження елементів інноваційних технологій у практичну діяльність;

- накопичення та зберігання власних напрацювань вчителів школи, забезпечення умов для ознайомлення з ними всього педагогічного колективу;

- створення сприятливих побутових умов для самоосвіти вчителів у межах школи, створення умов для якісного проведення засідань ШМК та методичної ради школи;

- забезпечення вчителів навчальними програмами, програмами спецкурсів, факультативів,інструкціями, рекомендаціями тощо.

Триває поповнення методичного кабінету сучасною педагогічною літературою та методичними матеріалами про роботу вчителів школи.

Внутрішньошкільне управління і контроль

Дирекцією школи вивчено стан викладання та рівень знань, умінь і навичок учнів із англійської мови (наказ № 135 від 02.11.16), із основ здоров'я ( протокол педради № 7 від 27.10.16, наказ № 127 від 27.10.16 р.), із образотворчого мистецтва ( наказ № 141 від 18.11.16), астрономії (протокол № 1 від 04.01.17 р.,наказ № 2 від 04.01.17 р.), "Захист Вітчизни" (наказ № 28 від 29.03.17 р.), художньої культури (протокол № 2 від 27.03.17 р., наказ № 25 від 27.03.17 р.), людина і світ ( протокол № 3 від 21.04.17 р., наказ № 44 від 21.04.17 р.) Адміністрацією школи також були вивчені та узагальнені наказами по школі такі питання: "Про результати фронтального контролю якості знань учнів із української та російської мов " ( наказ № 149 від 28.12.16 ), "Про стан ведення зошитів з української мови та літератури" ( наказ № 17 від 20.02.17р.), "Про результати ДПА у 9 класі" ( наказ № 73 від 14.06.17 р.), "Про наслідки класно-узагальнюючого контролю 8 класу" ( наказ № 47 від 28.04.17 р.) "Про стан роботи х профілактики правопорушень серед учнів з девіантною поведінкою та тих, що стоять на внутрішньо шкільному обліку" (протокол № 7 від 27.10.16, наказ № 126 від 27.10.16 р.) та "Про стан екологічної культури учнів та дітей дошкільного віку в умовах освіти для сталого розвитку" (протокол № 1 від 04.01.17, наказ № 3 від 04.01.17), "Про стан родинно-сімейного виховання та роботи щодо забезпечення прав дитини " ( протокол № 2 від 27.03.17 р., наказ № 26 від 28.03.17), "Про стан естетичного виховання та сприяння творчому розвитку особистості школярів та дітей дошкільного віку" (протокол № 3 від 21.04.17 р., наказ № 45 від 21.04.17 р.)

Але не повною мірою забезпечується висока ефективність навчально-виховного процесу, результативність роботи з обдарованими дітьми, впровадження в практику науково обґрунтованих педагогічних, організаційних заходів. Потребує посилення контролю і за якісним виконанням навчальних програм.

Діяльність педагогічної ради

За минулий навчальний рік проведено 8 засідань педагогічної ради. На засіданнях розглядалися питання навчальної та виховної роботи, методичні проблеми, аналізувався стан викладання та якість знань учнів, розглядалися питання переведення учнів до наступних класів, випуску учнів із школи, а також інші питання педагогічної діяльності школи.

Проте, інколи не дотримувались вимоги методичних рекомендацій щодо підготовки і проведення педагогічної ради; контроль за виконанням деяких рішень був відсутній; інколи рішення педради були не конкретними.

Наради при директорові

В минулому навчальному році було проведено 9 нарад при директорові. На нарадах розглянуто 25 питань, які стосуються навчально-виховного процесу, стану викладання предметів, підсумків навчально-виховної роботи, господарської діяльності, підрозділів життєзабезпечення школи і т.д. За результатами нарад видавалися накази по школі або розпорядження.

Проте, є ряд невирішених питань, зокрема: не забезпечено планування нарад із урахуванням першочерговості та виробничої актуальності; недостатня глибина підготовки питань, що розглядалися.

