Захалявна книжка заступника директора школи з НВР
Люби свою школу, бережи її честь, поважай її традиції

I. Функціональні обов’язки заступника директора з НВР

II. План-сітка навчально-виховної роботи ЗДНВР на місяць

III. План-сітка навчально-виховної роботи ЗДНВР на тиждень

IV. Мета відвідування і спостереження уроків

V. ВШК :

1. Персональний контроль.

2. Вибірковий контроль.

3. Поточний контроль.

4. Комплексно - узагальнюючий контроль.

5. Фронтальний контроль:

a) план фронтальної перевірки роботи вчителя;

b) план фронтальної перевірки стану викладання предметів;

c) план фронтальної перевірки методичного об'єднання.

6. Попередній контроль.

7. Тематичний контроль.

8. Підсумковий контроль.

9. Оперативний контроль.

10. Поточний контроль.

11. Алгоритм:

1) організації комплексної перевірки діяльності вчителя;

2) організації перевірки діяльності вчителя з попередження низької успішності учнів;

3) організації перевірки діяльності вчителя з диференціації та індивідуалізації освітнього процесу;

4) організації перевірки діяльності вчителя з формування в учнів пізнавальних інтересів;

5) перевірки організації роботи на уроці;

6) організації комплексної перевірки класного журналу;

7) організації контролю за веденням журналу групи продовженого дня;

8) перевірки стану охорони праці в навчальних майстернях;

9) організації контролю стану навчальних кабінетів;

10) організації контролю за роботою вчителя з зошитами учнів;

11) організації контролю за виконанням навчальних програм;

12) проведення класно - узагальнюючого контролю;

13) організації самостійної роботи учнів;

14) вивчення учнівського колективу;

12. Показники для характеристики якості знань.

13. Перевірка засвоєння знань.

14. Види контролю за якістю навчання:

a) поточний контроль;

b) тематичний контроль;

c) підсумковий контроль.

15. Методи і форми організації контролю за якістю навчання:

a) усне опитування;

b) письмове опитування;

c) самостійна робота;

d) контрольна робота;

e) тестування.

16. Критерії діяльності педагога:

a) навчально-пізнавальа;

b) контроль (корекція) діяльності учнів;

c) мова вчителя та її значення на уроці ;

d) взаємини вчителя і учнів.

17. Зразки рекомендацій за підсумками перевірки.

18. План перевіркм зошитів

19. План перевірки щоденників

20. План перевірки класних журналів

VI. Аналіз НВП заступника директора З НВР

VII. План роботи заступника директора З НВР

VIII. Зразки аналітичних наказів. (Про підсумки навчально-виховної роботи за навчальний рік, про підсумками контролю за веденням «Особових справ учнів», про підсумками контролю за роботою вчителів-предметників з ​​учнями випускних класів, про підсумки тематичної перевірки фізкультурно-оздоровчої роботи вчителями фізичної культури і класними керівникамипро наслідки фронтального контролю за станом викладання української мови в 2-4 класах за 20__-20__ н.р., про оглядовий контроль навчально-виховного процесу в 1- их класах за 20_ – 20_ н.р., про результати проведення зондуючи контрольних робіт, про підсумками персонального контролювчителя української мови та літератури, про підсумки навчально-виховної роботи за 20__-20__ навчальний рік, про підсумки проведення методичної роботи у 20__-20__ навчального року, про характер і обсяг домашніх завдань, про результати перевірки стану викладання предметів варіативної складової навчального плану, про наслідки фронтального контролю за станом викладання фізкультури в 1-11 класах, про наслідки фронтального контролю за станом викладання предмета «Основи здоров`я» в 2 - 9 класах у 2012 – 2013 н.р., про стан викладання і рівень навчальних досягнень учнів з історії України, всесвітньої історії та правознавства, про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з трудового навчання)


Навчальний процес — це ритм.І завуч має працювати як годинник:

хвилина, година, місяць,

семестр.

Функціональні обов’язки заступника директора з НВР

№ з/п Функціональні обов’язки Види діяльності Періодичність, термін виконання
1 Організація НВП на основі Статуту школи,навчальних планів,нормативнх документів МОНМС України 1. Складання розкладу навчальних занять. 2. Складання розкладу індивідуальних занять. 3. Складання розкладу факультативів. 4. Складання розкладу для учнів, які навчаються вдома (індивідуальне авчання). 5. Підготовка проектів навчальних планів. 6. Складання графіка шкільного контролю. 7. Складання графіка контрольних робіт. 8. Підготовка режиму роботи школи. 9. Підготовка режиму роботи учнів. 11.Підготовка авторських і адаптованих програм варіативної складової навчального плану на наступний рік. 2 рази на рік (вересень,січень) Вересень, січень Вересень, січень 2 рази на рік 2 рази на рік 2 рази на рік Раз на рік Раз на рік За потребою
2 Забезпечення виконання навчальних програм 1. Перевірка календарного планування 2. Індивідуальна співбесіда з учителями з питання виконання навчальних програм Вересень, січень 2 рази на рік
3 Керівництво і контроль за роботою вчителів 1. Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи Серпень - вересень
4 Керівництво і контроль за рівнем навчальних досягнень учнів з окремих предметів 1. Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи. 2. Засідання педради з питання рівня викладання і навчальних досягнень з … Серпень – вересень Згідно з річним планом
5 Керівництоі контроль за успішністюі поведінкою учнів Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи Серпень - вересень
6 Керівництво і контроль за роботою предметних гуртків Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи Серпень - вересень
7 Керівництво і контроль за роботою факультативів Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи Серпень - вересень
8 Керівництво і контроль за проведенням індивідуальних занять Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи Серпень - вересень
9 Керівництво і контроль за роботою з учнями, які навчаються вдома 1.Складання шкільного графіка контролю на підставі річного плану роботи школи 2.Анкетування батьків із проблеми організації навчання вдома Серпень – вересень Серпень - вересень
10 Організація роботи із забезпечення навчальних кабінетів наочністю і технічними засобами навчання 1. Аналіз матеріальної бази кабінетів у поточному навчальному році 2. Аналіз забезпечення навчальних кабінетів наочністю 3. Консультація щодо складання плану роботи навчального кабінету 4. Контроль за складанням планів роботи навчальних кабінетів 5. Внесення пропозицій щодо дообладнання навчальних кабінетів Раз на семестр Раз на рік Серпень Вересень Травень
11 Поповнення шкільної бібліотеки,методичного кабінету навчально-методичною, художньою літературою,журналами, газетами 1. Аналіз бібліотечного фонду шкільної бібліотеки і методичного кабінету 2. Поповнення картотеки « Документи про освіту» Травень Постійно
12 Організація роботи з узагальнення й поширення ППД 1.Узагальнення досвіду вчителів школи, які атестуються (підтверджують) на вищу категорію, педагогічне звання 2.Підготовка тематичних методичних альманахів 3.Робота з поповнення картотеки ППД школи, міста… 4.Організація творчих звітів учителів 5.Складання графіка проведення відкритих уроків Протягом року Жовтень Протягом року Лютий, березень Жовтень
13 Організація методичної роботи з предметів 1. Аналіз роботи вчителів з методичної проблеми 2. Аналіз роботи МО вчителів предметників 3. Консультації з планування роботи МО на наступний навчальний рік 4. Консультації вчителів з питань планування самоосвіти на наступний рік 5. Контроль за заповненням вчителями методичних кейсів 6. Індивідуальні співбесіди з питань методичних утруднень учителя 7. Засідання методичних об’єднань 8. Аналіз роботи МР школи 9. Планування роботи МР школи Березень Червень Червень Серпень Квітень, травень Раз на семестр 4-5 раз на рік Червень Червень
14 Регулювання навчального навантаження учнів 1. Складання графіків проведення к/р і тематичної атестації відповідно до розкладу занять 2. Перевірка обсягу д/з Вересень Грудень
15 Складання проекту навчального плану 1. Аналіз рівня реалізації навчального плану за поточний рік 2. Вивчення нормативних документів на наступний рік 3. Вивчення освітніх запитів замовників освітніх послуг 4. Аналіз використання варіативної складової плану 5. Анкетування учнів з метою виявлення освітніх потреб Лютий Лютий-березень Лютий – квітень Лютий – квітень Лютий – квітень
6 Контроль за правильністю оцінювання навчальних досягнень учнів 1. Аналіз об’єктивності оцінювання т/а 2. Аналіз об’єктивності оцінювання н/д за семестри і рік 3. Аналіз об’єктивності оцінювання н/д лід час ДПА Постійно 2 рази на рік Травень-червень
17 Організація і проведення ДПА 1. Вивчення нормативних документів МОНУ 2. Підготовка заходів щодо організованого закінчення навчального року 3. Аналіз організації повторення навчального матеріалу 4. Складання розкладу передекзаменаційних консультацій 5. Складання розкладу ДПА Постійно Березень-травень 1 раз у ІІ семестрі Березень– квітень Квітень
18 Звітно-аналітична документація про стан НВП 1. Аналіз діяльності школи за навчальний рік 2. Підготовка статистичних звітів 3. Аналіз моніторингових відстежень Травень Вересень, січень, червень Постійно
19 Ведення документації з НВП 1. Підготовка організаційних та аналітичних наказів 2. Аналіз стану кл. журналів, журналів факультативів, інд. занять тощо 3. Аналіз стану учнівських зошитів та щоденників 4. Ведення обліку пропущених та заміщених уроків 5. Проведення методичної наради щодо ведення шкільної документації та дотримання орфографічного режиму Постійно Щотижня з різних питань 2 рази на рік Постійно 2 рази на рік