Участь у професійних конкурсах. Видавнича діяльність.

Підвищенню професійної майстерності вчителів сприяє участь у щорічному конкурсі "Учитель року". У 2016/2017 навчальному році у районному етапі конкурсу брав участь Набільський О.В., вчитель нформатики, за що нагороджений грамотою відділу освіти

Моніторинг участі вчителів школи за останні три роки свідчить про відсутність результативності в цьому професійному конкурсі. Тому адміністрації школи необхідно підвищити мотивацію педпрацівників та стимулювати вчителів школи щодо їх участі в професійному конкурсі "Учитель року".

Результати участі вчителів школи в професійному конкурсі «Учитель року»

Показники 2013/2014 2014/2015 2015/16 2016/17
Кількість учасників 2 1 2 1
Кількість переможців районного етапу - - - -
Кількість переможців обласного етапу - - - -

Робота з кадрами, атестація, курсова підготовка

Атестація педагогічних працівників у Прохорській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів проводилась згідно з Законом України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Типового положення про атестацію педагогічних працівників України та з метою активізації творчої професійної діяльності вчителів школи, стимулювання фахової та загальної освіти, підвищення якості і результативності роботи.

Адміністрацією школи успішно організована та проведена атестаційна робота: видано відповідні накази, проведені засідання атестаційної комісії. Учителями, які атестувалися у 2016/2017 н. р. були проведені відкриті уроки, підготовлені портфоліо. За наслідками атестації в 2017 р. встановлено другу кваліфікаційну категорію Ступак Н.В.

Якісний склад вчителів

Прохорської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

на кінець 2016-2017 н. р.

Всього педпрацівників - 14

Відпустка по догляду дитиною - 2

Безпосередньо працює - 12

Спеціаліст - 6

Вища категорія - 1

І кваліфікаційна категорія - 4

ІІ кваліфікаційна категорія -3

Моніторинг якісного складу педколективу

Назва кваліфікаційної категорії 2012/2013 15 вчителів 2013/2014 15 вчителя 2014/2015 14 вчителів 2015/2016 13 вчителів 2016/2017 14 вчителів
Вища 1 1 1 1 1
І категорія 6 5 4 5 4
ІІ категорія 1 2 3 2 3
Спеціаліст 7 7 6 5 6

Моніторинг якісного складу педколективу школи свідчить про те, що протягом останніх років спостерігається оновлення колективу, оскільки останнім часом спостерігається тенденція до виходу на пенсію за вислугою років.

Значна кількість вчителів з кваліфікацією "Спеціаліст" зберігається за рахунок молодих спеціалістів. Рівень професійної компетентності та педагогічної майстерності в закладі обумовлюється педагогічним стажем роботи.

Розподіл педагогічних працівників за стажем педагогічної роботи:

до 3 років - 2 ( 14%)

від 3 до 10 років - 4( 29%)

від 10 до 20 років - 2( 14%)

від 20 років та

більше - 6( 43%)

Велике значення має вік педагогічних працівників, адже саме від віку залежить їх мотивація до самовдосконалення, підвищення кваліфікаційного рівня та рівня професійної компетентності вчителів.

Розподіл педагогічних працівників за віком

до 30 років - 5(36%)

від 30 до 40 років - 2( 14%)

від 40 до 50 років - 4(29%)

від 50 до 55 років - 2(14%)

більше 55 років - 1 (7%)

Школа постійно працює над підвищенням професійної кваліфікації та педагогічної майстерності педагогічних працівників навчального закладу. У 2016/2017 навчальному році було заплановано проходження курсів підвищення кваліфікації шістьома педпрацівниками школи, фактично пройшли курси всі педпрацівники, що складає 100% від запланованого.

На виконання Державної цільової програми "Сто відсотків", затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 року в навчальному закладі проводились групові заняття, практикуми з метою підвищення комп'ютерної грамотності вчителів. На сьогодні всі вчителі школи володіють інформаційними компетентностями, проводять уроки з використанням ІКТ.