План-сітка навчально-виховної роботи ЗДНВР на місяць

Організаційна діяльність Методична діяльність Контрольно-аналітична діяльність
Серпень Участь у доборі та розстановці педкадрів Розподіл педагогічного навантаження вчителів Організація роботи класних керівників з оформлення класних журналів Уточнення контингенту учнів по класах Складання розкладу на І семестр Уточнення робочого навчального плану та програм Підготовка шкільної документації Участь у підготовці та проведенні педагогічної ради за підсумками минулого навчального року та завдання на новий навчальний рік Проведення інструктивно-методичної наради з учителями (методика проведення першого уроку, вимоги до оформлення шкільної документації, єдині педагогічні вимоги до учнів тощо) Участь у серпневих методичних заходах Огляд готовності навчальних кабінетів до нового навчального року Перевірка календарно-тематичних планів учителів Підготовка проектів наказів щодо організаційного початку нового навчального року
Вересень Участь у складанні тарифікації Складання розкладу додаткових індивідуальних занять, факультативів, курсів за вибором Складання графіка проведення контрольних, лабораторних, практичних, творчих робіт на І семестр Складання графіка чергування вчителів по школі Організація індивідуальних занять вдома для дітей, які потребують цього Внесення коректив до розкладу уроків Надання допомоги керівникам МО щодо планування роботи Інструктивно-методична нарада для нових учителів, індивідуальна робота з ними Організація проведення єдиних контрольних робіт у класах нового набору з метою виявлення рівня навчальних досягнень учнів Статистичні звіти Перевірка особових справ учнів Уточнення списків учнів Організація перевірки забезпечення учнів підручниками Перевірка організованості початку нового навчального року (загальний - оглядовий контроль) Контроль щодо попередження помилок у роботі молодих спеціалістів Перевірка техніки читання і письма у молодших школярів (кінець вересня
Жовтень Організація й проведення педагогічного консиліуму вчителів, які працюють у 5 класах та класоводів випускних класів початкової школи з метою вироблення єдиних педагогічних вимог щодо наступності у навчанні Робота з керівниками МО з питань організації та проведення шкільних олімпіад (І етап) Інструктивно-методична нарада для вчителів з питань проведення атестації медпрацівників Проведення відкритого уроку для молодих спеціалістів Перевірка правильності оформлення журналів для факультативних занять Перевірка документації щодо планування роботи вчителів(календарне, вибірково-поурочне, роботи навчальних кабінетів, позакласної роботи з предмету) Вивчення проблеми наступності у навчанні в початкових та 5-х класах (порівняльний аналіз стану викладання відвіданих уроків з основних предметів, аналіз рівня навчальних досягнень за результатами контрольних робіт) Перевірка ведення шкільної документації
Листопад Організація та надання допомоги у проведенні предметних тижнів Проведення педагогічного консиліуму щодо визначення реальних навчальних можливостей учнів 8-х класів; організація роботи зі слабовстигаючими та обдарованими дітьми Інструктивно-методична нарада з вчителями, які працюють у 9 класах Вивчення системи роботи вчителів, які атестуються Інструктивно-методична нарада для вчителів, які претендують на встановлення вищої кваліфікаційної категорії (підготовка до творчого звіту) Перевірка роботи бібліотеки щодо забезпечення учнів навчальною літературою Контроль за навчально-виховним процесом Перевірка роботи предметних гуртків, факультативів, курсів за вибором
Грудень Участь у батьківських зборах за підсумками навчально-виховної роботи Складання плану роботи вчителів на канікулах Нарада з класними керівниками з питань моніторингу успішності за І семестр Робота щодо участі у ІІ етапі предметних олімпіад Участь у І турі конкурсу «Учитель року» Підготовка розпорядження щодо закінчення І семестру та проведення методичної роботи під час канікул Контроль за навчально-виховним процесом Підготовка та проведення контрольних робіт, аналіз результатів (довідка) Співбесіди з учителями щодо стану виконання навчальних програм, аналіз та узагальнення матеріалів Перевірка стану всеобучу (відвідування учнями школи, робота з важковиховуваними учнями, створення умов для навчання) Підбиття підсумків щодо обладнання навчальних кабінетів
Січень Участь у підготовці та проведенні засідання педради Складання розкладу уроків, графіка контрольних, практичних, лабораторних робіт на ІІ семестр Складання графіка внутрішкільного контролю на ІІ семестр Уточнення графіка чергування вчителів по школі Робота з комплектування перших класів (відвідування ДНЗ, організація екскурсій до школи, організація занять) Організація участі школярів у ІІІ етапі предметних олімпіад Організація участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких учнівських робіт Проведення співбесід з учителями про стан їхньої роботи над методичною т проблемою, надання методичної допомоги, узагальнення матеріалів Перевірка класних журналів щодо виконання навчальних планів (практичних, лабораторних, творчих робіт); дотримання вимог щодо ведення класного журналу Перевірка календарного планування на ІІ семестр Перевірка дотримання єдиних педагогічних вимог, навантаження учнів (домашні завдання) - класно-узагальнюючий контроль Контроль за навчально-виховним процесом
Лютий Участь у роботі шкільної атестаційної комісії Створення творчих груп з питань розробки плану навчально-виховної та методичної роботи Аналіз стану успішності учнів Перевірка стану виконання навчальних програм (записи у класних журналах, спостереження під час відвідування уроків) Перевірка та контроль вчителями-предметниками стану ведення зошитів учнями Контроль за виконанням єдиного орфографічного та мовного режиму Контроль ведення документації МО
Березень Визначення вчителів, які працюватимуть у 5-х класах, ознайомлення їх з особливостями роботи (за узгодженням з директором) Підготовка матеріалів до міської атестаційної комісії Проведення заходів з питань підготовки до ДПА та ЗНО Підготовча робота щодо планування роботи школи на наступний навчальний рік (анкетування медпрацівників, учнів, батьків), узагальнення матеріалів Участь у підготовці та проведенні педради Методична діяльність Інструктивно-методична нарада з метою ознайомлення з інструкцією щодо проведення ДПА Створення робочої групи з питань планування роботи щодо реалізації завдань науково-методичної проблеми на наступний навчальний рік Контрольно-аналітична діяльність Контроль за відвідуванням учнями занять Перевірка ведення шкільної документації (вибірково)
Квітень Складання розкладу консультацій та ДПА Підготовка документації про звільнення учнів від ДПА Участь у складанні графіку відпусток та зайнятості вчителів улітку Підготовка до комплектування перших та десятих класів Підбиття підсумків стажування Контроль за навчально-виховним процесом Перевірка стану підготовки до ДПА з предметів
Травень Організаційна діяльність Підготовка документації щодо проведення ДПА у 11 класах Участь у батьківських зборах Організація огляду підручників, якими користувалися учні Оформлення документів: атестатів, грамот Методична діяльність Проведення заходів щодо підсумків роботи вчителів над індивідуальними методичними темами Попереднє обговорення методичних заходів на новий навчальний рік Перевірка класних журналів з метою виявлення ступеня виконання навчальних програм Перевірка готовності кабінетів до атестації Перевірка проведення консультацій Аналіз рівня забезпечення школи навчальними посібниками і підручниками на новий навчальний рік
Червень Підготовка документів щодо проведення навчальних екскурсій та навчальної практики Підготовка документації щодо проведення ДПА у 9 класах Набір у перші та десяті класи Організація роботи із учнями початкового рівня навч.досягнеь (розклад занять, зошит індивідуальних занять влітку, списки учнів, відповідальних за роботу влітку) Попередній розподіл педагогічного навантаження (за результатами індивідуальних бесід з учителями) Планування методичної роботи на наступний навчальний рік Перевірка записів в особових справах учнів Підготовка звітів за рік (атестація, підсумки року)

План-сітка навчально-виховної роботи ЗДНВР на тиждень

Дні Робота з педкадрами Адмін.-організ.роб Вивчення та аналіз стану НВП Наради Робота з документ. Робота з учн Робота з батьками Викладацька діяльність
Понеділок Уроки: 9-А клас-9.25 10-Аклас-13.25
Вівторок Уроки: 10-Б клас-10.30 Перевірка зошитів. Самоосвіта.
Середа Уроки: 8-А кл.-10.30 11 кл.-13.25 Індивід. робота із обдар.учнями
Четвер Уроки: 8-Аклас-9.25 9-Аклас-13.25 Підготовка до уроків.
П’ятниця Самоосвіта.

Мета відвідування і спостереження уроків

I. Перевірити, як на уроці здійснюється єдність навчання, виховання і розумового розвитку учнів.

2. Перевірити, як вчитель формує в процесі навчання діалектико-матеріалістичний світогляд учнів.

3.Виявити рівень наукової обгрунтованості і систематичності здійснення вчителем міжпредметних зв'язків у викладанні.

5. Перевірити, як учитель активізує розумову діяльність учнів.

6.Виявити ступінь підготовленості вчителя до оптимізації методів навчання.

7. Перевірити роботу вчителя щодо здійснення зв'язку викладання з життям.

8. Перевірити, як учитель реалізує на уроці принцип доступності.

9. Перевірити роботу вчителя з розвитку на уроці пізнавальних інтересів учнів.

10. Перевірити рівень роботи вчителя з систематизації повторення раніше вивченого матеріалу.

11.Визначити ступінь підготовленості вчителя до застосування методу проблемного навчання і створення на уроці проблемних ситуацій.

12.Вивчити стан роботи вчителя щодо застосування методів розвивального навчання.

13.Проаналізувати повноту і ефективність реалізації на уроках принципу науковості викладання.

14. Вивчити ефективність реалізації на уроках принципу наочності навчання.

15.Визначити оптимальність поєднання фронтального та індивідуального способів організації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

16.Вивчити систему роботи вчителя з диференціації процесу навчання на уроці.

17. Вивчити роботу вчителя з розвитку логічного мислення учнів.

18. Вивчити рівень науково-теоретичної та методичної підготовки вчителя.

19. Вивчити методи роботи вчителя щодо стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці.

20. Визначити ефективність поєднання методів словесного, наочного і практичного навчання.

21. Провести спостереження за роботою вчителя щодо здійснення контролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці.

22. Визначити рівень роботи вчителя з формування на уроці загальнонавчальних умінь і навичок.

23. Провести психолого-педагогічні спостереження за роботою і поведінкою "важких" учнів.

24. Встановити ступінь ефективності застосування учителем технічних засобів навчання.

25. Зробити висновки про ефективність використання часу на уроці.

2б. Перевірити, як вчитель здійснює підготовку учнів до сприйняття нового матеріалу.

27. Провести спостереження за організацією на уроці творчих робіт учнів.

28. Вивчити роботу вчителя щодо прищеплювання учням навичок раціональної навчальної праці.

29. Перевірити, як вчитель організує на уроці самостійну роботу учнів.

30. Перевірити, як вчитель домагається свідомого засвоєння учнями навчального матеріалу.

31. Перевірити, як вчитель здійснює на уроці індивідуальний підхід до учнів з низьким рівнем навчання.

32. Перевірити, як учитель визначає зміст і обсяг домашнього завдання і проводить його інструктаж.

33. Вивчити систему роботи вчителя з використання на уроці обчислювальної техніки.

34. Вивчити систему роботи вчителя щодо вдосконалення уроку на основі застосування досвіду вчителів - новаторів.

35. Вивчити зміст і форми роботи вчителя з проблеми: "Вчити учнів вчитися".

36.Пепевірити роботу вчителя з раціоналізації методів опитування учнів.

37. Визначити результативність роботи з розвитку усного мовлення учнів.

З8. Вивчити досвід викладання, спрямованого на організацію самостійної діяльності учнів.

39.Проаналізувати ефективність методичних прийомів учителя, що формують міцність знань учнів.

40. Проаналізувати роботу вчителя з вироблення у дітей навичок напівавтоматичного читання, інтересу і любові до цього виду навчальної діяльності.

41.Визначити результативність застосування методів і прийомів контролю за засвоєнням знань учнями.

42.Познайомитися з роботою вчителя на уроці з виховання у дітей працьовитості та культури праці.

43. Визначити рівень ефективності застосування на уроці дидактичного матеріалу.

44.Дати оцінки прийомам роботи вчителя з підтримання активної уваги: ​​учнів протягом усього уроку.

45. Визначити методи і прийоми роботи вчителя з навчання учнів умінням і навичкам роботи з книгою.

46.Визначити рівень сформованості в учнів навичок виконання єдиних вимог на уроці.

47.Визначити ступінь підготовленості вчителя до організації навчально-виховного процесу на основі знання психологічних характеристик учнів.

48.Провести спостереження за роботою вчителя з формування на уроці свідомої дисципліни учнів.

49.Перевірити дотримання на уроці санітарно-гігієнічного режиму і вимог техніки безпеки.

50. Визначити рівень оснащеності навчального кабінету з точки зору вимог системи уроків по провідних темах навчальних програм.

51. Перевірити, як учитель виробляє у першокласників навички звуко - буквенного аналізу.

52.Вивчити систему роботи вчителя - словесника з проведення грамматико-стилістичних вправ при вивченні теми "_________".

53.Провести спостереження за роботою вчителя з розвитку обчислювальних навичок на уроці математики.

54.Вивчити роботу вчителя географії з прищеплення умінь читати плани місцевості, визначати по карті азимут і знаходити по азимуту заданий напрямок на місцевості.

55. Перевірити, як на уроках математики в 2 кл. вчитель формує у дітей уміння застосовувати закон додавання.

56.Перевірити змістовну єдність роботи вчителя української (світової) літератори з формування в учнів патріотичних почуттів при вивченні творчості (_____).

57. Вивчити роботу вчителя математики з розвитку логічного мислення учнів при вивченні конкретної теми.

58. Перевірити роботу вчителя з вироблення у школярів навичок виразного читання і володіння нормами літературної мови.

59.Провести спостереження за роботою вчителя іноземної мови по заучуванні мовних штампів.

60. Вивчити роботу вчителя іноземної мови з проведення вправ, спрямованих на розвиток в учнів розуміння іноземної мови на слух в конкретній життєвій ситуації і на розвиток мовної теми.

61. Перевірити, як вчитель іноземної мови організовує на уроці вправи, що розвивають у учнів уміння переказувати текст, вести розповідь по картинці, відповідати на запитання.

62.Встановити ефективність роботи вчителя іноземної мови по закріпленню мовного матеріалу.

63. Перевірити роботу вчителя іноземної мови з організації вправ на прищеплення навичок мислення з англ. мови.

64. Перевірити, на скільки правильно і глибоко реалізує світоглядні напрямки уроку вчитель літератури за темою.

65.Вивчити систему роботу вчителя на уроці біології з екологічного виховання учнів.

67. Перевірити стан роботи вчителя з навчання учнів каліграфії.

68. Перевірити ефективність методики роботи вчителя з формування в учнів техніки виразного читання.

69.Вивчити систему роботи вчителя з розвитку зв'язного усного мовлення на уроках читання і письма в період навчання грамоті.

70.Вивчити роботу вчителя з навчання дітей рахунку і формування вміння розв'язувати задачі.

71.Провести спостереження за використанням дидактичних ігор на уроках.

ВШК

Персональний контроль

Мета - вивчення системи професійної діяльності одного вчителя.

Персональний контроль використовується для надання дієвої допомоги вчителю в його роботі. Він розрахований на тривалий час, що дозволяє контролювати всю діяльність педагога, фіксувати поступове зростання його педагогічної майстерності.

План дій:

· бесіда з учителем;

· вивчення шкільної документації вчителя;

· відвідування й аналіз уроків;

· відвідування й аналіз позакласних заходів;

· вивчення робіт учнів;

· індивідуальні консультації.

Керівник дає конкретні методичні рекомендації та обов'язково призначає дату повторної перевірки.

Вибірковий контроль

Мета - вивчення діяльності одного або кількох вчителів з ​​певної проблеми.

План дій:

· бесіди з учителями (анкетування, діагностика);

· відвідування й аналіз уроків (позакласних заходів);

· аналіз контрольних (письмових) робіт учнів;

· індивідуальні консультації.

Оглядовий контроль

Мета - загальне ознайомлення з роботою всього колективу або його частиною.

Цю форму контролю раціонально використовувати на початку навчального року для з'ясування, на якому професійному рівні починає навчальний рік кожен член колективу, що нового з'явилося в роботі кожного вчителя.

Заступник директора з навчально-виховної роботи складає графік відвідування уроків учителів, який вивішується в учительській, і кожен учитель заздалегідь знає, хто і коли відвідає його урок.

Форму оглядового контролю можна використовувати і в кінці навчального року, коли необхідно визначити, наскільки повно знайшли своє втілення у практичній роботі вчителів ті завдання, над якими працював весь колектив протягом року.

Результати такого контролю обговорюються на педагогічній раді. Відзначається, що досягнуто, над чим потрібно працювати в наступному навчальному році.

Оглядовий контроль дозволяє новопризначеному керівнику в короткі терміни познайомитися з роботою всього колективу і отримати загальне уявлення про стан навчально-виховної роботи в школі.

План дій:

· відвідування й аналіз уроків (позакласних заходів);

· індивідуальні консультації.

Класно - узагальнюючий контроль

Мета - вивчення стану навчально - виховної роботи в одному з класів.

Керівник школи протягом одного або кількох навчальних днів присутній на всіх уроках в одному і тому ж класі.

План дій:

· відвідування й аналіз уроків;

· відвідування й аналіз позакласних заходів;

· перевірка якості знань, умінь і навичок учнів (контрольні зрізи, тестування);

· комплексна перевірка зошитів учнів;

· перевірка щоденників;

· індивідуальні консультації.

Комплексно - узагальнюючий контроль

Мета - вивчення стану навчально - виховної роботи в паралельних класах.

Одночасна перевірка якості викладання вчителів, які працюють в паралельних класах, дозволяє провести порівняльний аналіз діяльності педагогів, сприяє виявленню передового педагогічного досвіду.

План дій:

· порівняльний аналіз контрольних робіт (зрізів) з предметів в паралельних класах;

· відвідування й аналіз уроків (позакласних заходів) в паралельних класах;

· порівняльний аналіз зошитів, щоденників учнів;

· індивідуальні консультації.

Фронтальний контроль

Мета - комплексне, глибоке, всебічне вивчення НВП в цілому.

Зазвичай для здійснення фронтального контролю створюється комісія у складі 5-6 осіб, яку очолює директор або його заступник з НВР.

Фронтальний контроль дозволяє перевірити систему роботи одного вчителя. У цьому випадку перевірка ведеться в повному обсязі.

План фронтальної перевірки роботи вчителя:

· Підготовка до уроків, заходів (тематичне і поурочне планування, план виховної роботи).

· Виконання навчальних програм.

· Якість уроків - їхня навчальна, розвиваюча, виховна роль. Види і форми контролю за якістю знань, успішністю учнів, використання ІКТ.

· Стан рівня навчальних знань, умінь і навичок учнів.

· Виховання учнів у ході навчання та в позаурочний час (спостереження на уроках, відвідування гуртків, секцій, вечорів, аналіз виконання плану виховної роботи).

· Виховання інтересу до предмета (цікава форма навчання, розмаїтість методів, система стимулювання).

· Перевірка щоденників, зошитів.

· Ведення журналу.

· Робота з батьками.

· Самоосвіта.

· Громадська діяльність вчителя.

Для здійснення фронтальної перевірки необхідно відвідати у вчителя 6-10 уроків.

Адміністрація школи повинна врахувати, що вчитель не може піддаватися фронтальної перевірки більше одного разу на рік.

Один раз на п'ять років фронтально перевіряється стан викладання предметів.

План фронтальної перевірки стану викладання предметів:

1. Характеристика кадрів: стаж роботи, категорійність, час проходження курсової перепідготовки.

2. Рівень загальнопедагогічної та методичної підготовки педагога:

· Знання вимог навчальних програм;

· Уміння правильно спланувати свою роботу і роботу учнів;

· Уміння виділити основні знання, вміння і навички;

· Уміння вибрати найбільш ефективні методи, прийоми навчання, форми організації навчальної діяльності школярів;

· Володіння методикою і технікою використання засобів навчання.

3. Система роботи педагога з контролю знань учнів:

· Форми навчання рівня знань учнів: їхня різноманіття, відображення в класному журналі;

· Виконання теоретичної та практичної частини програм;

· Використання тематичного контролю знань школярів;

· Вимоги до усного та писемного мовлення школярів;

· Знання вчителем норм (рекомендацій) оцінки усних та письмових відповідей школярів;

· Об'єктивність оцінки рівня знань;

· Система перевірки письмових робіт учнів.