Цілеспрямовану роботу впродовж навчального року проводила адміністрація школи з кадровим резервом згідно з Законом України "Про загальну середню освіту", Положенням "Про порядок підбору управлінських кадрів загальної середньої освіти" та з метою формування керівного складу школи. У грудні було видано наказ по школі від 01.12.16 №143 "Про зарахування до кадрового резерву" згідно з яким до складу кадрового резерву були зараховані перспективні вчителі, а саме: Симоненко Ю.В., Красьоха Л.В., Ступак Н.В.. Робота з кадровим резервом проводилась відповідно до плану роботи з кадровим резервом школи та індивідуальними планами педагогічних працівників. За підсумками своєї роботи кожний вчитель надав звіт про виконання індивідуального плану.

Робота з обдарованими учнями

З метою розвитку та вдосконалення науково-дослідницької діяльності учнів у школі було проведено таку роботу: поновлено банк даних з обдарованими дітьми, на кожну дитину заведені особові картки, затверджені плани роботи вчителів-предметників з обдарованими дітьми, проведено анкетування учнів, ведеться методична робота з педагогами щодо організації роботи з обдарованими дітьми, поновлено і систематизовано матеріали передового педагогічного досвіду щодо організації роботи з обдарованими дітьми.

Проведена робота з обдарованими дітьми дала свої позитивні результати. Учні школи брали активну участь у різних конкурсах, змаганнях, особливо плідною була робота вчителів суспільно-гуманітарного циклу. Учениця 9 класу Толочко Юлія посіла ІІ місце в районній олімпіаді з основ правознавства. Учениця 9 класу Сухар Валентина стала переможцем районного етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості. Учениця 9 класу Карнаух Марина посіла ІІІ місце в районному етапі обласного конкурсу на кращу презентацію англійською мовою "Україна - мій дім". Протягом року учні Прохорської школи співпрацювали з центром дистанційного навчання на базі Комарівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. Школярі брали участь у таких конкурсах: інтерактивні конкурси "Кенгуру", "Соняшник" (дипломи І ступеня регіонального рівня - учні 5 класу Михальчишина Анна, Красьоха Артем). Учень 8 класу Красьоха Владислав посів ІІІ місце в районній олімпіаді з трудового навчання. Також учні Прохорської школи брали участь в обласних конкурсах "Моральний вчинок" (районний етап, Карнаух Марина, 9 клас).

В школі добре організована спортивна робота (вчитель Клюзко В.І.). Його вихованці мають такі результати в районних змаганнях: стрільба на честь О.Куслія - І загальнокомандне місце (Сухар В., Омельченко М., Красьоха В., Настенко І., Бець Д.), ІІІ місце в особистому заліку (Красьоха В.); шашки - І місце (Ісаєнко М.); шахи - I місце (Настенко І.); волейбол - І місце в традиційному новорічному турнірі серед дівчат та І місце в заліку Спартакіади району (Сухар В., Карнаух М., Толочко Ю., Кулик В., Ковпак Н., Корзун Г., Олексієнко А.), І місце в районному турнірі серед хлопців (Ісаєнко М., Омельченко М., Бець Д., Красьоха В.); ІІ місце з метання гранати Ф-1 на змаганнях допризовників (Ісаєнко М.), легка атлетика - І місце в особистому заліку (Сухар В.), ІІІ місце в особистому заліку (Кулик В.).

Вчителі школи брали участь у професійних конкурсах: Всеукраїнський конкурс "Учитель року-2016" (Набільський О.В., І тур, номінація "Інформатика").

Але ще не в повній мірі досягнута відповідність рівня навчальних досягнень учнів та їх можливостей. Потребує вдосконалення діагностика реальних труднощів учителів ( особливо молодих) в організації навчально-виховного процесу та проведення методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів.