4. Організація індивідуальної роботи із учнями:

· Скільки учнів у класі потребує індивідуальної допомоги; зі скількома із них організована робота; в якій формі;

· Виявлення індивідуальних прогалин за результатами контрольних та самосійних робіт;

· Визначення завдань учням з урахуванням виявлених прогалин;

· Організація обліку виконання цих завдань, проведення самостійних робіт, заліків.

5. Організація диференційованої роботи з учнями:

· Форми, методи, засоби навчання, що забезпечують різнорівневу підготовку школярів, їхня доцільність;

· Оцінка рівня знань учнів в різнорівневих групах;

· Використання альтернативних підручників і додаткової літератури з метою диференціації навчання.

6. Організація позакласної роботи з предмету:

· Система позакласної роботи з предмета для учнів 5-8 класів і 9-11 класів; різноманітність форм;

· Охоплення учнів усіма видами позакласної роботи;

· К-ть факультативних груп; регулярність занять, відвідуваність;

· Програма факультативу;

· Аналіз змісту планів роботи гуртків;

· Матеріали позакласної роботи в шкільному кабінеті, їхнє оформлення.

7. Навчально-матеріальна база кабінету:

· Оснащеність кабінету необхідним навчальним, лабораторним матеріалом;

· Організація робочих місць учнів;

· Організація робочого місця вчителя;

· Організація зберігання навчального обладнання;

· Оснащення кабінету друкованими матеріалами;

· Організація використання ТЗН, ІКТ;

· Виконання вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних норм і правил (наявність інструкції з ТБ для учнів, журнал обліку інструктажу і т.д.).

· Наявність предметно-розвивального середовища.

Таким же чином здійснюється фронтальна перевірка роботи методичного об'єднання.

Планфронтальної перевірки методичного об'єднання:

1. Організаційна робота методичного об'єднання (план роботи, протоколи засідань, доповіді членів об'єднання, методична скарбничка).

2. Участь методичного об'єднання в розробці шкільної проблемної теми.

3. Реалізація в практичній діяльності вчителів тих завдань, які вирішуються об'єднанням.

4. Вплив роботи методичного об'єднання на якість викладання і знань учнів.

5. Позакласна і позашкільна робота, проведена членами методичного об'єднання.

Попередній контроль

Мета - попередження можливих помилок і надання необхідної методичної допомоги педагогу.

Попередній контроль проводиться напередодні уроку, заходу або перед вивченням найбільш складної теми, що дозволяє проаналізувати готовність учителя до виконання майбутньої роботи.

План дій:

· бесіда з учителем;

· перегляд документації (тематичне, поурочне планування, план виховної роботи);

· індивідуальна консультація, обговорення плану майбутньої роботи.

Тематичний контроль

Мета - глибоке вивчення окремого питання, що має важливе значення для підвищення якості навчально-виховного процесу.

Програма дій розробляється у школі, виходячи з цілей і конкретних питань, що виносяться на контроль, а також обсягу перевіреній роботи.

Підсумковий контроль

Мета - вивчення результативності роботи вчителя і виявлення об'єктивної картини якості знань, рівня вихованості учнів.

Такий контроль проводиться в кінці семестру, навчального року, а також після вивчення великого розділу програмного матеріалу.

План дій:

· складання графіка проведення контрольних робіт;

· підготовка контрольних робіт (зрізів);

· проведення та аналіз контрольних робіт учнів;

· методичні рекомендації за підсумками перевірки.

Оперативний контроль

Це екстрений (одноразовий) контроль, який проводиться у зв'язку з виниклими труднощами в НВП або з метою вирішення конфліктної ситуації.

За підсумками оперативного контролю може бути запланована тематична, фронтальна або інша перевірка.

Поточний контроль

Може здійснюватися в будь-який часовий відрізок навчального року. Метою поточного контролю є отримання достовірної інформації про виконання плану роботи школи, управлінських рішень і т.д.

Вибір виду контролю залежить від стану навчально-виховної роботи і від конкретної цільової установки.

При здійсненні контролю адміністрація навчального закладу може використовувати як активні, так і пасивні методи перевірки. До активних методів належать бесіди з вчителями, учнями та їхніми батьками, анкетування, взаємовідвідування уроків, аналіз уроків і заходів, огляди і конкурси та ін. Пасивні методи: спостереження на уроках, позакласних заходах, аналіз документації та результатів діяльності учнів.

Алгоритм

організації комплексної перевірки діяльності вчителя:

1. Виконання вчителем статуту школи та внутрішнього розпорядку школи.

2. Підготовка вчителя до уроків.

3. Виконання вчителем навчальних програм.

4. Якість уроків, їхня розвиваюча і виховна роль.

5. Форма контролю за якістю знань учнів.

6. Наявність системи контролю та обліку знань.

7. Рівень вимог до знань учнів.

8. Використання найбільш оптимальних прийомів і методів навчання.

9. Методи активізації діяльності учнів на уроці.

10. Стан знань, умінь і навичок учнів. Свідомість, глибина і міцність засвоєння.

11. Диференційований підхід в роботі з учнями.

12. Індивідуальна робота з учнями.

13. Доступність пояснення.

14. Наявність прийомів, спрямованих на виховання в учнів інтересу до предмета. Система стимулювання учнів.

15. Ерудиція вчителя.

16. Мова вчителя.

17. Педагогічний такт.

18. Стиль взаємин з учнями.

19. Дисципліна учнів на уроці.

20. Мовний режим учнів на уроці.

21. Спостереження за учнями, що мають низьку мотивацію до навчання, найбільшу кількість пропусків.

22. Навчально-виховний план.

23. Стан зошитів учнів. Співвідношення обсягів класних і домашніх завдань.

24. Ведення класного журналу.

25. Робота вчителя з щоденниками учнів.

26. Робота вчителя по підвищенню рівня якості навчальних досягнень учнів.

27. Організація позакласної роботи з предмета.

28. Робота вчителя по зміцненню здоров'я учнів.

29. Робота вчителя з батьками.

30. Наявність конфліктних відносин між учнями; учнів з учителями та батьками.

31. Діяльність вчителя з самоосвіти. Над якою проблемою працює.

32. Стан кабінету.

33. Професійні та ділові якості вчителя.

34. Результативність роботи вчителя (успішність учнів і рівень вихованості учнів).

Алгоритм

організації перевірки діяльності вчителя з попередження низької успішності учнів:

1. Чи створюється атмосфера доброзичливості при опитуванні?

2. Чи дозволяється учням попередньо готуватися до відповіді біля дошки, робити записи, використовувати наочні посібники?

3. Чи дається учням план відповіді або дозволяється використовувати план, складений вдома?

4. Чи концентрується увага при опитуванні на головних питаннях?

5. Чи звертається увага на типові помилки учнів?

6. Чи доступний темп викладу нового матеріалу для учнів з низькою мотивацією до навчання?

7. Чи використовуються засоби підтримки інтересу до теми (наочність, приклади з життя, порівняння, аналогії, ТЗН, ІКТ, пізнавальні ігри, навчальні дискусії)?

8.Чи визначає вчитель ступінь розуміння матеріалу слабкими учнями, чи стимулює питання з їхнього боку?

9. Чи закликає учнів з низькою мотивацією до навчання учнів до бесіди при засвоєнні нового матеріалу?

10.Чи вдало підбираються вправи для самостійної роботи, чи прагне вчитель мінімальним числом вправ досягти більшого ефекту?

11.Чи надається оперативна допомога учням з низьким рівнем навч. досягнень в ході самостійної роботи?

12. Чи привчаються учні здійснювати самоконтроль в ході самостійної роботи?

13. Чи вчаться учні працювати в належному темпі?

14. Чи отримують учні знизькою мотивацією до навчання індивідуальні домашні завдання?

15.Чи проінструктовані учні про порядок виконання домашнього завдання і можливі труднощі?

Алгоритм

організації перевірки діяльності вчителя з диференціації та індивідуалізації освітнього процесу

1. Чи відповідають розвиваючі завдання уроку діагностичним даним про клас і окремих учнів?

2. Чи підготовлені індивідуальні та групові завдання, наскільки вони відповідають пізнавальним можливостям учнів?

3. Чи сприяли самостійні завдання просування в зону найближчого розвитку?

4. Чи проводиться робота з навчання прийомам само- і взаємоконтролю?

5. Які форми колективної пізнавальної діяльності були використані, якою мірою вони виявилися результативними?

6. Як організована взаємодопомога?

7. Чи веде вчитель облік труднощів учнів у навчальній роботі?

8. Чи диференціює домашнє завдання?

9. Наскільки зручний учням запропонований вчителем темп уроку?

10. Як було організовано осмислення навчального матеріалу учнями з низьким рівнем навченості?

11. Які прийоми і засоби використовувалися для роботи з найбільш підготовленими учнями?

Алгоритм

організації перевірки діяльності вчителя з формування в учнів пізнавальних інтересів

1. Чи включені в матеріал уроку цікаві факти з досліджуваної теми?

2. Чи насичений урок матеріалом, що вимагає розумової активності?

3. Наскільки продумана вчителем система самостійної роботи учнів на уроці?

4. Чи змінювалося у окремих учнів ставлення до діяльності на уроці? Якщо так, то як? Наскільки вчитель стимулював ці зміни?

5. Чи спонукає вчитель учнів до постановки пізнавальних питань?

6. Чи проводить педагог пояснення нового матеріалу, спираючись на самостійний пошук учнів?

7. Чи організовано спільне обговорення учнями досліджуваних питань?

8. Чи заохочується самостійний вибір посильних завдань, додаткових рішень?

9. Наскільки формуються в процесі уроку прийоми розумової діяльності (порівняння, аналіз, узагальнення і т.д.)?

10. Як організовано навчання раціональним прийомам рішення розумових завдань?

11. Чи надається своєчасна допомога окремим учням?

12. Які форми заохочення пізнавальної активності використовує вчитель?

13. Наскільки педагог заохочує в учнів віру в свої можливості?

Алгоритм

перевірки організації роботи на уроці

1. Встановлення контакту з учнями.

2. Володіння увагою учнів.

3. Активізація учнів.

4. Забезпечення дисципліни учнів.

5. Організація самостійної діяльності учнів.

6. Організація фронтальної роботи учнів.

7. Організація групової роботи учнів.

8. Організація диференційованої роботи учнів.

9. Організація індивідуальної роботи учнів.

10. Раціональне використання часу заняття.

Алгоритм

організації комплексної перевірки класного журналу

1. Клас, дата, вчитель (класний керівник).

2. Виконання вимог Інструкції про ведення шкільної документації.

3. оформлення титульного листа;

4. відповідність списку учнів алфавітному порядку;

5. повнота загальних відомостей про учнів та їхня відповідність даним з особистих справ;

6. повнота загальних відомостей про батьків;

7. заповнення листка здоров'я;

8. розподіл сторінок, відведених на предмет;

9. запис теми, вивченої на уроці;

10. правильність запису завдання додому;

11. наявність відміток про відвідуванння уроків;

12. правильність запису оцінок за семестр, рік (після запису останнього уроку);

13. чіткість, охайність записів;

14. Виконання державної програми та навчального плану з предметів.

15. Відповідність записів у журналах з навчальним навантаженням педагогів по тарифікації.

16. Систематичність виставлення поточних оцінок.

17. Об'єктивність виставлення поточних, тематичних, семестрових, річних.

18. Індивідуальна робота з учнями,які пропустили заняття через хворобу.

19. Систематичність, регулярність проведення письмових робіт.

20. Своєчасність виставлення оцінок за виконання письмових робіт.

21. Обсяг і характер домашніх завдань. Диференційований підхід до учнів при виконанні домашньої роботи.

22. Правильність заповнення замінених уроків.

23. Заповнення зведеної відомості.

24. Висновки та рекомендації.

Алгоритм

організації контролю за веденням журналу групи продовженого дня

1. Дата перевірки.

2. Група. Прізвище, ім'я, по батькові вихователя.

3. Виконання вимог Інструкції про ведення шкільної документації, правил ведення журналу ГПД.

4. Культура оформлення журналу, своєчасність заповнення всіх його розділів.

5. Відповідність облікового складу групи наказом по школі (про зарахування, вибуття).

6. Відвідування групи учнями (зазначити учнів довго або часто не відвідують групу, звірити з відвідуванням уроків з класного журналу).

7. Відповідність режиму в групі продовженого дня вимогам віковим особливостям школярів.

8. Аналіз змісту проведеної в групі роботи. Виконання плану виховної роботи в ГПД.

9. Висновки і пропозиції.

Алгоритм

перевірки стану охорони праці в навчальних майстернях

1. Наявність інструкцій з охорони праці на робочих місцях. (Інструкції затверджуються директором школи і на засіданні профкому).

2. Наявність журналу інструктажу учнів з охорони праці.

3. Наявність й укомплектованість медичної аптечки. (Аптечка повинна бути укомплектована необхідними для надання першої допомоги медичними та перев'язувальними матеріалами, які заносяться до опису, що знаходиться в аптечці. Поруч з аптечкою повинен бути написаний адресу і номер телефону найближчої лікувальної установи, а також інструкція з надання першої медичної допомоги при травмах).

4. Розміщення обладнання у навчальних майстернях.

5. Наявність захисних сіток для рубки металу.

6. Дотримання норм освітленості в навчальній майстерні.

7. Наявність і справність загального пристрою, що відключає електропостачання майстерні з робочого місця вчителя.

8. Наявність і справність вентиляційних пристроїв.

9. Виконання вимог виробничої санітарії.

10. Стан верстатів.

11. Стан інструменту.

12. Наявність та стан первинних засобів пожежогасіння.

13. Наявність і стан засобів індивідуального захисту. (Учні і вчитель повинні мати халати, берети, рукавиці, захисні окуляри).

14. Наявність акта-дозволу на введення і експлуатацію обладнання в навчальних майстернях.

15. Висновки та рекомендації.

Алгоритм

організації контролю стану навчальних кабінетів

Наявність:

· паспорта кабінету;

· плану розвитку кабінету;

· картотеки наочних посібників, літератури;

· бібліотеки по предмету, що включає книги для читання та довідкову літературу з освітньої галузі, до якої належить предмет;

· демонстраційних карток і таблиць;

· дидактичного та роздаткового матеріалу з усіх розділів програми з урахуванням різнорівневих вимог;

· програм, розробок для гурткової та факультативної роботи, норм оцінок з предмету;

· наявність шаф для зберігання навчально-методичного матеріалу;

· збереження меблів;

· систематизація всього обладнання;

· наявність аптечки;

· підтримання температурного і світлового режиму;

· наявність журналів проходження інструктажу та інструкцій з техніки безпеки.

Алгоритм

організації контролю за роботою вчителя з зошитами учнів

1. Наявність і правильність оформлення зошитів: робочих, для контрольних, практичних, лабораторних робіт;

2. Дотримання єдиного мовного режиму;

3. Робота над каліграфією;

4. Система роботи над помилками;

5. Обсяг класних і домашніх робіт;

6. Дотримання норм оцінок;

7. Різноманітність видів контрольних, письмових робіт;

8. Індивідуальна робота з учнями за підсумками виконання ними письмових завдань.

Алгоритм

організації контролю за виконанням навчальних програм

1. Відповідність календарно-тематичного планування навчальній програмі.

2. Відповідність календарно-тематичного планування записам у класному журналі.

3. Якість виконання теоретичної частини навчальних програм.

4. Стан виконання практичної частини навчальної програми, рівень її здійснення. (Хімія - лабораторні та практичні роботи; фізика - лабораторні роботи; біологія - лабораторні роботи; географія-практичні роботи).

5. Наявність у школі графіків проведення контрольних, практичних, лабораторних робіт з предметів.

6. Здійснення міжпредметних зв'язків у процесі навчання, обумовлених навчальною програмою.

7. Стан організації повторення та забезпечення систематизації знань.

8. Здійснення контролю адміністрацією навчального закладу за виконанням навчальних програм.

9. Регулювання та корекція роботи по ліквідації відставання від навчальних програм.

10. Використання інноваційних форм організації навчального процесу.

Алгоритм

проведення класно - узагальнюючого контролю

1. Чи здійснюється єдність вимог усіх вчителів до учнів.

2. Наскільки вдало організовано початок уроку у кожного вчителя.

3. Чи насичений урок елементами нового, розвивального, чи здійснюється межпредметний зв'язок.

4. Чи немає великого розриву між збагаченням учнів теоретичними знаннями і виробленням практичних умінь і навичок на уроці.

5. Як ведеться робота на уроці зі слабкими і сильними учнями, ліквідація прогалин у знаннях учнів.

6. Звернути увагу, чи вчасно на уроці дається домашнє завдання учням, чи робляться роз'яснення, чи не допускається перевантаження.

7. Перевірка щоденників, журналу, особових справ, зошитів, навчально-виховного плану.

8. Рівень вихованості учнів.

9. Освітній рівень учнів.

10. Стан дисципліни учнів на уроках.

11. Стан відвідування учнями уроків.

12. Індивідуальна робота з учнями

13. Психологічна атмосфера в класі.

14. Організація позакласної роботи.

15. Робота з батьками. Відвідування на дому.

Алгоритм

організації самостійної роботи учнів

1. Чи була на уроці самостійна робота?

2. Скільки часу вона зайняла?

3. На яких етапах була самостійна робота:

· при перевірці домашнього завдання;

· при підготовці до засвоєння нових знань;

· при вивченні нового;

· при закріпленні.

4. На який характер діяльності учнів була розрахована самостійна робота:

· репродуктивний;

· частково-пошуковий;

· дослідницький.

5. Форми її організації:

· колективна;

· групова;

· парна;

· індивідуальна.

6. Чи підготовлена ​ самостійна робота усіма попередніми етапами уроку?

7. Чи ефективно підведені підсумки самостійної роботи?

8. Яке значення самостійної роботи в досягненні дидактичної мети уроку?

Алгоритм

вивчення учнівського колективу

1. Склад класу і його загальна характеристика:

· пізнавальний рівень і загальний розвиток учнів, їх працездатність і успішність;

· інтерес до суспільно-корисних справ;

· виконання громадських доручень;

· ідейно-політична спрямованість.

2. Згуртованість класу:

· чи є угруповання в класі;

· як учні ставляться один до одного;

· чи люблять проводити разом час, розважатися, трудитися;

· чи дружать в класі дівчатка і хлопчики;

· чи захищають учні членів свого колективу;

· чи немає в класі кругової поруки;

· чи переживають школярі удачі і невдачі класу.

3. Організованість класу:

· чи вміють учні самі організовуватися для виконання колективних справ;

· чи вміють розподіляти між собою роботу;

· чи підкоряються органам самоврядування.

· Громадська думка класу:

· які вчинки схвалюють або засуджують;

· як висловлюють свою думку;

· чи є розбіжність між тим, що говорять і тим, що роблять;

· наявність критики і самокритики.

4. Характер товариських зв'язків у колективі:

· чи проявляють вимогливість до своїх друзів;

· як у класі ставляться до відмінників;

· як у класі відносяться до неуспішних, до товаришів з фізичними вадами.

5. Актив класу:

· склад активу;

· чи користується актив авторитетом;

· як ставляться активісти до товаришів по класу;

· чи користуються вони повагою серед товаришів.

6. Зв'язок класного колективу з загальношкільними:

· як виконуються класом загальношкільні доручення;

· як беруть участь у загальношкільних заходах.

Показники для характеристики якості знань

· повнота і науковість знань - запас основних відомостей, уявлень і понять, правил, визначень, що відображають основи того чи іншого навчального предмета відповідно до державної програми;

· свідомість засвоєння знань - вміння учня пояснювати факти, явища, предмети навколишнього світу на основі наукових знань, застосовувати їх у подібних ситуаціях і виробляти перенесення знань і способів діяльності на нові ситуації;

· системність знань - міцний зв'язок нових уявлень і понять у свідомості учня з раніше набутими знаннями;

· міцність знань - збереження в пам'яті накопиченої суми знань м способів діяльності.

Перевірка засвоєння знань передбачає:

· перевірка знань на рівні сприйняття, осмислення і запам'ятовування, тобто відтворення тієї суми знань, яку учень отримує від учителя на уроці і при самостійній роботі з навчальними посібниками;

· перевірку на рівні застосування знань у схожій ситуації, тобто дію за зразком;

· перевірку на рівні застосування знань у новій ситуації, що вимагає прояви деяких елементів творчої діяльності.