У 2016/2017 навчальному році учні школи брали активну участь у Всеукраїнських предметних конкурсах. У порівнянні з попереднім навчальним роком кількість учасників конкурсів зменшилась - з 23 до 15. Зменшення пояснюється тим, що учні школи в поточному навчальному році не взяли участі в предметному конкурсі "Гринвіч" та "Бобер". Результативність участі в порівнянні з попереднім навчальним роком залишається стабільною.

Підсумки участі учнів школи

у Всеукраїнських предметних конкурсах

№ з/п Назва конкурсу Кільість учасників Результати
золоті срібні бронзові
1. «Соняшник» 5 1 1
2. «Гринвіч» - - - -
3. «Кенгуру» 5 - - 2
4. «Колосок» 5 5 4 -
5. «Бобер» - - - -
Всього 15 6 4 3

Результати участі учнів школи у ІІ етапі

Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад

2011- 2012 н.р. 2012- 2013 н.р. 2013- 2014 н.р. 2014- 2015 н.р. 2015- 2016н.р. 2016- 2017 н.р.
Всього учасників 9 6 7 6 6 6
І місце - - - - -
ІІ місце 1 - 1 1 1 1
ІІІ місце 1 - 2 1 1 1
Всього 2 - 3 2 2 2

Разом з тим, необхідно зазначити ряд недоліків в організації та проведенні методичної та навчально-виховної роботи в школі:

- деякі засідання шкільних методичних об єднань (учителів природничого циклу, художньо-естетичного та здоров'язберігаючого циклів) проходили формально;

- не всі керівники шкільних методиних об'єднань використовують у практиці своєї роботи досягнення сучасної освіти: інноваційні педагогічні технології, моніторингові дослідження, рейтингову систему оцінювання діяльності вчителів;

- не в повній мірі вирішується питання видавничої діяльності вчителів, публікації в педагогічній пресі їх кращих наробок та матеріалів;

- недостатня увага звертається учителями початкової школи на використання ІКТ у навчально-виховному процесі;

- недостатньо організовано взаємовідвідування уроків учителями школи;

- відсутня систематичність у здійсненні діагностичної роботи з педкадрами;

- не завжди якісно готувались до уроків учителі школи: Максименко О.П. Пирковська О.В.

- недостатньо класними керівниками та вчителями-предметниками проводилась робота з мотивації та стимулювання учнів до підвищення результативності навчальної діяльності;

- недостатня робота проводилась з обдарованими учнями щодо їх залучення до експериментальної роботи та підготовки до конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України.

Виховна робота

У школі працює гурток від районного Будинку дитячої та юнацької творчості - "Художня обробка деревини" Учні із задоволенням відвідували даний гурток.

Важливим напрямком роботи директора та всіх учителів є естетичне виховання учнів. Особливе значення надавалося естетичному оформленню школи. Були оформлені фотовиставки із життя школи, регулярно змінювалися виставки кращих дитячих малюнків та поробок.

Проведені відкриті виховні години: "Захистимо рідну Батьківщину" ( 2,4 класи), свято для матусь і дівчаток -2-11 класи, "Чиста шкіра - запорук здоровя " 1,3 клас, "Компліменти" ( 6клас), "Наші святині" ( 8 клас) "Молодь проти СНІДу" ( 10 кл.). Класні керівники проводили індивідуальні бесіди з батьками про навчання та поведінку учнів, відвідували сім'ї з метою вивчення матеріально-побутових умов проживання дітей у сім'ях. За планами класних керівників проведені батьківські збори по класах. На зборах висвітлювались крім питань навчальної діяльності питання виховної роботи: "Про права та обов'язки батьків"

Для постійного підвищення професійного рівня класних керівників у школі функціонує шкільне методичне об'єднання класних керівників, яке очолює Набільський О.В. До складу шкільного методичного об'єднання входять класні керівники 1-11 класів. Відповідно до Положення про методичне об'єднання класних керівників складено план роботи на 2016/2017 навчальний рік.

Протягом навчального року проводились засідання шкільного методичного об'єднання класних керівників, на яких розглядались питання:

- про методичні рекомендації класним керівникам згідно Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів;

- аналіз виховної роботи та роботи методичного об'єднання класних керівників за 2015 /2016 навчальний рік ;

- про підвищення ефективності роботи класних керівників;

- про розвиток творчих та інтелектуальних здібностей учнів, залучення дітей до діяльності гуртків;

- про особливості педагогічного керівництва в роботі з важковиховуваними дітьми;

- про індивідуальну роботу класних керівників з дітьми .

Відповідно до річного плану роботи школи та планів роботи класних керівників у 2016/2017 навчальному році були проведені заходи.

Тематичні уроки та лінійки Пам'яті:

- уроки мужності до Дня визволення України від фашистсько-німецьких загарбників , до Дня збройних сил України ;

- лінійка-реквіум вшанування пам'яті жертв голодомору;

- відзначення Дня пам'яті подвигу героїв Круту "Подвиг української молоді" ;

- лінійка, присвячена пам'яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів до Дня виводу військ з Афганістану ;

- лінійка, присвячена пам'яті загиблих ліквідаторів аварії на ЧАЕС ;

- до Дня Української армії спортивні змагання в рамках Малих олімпійських ігор серед учнів 5-11 класів;

- до Дня Захисника Вітчизни уроки мужності;

- до Дня Великої Перемоги у Великій Вітчизняній війні уроки пам'яті .

У школі працюють органи учнівського самоврядування: Козацька січ, що складається із малих козацьких куренів. До складу козацької січі входять: козачата ( 1-4 класи), джури (5-8 класи), молодіжна організація "Молода січ" ( 9-11 класи). Головною метою самоврядування є ознайомлення учнівського колективу з історією, славними традиціями України, виховання бережливості в усьому, поваги до своєї родини, виховання громадянина України. На засіданнях козацької ради розглядались питання навчання, дисципліни, чергування в школі, проведення загально шкільних свят, спортивної роботи. Органи учнівського самоврядування організовують і проводять шкільні свята, конкурси, спортивні змагання, вечори відпочинку.

Протягом 2016-2017 н.р. в школі працювала рада профілактики правопорушень. На засіданнях розглядались важливі питання виховання учнівської молоді.

Належна увага приділялась патріотичному, правовому вихованню учнівської молоді та профілактиці правопорушень. У жовтні проходив місячник правового виховання. Учні проводили конкурс на кращу учнівську газету на правову тематику, розгадували ребуси, кросворди. Протягом року класними керівниками проводились виховні години на правову тематику. З метою попередження правопорушень щоденно проводився контроль за відвідуванням учнями школи .

Протягом 2016-2017 н.р. проводились традиційні шкільні свята: Свято першого дзвоника, Свято квітів, святковий вечір до Дня учителя, День Святого Миколая, Новорічне свято, Свято останнього дзвоника. Вся творча діяльність учнів заохочується. Діти нагороджені призами та грамотами.

Але не всі вчителі провели відкриті виховні заходи; досить формально проводились засідання ради профілактики правопорушень; неналежна була підготовка і деяких виховних заходів, зокрема, вечорів відпочинку., не висвітлювалась робота в періодичні пресі та мало на сайті школи.

Також у виховній роботі необхідно більше уваги звертати на урізноманітнення форм проведення виховних заходів, щоб спонукати учнів до активної участі у виховному процесі. Це сприятиме розвитку їх творчості, ініціативи, самостійності, організаторських здібностей, стимулюватиме процес самовдосконалення, саморозвитку.

Організація роботи з обліку дітей і підлітків шкільного віку

на території обслуговування

Організація роботи з питань обліку дітей і підлітків шкільного віку в навчальному закладі у 2016/2017 навчальному році здійснювалась на виконання ст. 53 Конституції України ст. 14, 35. Закону України "Про освіту", ст. 6, 18 Закону України "Про загальну середню освіту", ст. 19 Закону України "Про охорону дитинства", Постанови Кабінету міністрів України від 12.04.2000 №646 Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку". Метою роботи було здійснення контролю за здобуттями учнями повної загальноосвітньої середньої освіти дітьми та підлітками шкільного віку.