Види контролю за якістю навчання

Поточний контроль проводиться на перших етапах формування умінь і навичок, що дозволяє аналізувати процес їхнього становлення. Поточний контроль особливо важливий для вчителя, так як є засобом своєчасного корегування його діяльності. Він дає можливість вчасно реагувати на недоліки, визначити їхні причини і вживати необхідних заходів до їхнього усунення, повертатися до недостатньо засвоєних правил, операцій і дій.

Поточний контроль передбачає використання різних форм перевірки знань, умінь, навичок учнів: індивідуальних і фронтальних опитувань, регулярних перевірок поточних письмових класних і домашніх робіт, різного роду перевірочних робіт (попереджувальних, пояснювальних, зорових, творчих диктантів, листи по пам'яті та ін.) Всі названі форми перевірки засвоєння знань і навичок учнів носять навчальний, а не контролюючий характер, тому оцінка в балах не обов'язкова.

Тематичний контроль передбачає перевірку засвоєння програмного матеріалу з найбільш значущих тем навчальних предметів.

Тематичні контрольні роботи проводяться відразу після вивчення ключових тем програми і дозволяють вчителю з'ясувати ступінь оволодіння учнями тільки що вивченого матеріалу.

Тематичні контрольні роботи можуть носити різнорівневий характер залежно від підготовленості класу, використання альтернативних програм навчання і т.д.

Підсумковий контроль є способом перевірки досягнутих учнями знань і навичок, що забезпечують подальше навчання. Мета проведення підсумкового контролю - державна перевірка виконання вимог шкільної програми за минулий період роботи ( семестр, рік), отримання об'єктивних даних.

Підсумкові контрольні роботи мають особливе значення для обліку успішності кожного учня, є основними критеріями оцінки роботи учня і вчителя. Вони не повинні завищувати або занижувати рівень програмних вимог.

Методи і форми організації контролю за якістю навчання

Усне опитування припускає виклад учнем вивченого матеріалу у вигляді бесіди, розповіді, пояснення, повідомлення. Мета усного опитування полягає не тільки в перевірці якості знань, умінь і навичок учня з певної теми, але й в оцінці рівня його розумової діяльності, мови, здатності міркувати, висловлювати і аргументувати свою точку зору.

Навчальний діалог може проводитися у формі спілкування як з одним учнем, так і з усім класом. При цьому дуже важливо чітко продумувати систему питань, запропонованих учням, їхню доступність.

Письмове опитування включає проведення самостійних робіт, контрольних робіт, а також тестування.

Самостійна робота - нетривала за часом (15-20 хвилин) письмова перевірка знань учнів. Метою її є виявлення ступеня (темпу) просування учнів у засвоєнні знань і подальше коректування цих знань.

Самостійна робота може проводитися як фронтально, так і індивідуально, а також у невеликих групах.

Відмітки за самостійну роботу учням виставляються або не виставляються на розсуд вчителя.

Контрольна робота - це письмова перевірка знань учнів, яка проводиться в ході фронтального або підсумкового контролю після вивчення певної теми або розділу. Контрольні роботи можуть проводитися з укрраїнської, з іноземної мови, математики, тобто з тих предметів, за якими учні можуть письмово оформити свою відповідь. За всіма контрольними роботами обов'язково виставляються бали навч.досягнень.

Тестування - вид письмового опитування, який дозволяє при мінімальній витраті часу зібрати об'єктивну інформацію про засвоєння знань учнями.

Метою тестування є вимір (зріз) знань і вмінь учнів, виявлення ступеня засвоєння вивченого матеріалу. Завдання включають питання як з окремих тем, так і по всьому пройденому курсу.

Критерії діяльності педагога.

Створення навчально-пізнавальної атмосфери уроку

Рівень
Пасивний Відносно активний Активний Творчий
Не простежується логіка уроку: етапи заняття не пов'язані один з одним. Виділяються окремі етапи уроку своєї навчальної націленістю, ефективністю. Урок йде в оптимальному темпі, частини логічно пов'язані одна з одною. Урок проходить на емоційному та інтелектуальному підйомі, що дає вихід творчої енергії учнів і самого вчителя.
Темп уроку низький. Глибина засвоєння навчального матеріалу неоднорідна. Поєднання видів навчальної роботи, які забезпечують стабільну навчально-пізнавальну атмосферу в класі. Різними засобами і прийомами стимулюється розумова пошукова діяльність учнів.
Матеріал заняття самим учителем засвоєний не досконало: мають місце фактичні помилки. Навчально-пізнавальна атмосфера часто залежить від настрою вчителя, теми уроку або епізодів, що виникають в ході заняття. Відстежується поступово зростаюча складність навчальних завдань. В результаті роботи у педагога і учнів виникає почуття піднесеності, задоволення від добре виконаної роботи, бажання повторити, зміцнити успіх.
Не використовуються прийоми, що стимулюють навчальну діяльність учнів. Весь хід уроку свідчить про накопичення та закріпленні відпрацьованої системи навчальної роботи, впорядкованості знань, умінь і навичок.
Багато часу йде на уточнення, виправлення вже зробленого.

Контроль (корекція) діяльності учнів

Рівень
Пасивний (учитель) Відносно активний Активний Творчий
Контроль слабкий: оцінювання не виробляється або здійснюється не в системі. Учитель здійснює контроль на якомусь одному етапі уроку. Контроль і корекційна робота здійснюється на всіх етапах уроку. В системі коментується діяльність учнів, дається розгорнута оцінка.
не вироблені чіткі критерії діяльності учнів. Рецензуються тільки окремі відповіді. Відповідям учням дається повна, розгорнута характеристика. Частина контрольних функцій передана учням: самооцінка, оцінка заняття.
Відповіді учнів не коментуються Контроль епізодичний, часто зведений до дисциплінарних дії. Учитель «бачить» клас на фронтальних формах роботи.
Педагогом використовуються різні форми контролю та оцінки знань учнів

Мова вчителя та її значення на уроці

Рівень
Пасивний Відносно активний Активний Творчий
Мовна діяльність бідна, емоційність виражена слабко. Учитель часто «прив'язаний» до конспекту, в мові не простежується вільне володіння навчальним матеріалом. Учитель вільно володіє матеріалом уроку, подає його в доступній, науковій формі, мова виразна, багата. Мова вчителя насичує і збагачує навчальний матеріал.
Невміння побудувати грамотні запитання. Мова недостатньо виразна, не вистачає чіткості, монологи вчителя часто стихійні. Формулювання питань спонукають учнів до навчального діалогу. У монологах вчитель створює проблемні ситуації, емоційні кульмінації.
Засміченість мови, невиправдані повтори. На уроці невиражений навчальний діалог з учнями. Мова виступає як організуючий початок в навчальному та комунікативному плані. Оціночне забарвлення, багатство виразних засобів веде до того, що мова вчителя «тримає» учнів: не тільки спонукає, але і створює умови для творчості.
У підсумку мова не тільки не сприяє, але навіть ускладнює оптимальне ведення уроку.

Взаємини вчителя і учнів

Рівень
Пасивний Відносно активний Активний Творчий
Відносини між учителем і учнями тримаються переважно у формальному плані Відносини наставництва: домінуюча роль педагога, недостатня рівність в усвідомленні навчальної мети. Відносини партнерства: керівна роль учителя у спільній діяльності. Ставлення співробітництва та співтворчості: і вчитель і учні «заряджають» один одного творчою енергією.
На уроці немає умов для співпраці. Часто відносини залежать від конкретної ситуації: настрій, особиста зацікавленість. Відчувається шанобливе ставлення педагога та учнів один до одного і розуміння. Готовність тієї та іншої сторони надати один одному допомогу.
Сторонами не усвідомлюється єдність у досягненні навчальної мети: передачі знань і досвіду. Бракує стабільності у розвитку відносин з учнями. Обидві сторони об'єднують і ділові, і дружні особисті стосунки.

Можливі рекомендації за підсумками перевірки ....

№ з / п Кожна пропозиція (або рекомендація) складається з 4-х частин: 1. Кому адресована (рекомендація починається завжди з прізвища). 2. Формулювання рекомендації (приблизні формулювання наведені в таблиці). 3. Вказівка ​​часу (строків) виконання рекомендації. 4. Вказівка ​​відповідальних за виконання рекомендації.
Результати перевірки розглянути на засіданні МО.
Вивчити нормативні документи ...
Підібрати (скласти) список літератури за темою «...».
Вивчити тему «...» в методичній літературі
Підготувати тему «...» і виступити з повідомленням за цієй темою на засіданні МО
На кожному уроці планувати роботу з повторення теми «...»
Провести повторну контрольну роботу
Провести контрольну роботу з проблемної теми «...»
Посилити роботу на уроках з проблемної теми «...»
Організувати на уроках повторення теми «...», використовуючи індивідуальні та диференційовані форми роботи
Підготувати звіт про виконану роботу з проблемної теми «...» на нараді при директорі (на нараді при завучі, на засіданні МО).
За .... заохочення наступних вчителів (грошовою винагородою, оголошенням подяки із записом у трудову книжку ...) за ...
За неодноразові порушення .... покарати ...
Обговорити результати перевірки на нараді при директорі (на засіданні МО, на нараді при завучі).
Здійснити повторний контроль ...
Запросити для бесіди з директором вчителів ..., що порушують ...
Рекомендувати вчителю ... використовувати ... на уроках ... Скласти і затвердити на МО вчителів диференційовані завдання з теми «...».
Рекомендувати вчителю ... використовувати диференційовані домашні завдання для сильних і слабких учнів.
Використовувати більшу кількість завдань підвищеного рівня для учнів .... класів.
Планувати на уроках самостійну різнорівневу роботу учнів
Здійснювати постійний контроль за ... , Підтримуючи зв'язок з батьками.
Відвідати уроки ... з метою вивчення досвіду роботи та подальшого використання на уроках та в позаурочний час.
Відвідати уроки ... з метою знайомства з організацією роботи за темою «...» та подальшого використання на уроках.
Включати в зміст навчального матеріалу наступних уроків недостатньо засвоєні розділи теми «...».
Вивчити державні стандарти ...
Вивчити норми виставлення навч.балів за усні та письмові відповіді учнів
Довести результати перевірки до відома всіх вчителів МО ... і розробити план ліквідації прогалин у учнів за темою«...»
Приділяти на уроках більше уваги формуванню .... предметних умінь і навичок.
Продумати форми поточного контролю за засвоєнням нових знань з метою профілактики прогалин у сприйнятті і засвоєнні (теми, понять, окремих тем розділу, розділу ...).
Приділяти на уроках більше уваги ... практиці учнів
Включити при повторенні в зміст навчального матеріалу проблемні теми (...).
Продумати систему запису в навчальних зошитах основних понять (досліджуваної теми).
Продумати форми контролю навчальних записів на уроках і можливості їхнього ефективного використання при повторенні.
Розробити конкретну систему заходів з надання методичної допомоги молодому спеціалісту (молодому вчителю).
Посилити контроль за дотриманням єдиного орфографічного режиму (за виконанням єдиних вимог).
Спланувати методичну перепідготовку (курсову підготовку) вчителів ... з метою отримання необхідних знань і практичних навичок з питань ...
Скласти індивідуальний план з вивчення теми «...», ліквідації прогалин учнів з теми «...»
Взяти під постійний контроль роботу вчителя ... по оцінці знань.
Надати методичну допомогу ... при плануванні уроку.
Звернути увагу вчителів ... на недостатню роботу щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсів
Поставити роботу вчителя ... на персональний контроль.
Планувати більш ретельно і конкретно роботу з освоєння, узагальнення та впровадження в практику передового досвіду
Провести семінар-практикум з теми «...».
Спланувати взаємовідвідування уроків з урахуванням індивідуальних потреб вчителів та результатів їхнього діагностування.
Провести відкриті уроки з проблемних тем.
Намітити і здійснити заходи з корекції знань учнів з теми «...».
Розробити систему уроків з організації повторення теми «...» в ... класі з метою ліквідації прогалин у знапніях.
ПЛАН ПЕРЕВІРКИ ЗОШИТІВ УЧНІВ
Місяць Зміст контролю Відповідальні Де обговорюється Відмітка про виконання
Вересень Дотримання вимоги щоденної перевірки зошитів, аргументованість оцінок, організація роботи над помилками. Хронометраж обсягу домашнього завдання у робочих зошитах. Зовнішній вигляд зошитів. ЗДНВР Індивідуальні бесіди з учителями
Листопад Якість і періодичність перевірки зошитів. Зовнішній вигляд. Керівники МО Нарада при завучі
Грудень Якість перевірки зошитів (аргументованість і об'єктивність виставлення оцінок, організація роботи над помилками, дотримання єдиного орфографічного режиму). Відповідність термінів проведення контрольних робіт затвердженим графіком контрольних робіт на семестр. ЗДНВР Наказ
Січень Обсяг і характер домашнього завдання, його відповідність класнм роботам і нормам навчального навантаження. (5-9 класи) Керівники МО Засідання МО
Березень Якість і періодичність перевірки робочих зошитів класів. Зовнішній вигляд зошитів. З ЗДНВР Індивідуальні бесіди з учителем.
Травень Система роботи вчителів з робочими зошитами учнів. ЗДНВР Наказ

ПЕРЕВІРКА РОБОТИ ВЧИТЕЛІВ ІЗ ЗОШИТАМИ

№ з/п Учитель Клас Предмет Дата перевірки Відповідність кількості зошитів к-сті учнів за спис. Відповідність кількості видів зошитів вимогам Інструкції Зовнішній вигляд зошита Оформлення титульної сторінки Частота перевірки зошитів Якість перевірки зошитів Дотримання нормативних вимог до оцінювання письмових робіт учнів Якість виправлення помилок учителем Система роботи над помилками, її результативність Обсяг класних і домашніх робіт Наявність дифернц, інд. підходу до робіт учнів Зміст робіт, рівень складності, відповідність вимогам програм Дотримання єдиного орфографічного режиму Примітки
План перевірки щоденників
Місяць Зміст контролю Відповідальні Де обговорюється Відмітка про виконання
Вересень Оформлення щоденників учнями, відповідно до встановлених вимог. ЗДНВР Нарада при завучі .
Листопад Система роботи класних керівників з щоденниками учнів, зв'язок з батьками за допомогою щоденника. Керівник МО кл. рук. Засідання МО кл. рук.
Грудень Своєчасність виставлення оцінок за І семастр, робота батьків з щоденниками учнів, культура ведення щоденників. ЗДНВР Наказ
Січень Обсяг домашнього завдання. Відповідність обсягу нормам.Культура ведення щоденників учнями Керівники МО Засідання МО
Травень Вибіркова перевірка щоденників. Виявлення та аналіз основних недоліків роботи кл.рук. з щоденниками. Рекомендації. ЗДНВР Нарада при директорі (Наказ)

ПЛАН ПЕРЕВІРКИ ВЕДЕННЯ УЧНІВСЬКИХ ЩОДЕННИКІВ

Дата перевірки
Клас
Класний керівник
Учнів за списком
Кількість щоденників
Підписування щоденників
Дані про вчителів
Розклад занять
Систематичність перевірки класним керівником
Підписи батьків
Виставлення оцінок вчителями
Виставлення оцінок класним керівником
Записи домашніх завдань
Сторонні записи
Загальний стан

План перевірки класних журналів

Місяць Зміст контролю Відповідальні Де обговорюється Відмітка про виконання
Вересень Виявлення рівня роботи класних керівників з первинного оформлення класних журналів. Своєчасність заповнення журналів вчителями-предметниками. ЗДНВР Нарада при ЗДНВР
Вересень-жовтень Обсяг і характер домашніх завдань в 5-х класах.Хронометраж домашніх завдань у класних журналах ЗДНВР Індивідуальні бесіда
Протягом року Переіврити записи в класних журналах замін уроків (вчителів, які хворіють), їхня відповідність записам у журналі реєстрації замін ЗДНВР Індивідуальні бесіда
Жовтень Накопичення оцінок. Своєчасність виставлення в журнал оцінок за письмові роботи. Відповідність поточних оцінок і оцінок за контрольні роботи відповідно до термінів проведення письмових робіт затверджених графіком контрольних робіт на І семестр ЗДНВР При необхідності індивідуальні бесіди з учителями
Листопад Стан ведення журналів Об'єктивність виставлення оцінок. ЗДНВР Нарада при ЗДНВР
Протягом року Відвідуваність уроків учнями, схильними до прогулів, і її облік вчителями. Система опитування слабоуспевающих і невстигаючих учнів Соціальний педагог Індивідуальні бесіди з учнями (при необхідності з учителями)
Грудень 1. Своєчасність виставлення в журнал оцінок за письмові роботи. Відповідність поточних оцінок і оцінок за контрольні роботи. Відповідність термінів проведення письмових робіт затвердженим графвкам контрольних робіт. 2. Стан журналів на кінець І семестр. ЗДНВР Нарада при ЗДНВР
Грудень - травень Виконання державних програм, їхньої теоретичної та практичної частини. Ритмічність виконання програм (відповідність кількості годин, відведених на вивчення окремих тем програми, фактично даних годин) ЗДНВР керівники МО Нарада при ЗДНВР, наказ
Лютий Стан відвідування учнями 9-11 класів ЗДНВР Індивідуальна бесіда
Березень Своєчасність виставлення в журнал оцінок за письмові роботи. Відповідність поточних оцінок і оцінок за контрольні роботи. Відповідність термінів проведення письмових робіт затвердженим графіком контрольних робіт на ІІ семестр Стан журналів на кінець 3-й чверті. ЗДНВР Нарада при ЗДНВР
Квітень Стан відвідування учнями 9-х та 11-х класів Заступник директора з ВР Нарада при заст.директора з ВР
Травень Об'єктивність виставлення семестрових і річних оцінок.Визначення основних недоліків у роботі з журналами за рік. Готовність журналів випускних класів до підсумкової атестації ЗДНВР Нарада при директорі, наказ. Рекомендації на наступний рік
Червень Робота вчителів та класних керівників з журналами в період підсумкової атестації. Готовність журналів 9-х, 11-х класів до здачі в архів ЗДНВР Індивідуальна бесіда

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Директор школи__________

План роботи

заступника директора з навчально - виховної роботи (1-4кл.)

Зміст роботи Дата Примітка
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9. 10. 11. Підготувати накази про зарахування дітей до першого класу та в групи продовженого дня; - Про організацію методичної роботи. Скласти тарифікацію учителів. Класно-урочний контроль в п`ятих класах. Погодити календарні та виховні плани роботи. Звірити підручники з програмами, календарними планами і внести корективи. Нарада 1. Про новий Державний стандарт початкової загальної освіти. 2. Визначення вчителів, які атестуються в 2012 -2013 навчальному році. 3. Ознайомити їх з вимогами до атестації. 4. Про ведення шкільної документації. Скласти розклад уроків, діагностичну карту, графік контролю. Здійснити оглядовий контроль.Наказ Контроль за веденням учнівських щоденників. Педагогічний консиліум: «Сформованість загальнонавчальних навичок, єдність вимог, адаптація учнів на II сту­пені навчання». Попереджувальний контроль: проведення контрольних робіт з метою виявлення недоліків у знаннях учнів; особливості роботи ГПД у новому навчальному році (індивідуальні співбесіди з вихователями)

Жовтень

Зміст роботи Дата Примітка
1. 2. 3. 4 5 6. 7 . 8 Фронтальний контроль за станом викладання фізичного виховання та основ здоровя.. Методична робота. Засідання кафедри учителів початкових класів та вихователів дитячого садка «Золота рибка». Перше засідання атестаційної комісії. 1 етап - вивчення досвіду роботи вчителів: Вітвіцької Н.І., Клименко В.В. Педагогічна рада «Шляхи розвитку життєвої компетентності в умовах навчально – виховного процесу» - Вплив особистості вчителя на розвиток та формування компетентності учня. - Формування мотивації навчальної діяльності в середньому шкільному віці. - Потреба в здоровому способі життя, як ознака компетентності особистості. (Стан викладання предмету фізкультури та основ здоров'я. Організація занять з фізичної культури з учнями, які мають відхилення у стані здоров’я.). . Батьківський університет "Щаслива сім`я. Яка вона?" Проведення олімпіад з математики та української мови (3-4 класи) Творча лабораторія вчителя. Підвищення науково-методичної майстерності вчителя (круглий стіл). Стан ведення журналів.