У 2016/2017 навчальному році наказом по школі від 18.04.2016 № 43 "Про організацію роботи щодо обліку дітей і підлітків шкільного віку" призначено відповідальною за роботу Симноненко Ю.В., заступника директора з НВР, та педпрацівників школи, відповідальних за роботу на окремих ділянках закріпленої території.

Розроблено план заходів на 2016/2017 навчальний рік, згідно з якими проводилась робота. Щоквартально педпрацівниками школи проводиться корегування списків дітей за закріпленою територією, оновлюються списки, складаються звіти.

Питання про стан роботи щодо охоплення підлітків навчанням було заслухано на нараді при директорові. Особлива увага надається контролю за відвідуванням учнями школи навчальних занять. Ці питання постійно розглядаються на нарадах при директорові, батьківських зборах, щомісячно складаються звіти класними керівниками, довідки та узагальнюються наказами по школі.

У школі створені необхідні умови для здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти. Встановлено щоденний контроль за відвідуванням навчальних занять учнями школи, ведеться журнал оперативного обліку відсутніх, збираються медичні довідки та записки батьків, які підтверджують поважні причини відсутності учнів. Щомісячно класним керівником складається інформація, в якій указані пропуски кожного учня. Пропуски підтверджуються медичними довідками, записками батьків. Інформація аналізується заступником директора з навчально-виховної роботи Симоненко Ю.В. та заслуховуються звіти на нарадах при директорові.

Аналізуючи дані про відвідування учнями школи навчальних занять протягом 2016-2017 навчального року слід відмітити, що найбільше пропусків зафіксовано у 5,9 та 11 класах, при чому, якщо у 5 класі із 1087 пропущених за рік уроків 529 - по хворобі ( 48%), у 11 класі із 1516 пропущених уроків 718 по хворобі ( 48%), то у 9 класі із 1102 пропущених уроків лише 468 - по хворобі, а це 42%.

Невідвідування учнями навчальних занять без поважних причин у 2016/2017 навчальному році зафіксовано не було.

Слід зазначити, що не всі педагогічні працівники школи своєчасно надавали звіти щодо відвідування учнями школи.

Охорона життя і здоров'я, безпека та охорона праці, санітарно-профілактичні та оздоровчі заходи

У школі забезпечувалось дотримання правил техніки безпеки. Проводились необхідні інструктажі. Витримувався температурний режим, забезпечувались норми освітленості кабінетів, санітарно-гігієнічні умови. Протягом року були видані накази: "Про організацію охорони праці" ( наказ № 84 від 29.08.16), "Про заходи із забезпечення протипожежної безпеки та запобігання нещасним випадкам" ( наказ № 92 від 30.08.16 р.), "Про міри безпеки, пов'язані з необхідністю збереження життя та здоровя дітей під час перебування в школі та в позуарочний час" ( наказ № 93 від 30.08.16 р.),

Працівники дільничної та центральної районної лікарень проводили медичні огляди учнів. Учні школи були забезпечені гарячим харчуванням, учні початкових класів харчувалися безкоштовно за рахунок бюджету. Овочі для забезпечення здешевлення харчування вирощувалися на шкільному городі. Класоводами та класними керівниками вивчались соціально-побутові умови проживання дітей. Був організований підвіз учнів, що проживають в с. Шевченко.

Проте потребує посилення контролю за виконанням норм безпеки праці.

Зміцнення навчально-матеріальної бази

У минулому навчальному році була проведена робота щодо зміцнення навчально-матеріальної бази школи, яка спрямована на покращення бази кабінетів та майстерень, впорядкування майна, його обліку та збереження, а також створення нового роздаткового, дидактичного матеріалів для індивідуальної роботи. За рахунок коштів Державного Фонду регіонального розвитку було проведено капітальний ремонт котельні. Проведено якісний ремонт навчальних кабінетів та школи в цілому завдяки спонсорській допомозі ТОВ "Прохорське" та благодійним внескам батьків.