Листопад

Зміст роботи Дата Примітка
1. 2. 3 4 5 6 7. 8. 9. 10 11. 12. 13 Фронтальний контроль за станом викладання трудового навчання Фестиваль педагогічної творчості: «Впро­вадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес». Відкриті уроки та позакласні заходи вчителів, що атестуються Оглядовий контроль за станом викладання навчальних предметів в перших класах. Методично-консультативна нарада з вихователями груп продовженого дня по питанню "Вдосконалення вмінь і навичок учнів під час самопідготовки". Контроль документації вихователів ГПД (індивідуальні бесіди). Психолого-педагогічні читання Психофізіологічні особливості сприймання навчальної інформації молодшими школярами. І тур конкурсу ім. П.Яцика "Знавці української мови". Фронтальний контроль за станом ведення учнівських зошитів та перевірки їх учителями. Тематичний контроль: «Якість написання вчителями поурочних планів та підготовки до уроків» (наказ) Тематичний контроль: « Дозування домашніх завдань з предметів природничо- математичного циклу» (нарада при адміністрації). Тиждень початкових класів. Проведення обліку дітей 5- річного віку,які не відвідують дитячий садок. Здійснити анкетування учнів, котрі мають труднощі в навчанні, провести співбесіди з ними

Грудень

Зміст роботи Дата Примітка
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Контроль за станом ведення журналів. Продовжити творчий зв'язок з колективом ви­хователів ДНЗ «Золота рибка». Здій­снити ро­боту з метою під­вищення рівня підготовки вихо­ванців дошкіль­ного закладу до навчання. Скла­дання списків дітей 6-річного віку, які прожи­вають у мікрора­йоні Контроль за рівнем знань, умінь та навичок учнів. - Контрольні роботи - Тестування - Техніка читання - обчислювальні навички Засідання кафедри учителів 1-4 класів та вихователів ГПД. Продовження вивчення досвіду роботи вчителів, що атестуються. Батьківський університет. . Психолого-педагогічний семінар. Способи пізнання , якими користуються діти . Попереджувальний контроль: виконання навчальних програм та передбаченого мінімуму контрольних робіт та видів періодичного контролю (наказ). Тематичний контроль: індивідуальне навчання хворих учнів вдома (наказ). Проведення новорічних ранків. Педагогічна рада «Актуальні питання наступності в організації та змісті початкової й середньої освіти» - Актуальні питання наступності в організації та змісті початкової й середньої освіти. - Психологічна готовність першокласників до шкільного навчання. - Адаптація учнів 5-х класів до умов навчання в середній школі. - Гендерна освіта, як чинник успішної самореалізації вихованців школи. - Виконання рішень попередньої педагогічної ради.

Січень

Зміст роботи Дата Примітка
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Підготовка до виставки передових педагогічних технологій. ІІ етап вивчення досвіду роботи вчителів: Вітвіцької Н.І.,Клименко В.В.. Перевірка класних журналів (наказ). Контроль за виконанням навчальних програм. (наказ) Педагогічна рада : «Створення позитивного іміджу школи –неодмінна умова функціонування сучасного навчального закладу» - Про підсумки успішності учнів за І семестр 2012-2013 н.р. - Формування компетентної особистості через реалізацію індивідуального підходу в навчально – виховному процесі. - Аналіз право виховної роботи в школі. Роль соціально – психологічної служби. - Про стан харчування дітей в школі. - Виконання рішень попередньої педагогічної ради. Контроль роботи ГПД: виконання ст.14 п.5 про наповнюваність груп подовженого дня (індивідуальрі бесіди). Перевірка календарного планування вчителів на ІІсеместр. Складання розкладу уроків на ІІсеместр.

Лютий

Зміст роботи Дата Примітка
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Фронтальний контроль за станом викладання математики. Районна виставка передових педагогічних технологій. Засідання кафедри учителів початкових класів. ІІІ етап вивчення досвіду роботи вчителів,що атестуються. Засідання атестаційної комісії по підготовці до атестації учителів. Батьківський університет. «Роль батька у вихованні дитини». Психолого-педагогічні читання. «Розвиток антиципації в молодшому шкільному віці.» Засідання творчої групи «Перспективні техноюлогії навчання». Виставка літератури з нових педагогічних технологій. Перевірка учнівських зошитів 2-4 кл. (наказ)

Березень

Зміст роботи Дата Примітк 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. 11. Контроль за станом ведення учнівських щоденників.. Засідання методичної ради - конференція: «Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу навчання в умовах профілізації НВК» ЗДВР Підготовка атестаційної документації. Атестація вчителів: Вітвіцької Н.І., Клименко В.В. Контроль за станом ведення шкільної документації. Батьківські збори майбутніх першокласників"Чи готова Ваша дитина до навчання в школі?" Зустріч за круглим столом з учнівським активом. Батьківські збори. Педагогічна взаємодія вчителя початкових класів і батьків: у запитаннях і відповідях. Педагогічна рада: «Школа і сім”я: консолідація зусиль» - Родинно – сімейне виховання. Зміст, форми, методи роботи класних керівників з батьками. - Роль класовода, класного керівника та вчителя – предметника у формуванні успішності учнів. - Про підсумки атестації вчителів школи Відвідування дитячого садка та родин майбутніх першокласників. Визначення вчителів, які викладатимуть у 5-их класах наступного навчального року, з метою ознайомлення їх з особливостями роботим в цих класах.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. 9. 10. Контроль за станом ведення учнівських щоденників.. Засідання методичної ради - конференція: «Впровадження компетентнісно орієнтованого підходу навчання в умовах профілізації НВК» ЗДВР Підготовка атестаційної документації. Атестація вчителів: Вітвіцької Н.І., Клименко В.В. Контроль за станом ведення шкільної документації. Батьківські збори майбутніх першокласників"Чи готова Ваша дитина до навчання в школі?" Зустріч за круглим столом з учнівським активом. Батьківські збори. Педагогічна взаємодія вчителя початкових класів і батьків: у запитаннях і відповідях. Педагогічна рада: «Школа і сім”я: консолідація зусиль» - Родинно – сімейне виховання. Зміст, форми, методи роботи класних керівників з батьками. - Роль класовода, класного керівника та вчителя – предметника у формуванні успішності учнів. - Про підсумки атестації вчителів школи Відвідування дитячого садка та родин майбутніх першокласників. Визначення вчителів, які викладатимуть у 5-их класах наступного навчального року, з метою ознайомлення їх з особливостями роботим в цих класах.

Квітень

Зміст роботи Дата Примітка
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Методично інструктивна нарада по ознайомленню з інструкцією про державну атестацію випускників. Контроль за станом викладання читання (наказ) Підготовка наказу по підсумках атестації. Атестація вчителів, що претендують на вищу категорію. Засідання кафедри учителів початкових класів. Фронтальний контроль стану ведення та перевірки учнівських зошитів. Стан викладання навчальних предметів в перших класах. Творча лабораторія вчителя. Використання мультимедійних засобів у навчально-виховному процесі початкової школи. Класно- узагальнюючий контроль І-А та І-Б класів.(наказ) Наступність у роботі вчителів 4-5-х класів (взаємовідвідування уроків). Педагогічна рада «Інтерактивні технології-шлях до формування творчої особистості учня»

Травень

Зміст роботи Дата
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Моніторинг знань учнів з математики.( 4 кл.) Державна атестація учнів 4 класів. Контроль за якістю знань - контрольні роботи - тести - техніка читання - обчислювальні навички Класно-узагальнюючий контроль 4-х класів (наказ). Методична нарада Звіт керівників кафедр про роботу в 2010-2011 н.р. Планування методичної роботи на наступний навчальний рік. Контроль за станом ведення класних журналів та виконання навчальних програм. Складання розкладу навчальних екскурсій. Планування по оздоровленню молодших школярів.(наказ) Педагогічна ради: «Організоване закінчення навчального року» - Допуск до державної підсумкової атестації учнів випускних класів. - Проходження навчальної практики в 1-4-х, 5-8-х та 10-х класах. - Організація літнього відпочинку школярів. - Про роботу шкільної бібліотеки.

ПЛАН ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ДПА, ЗНО

Вид діяльності Заходи Відмітка про виконання
Грудень
Робота з учнями 1. Індивідуальні консультації для учнів
2. Інформування з питань підготовки до ЗНО - Знайомство з інструкцією з підготовки до ЗНО - Інструктування учнів; - Офіційні сайти ЗНО - сайт школи
Робота з батьками Індивідуальні консультації для батьків (за потребою)
Робота з педагогічним колективом 1. Інформування про нормативно-правову базу проведення ЗНО
Організаційно-методична робота
2. Розробка анкети для учнів після проведення пробного ЗНО. Анкета 1. Які ваші враження від пробного ЗНО? 2. Найважче на ЗНО - Це ... 3. Які завдання для вас були найлегші? 4. Які завдання виявилися найважчими? 5. В цілому іспит для вас виявився: а) легким (вам легко було виконати всі завдання); б) складним (більшість завдань не вдалося вирішити); в) середнім (щось було легко, а щось важко)
4. Аналіз результатів анкетування учнів і розробка рекомендацій для вчителів-предметників і класних керівників
Нормативні документи 1. Проект наказу про проведення ДПА 2. Підготовка проекту наказу про допуск учнів 9, 11-х класів до ДПА
Робота з учнями 1. Організувати психологічну підготовку до ДПА
Організаційно-методична робота 1. Підготовка списків учнів, що здають іспити за вибором та їхнє затвердження (до 15 травня). Спи скі вивішуються на стенді у вестибюлі школи
2. Підготовка та затвердження розкладу здачі ДПА, його розміщення на інформаційному стенді
3. Підготовка графіка проведення консультацій до ДПА
Робота з учнями 1. Психологічна підготовка до ДПА
2. Індивідуальне консультування учнів
3. Організація роботи із завданнями різної складності
Робота з батьками Інформування та консультування з питань, пов'язаних