Проте, потрібно спрямувати роботу на виготовлення дидактичного та роздаткового матеріалу за рівнями, а також тематичних тестових завдань для проведення заліків; домагатися чіткого виконання Положення про кабінети.

Основні завдання педагогічного колективу

на 2017-2018 навчальний рік

Виходячи з аналізу стану роботи педагогічного колективу в 2016/2017 навчальному році та з метою виконання Законів України " Про освіту", "Про загальну середню освіту", Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті, на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Концепції профільної освіти, впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, нового Державного стандарту, базової та повної загальної середньої освіти та іншими документами Міністерства освіти і науки України, нової Концепції профільної освіти, рішень державних органів та Програми школи-родини "Джерело" в 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив школи працюватиме над вирішенням завдань:

- підвищення якості і результативності навчально-виховного процесу;

- впровадження в навчально-виховний процес Державного стандарту початкової загальної освіти;

- впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної освіти;

- підвищення якості підготовки учнів до участі у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських предметних олімпіад і конкурсу - захисту наукових робіт учнів - членів МАН ;

- підвищення професійної компетентності вчителів через активізацію методичної роботи, підвищення якості самоосвітньої роботи, проведення науково-методичних семінарів, організацію на належному рівні взаємовідвідування уроків у своїх колег;

- створення умов для мотивації та стимулювання учнів до підвищення результативності навчальної діяльності, підготовки до ДПА та ЗНО;

- індивідуалізація роботи з учнями, які навчаються на початковому рівні, проведення заходів на подолання неуспішності учнів;

- підвищення особистої відповідальності вчителів закладу за якість викладання навчальних предметів та об'єктивного оцінювання навчальних досягнень учнів за 12 бальною системою;

- посилення контролю за підвищенням якості підготовки та проведення уроків вчителями школи, впровадженням інноваційних педагогічних технологій в навчально-виховний процес;

- забезпечення ефективного рівня в роботі з обдарованими дітьми вчителями Красьохою Л.В., Родзявкою О.М., Набільською Л.П., Максименко О.П., Ступак Н.В., Набільським О.В.;

- діагностування реальних труднощів учителів ( особливо молодих) в організації навчально-виховного процесу та сприяння усуненню виявлених недоліків;

-забезпечення дотримання вимог методичних рекомендацій щодо підготовки і проведення педагогічної ради;

- забезпечення планування нарад при директорові з урахуванням першочерговості та виробничої актуальності;

-підвищення якості проведення засідань ШМО, творчих груп, предметних тижнів;

-поліпшення роботу ради профілактики правопорушень;

- посилення контроль дирекції закладу за виконанням учасниками навчально-виховного процесу правил внутрішнього розпорядку школи;

- активізації роботу щодо вивчення та узагальнення ППД;

- покращення пропаганду здорового способу життя, в тому числі здорового раціонального харчування (проаналізувати роботу шкільної їдальні, залучати до просвітницької роботи лікарів);

-забезпечення високої якості та ефективності самоврядування, формування потреби активної участі кожної дитини в громадському житті класу, школи та села;

- забезпечення реалізації змістовного дозвілля учнів та задоволення потреби особистості у творчій самореалізації;

- забезпечення збереження і зміцнення фізичного, морального та психологічного здоров'я школярів шляхом залучення учнів до занять у спортивній секції "Олімп", проведення ранкових зарядок, активній співпраці з психологічними службами;

- активізації співпраці з батьками та громадськістю шляхом впровадження програми школи-родини "Джерело"

- поліпшення громадсько-патріотичного і превентивного виховання школярів на основі розвитку учнівського самоврядування;

- підвищення виконавської дисципліни;

- зміцнення матеріально-технічної та науково-методичної бази школи.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi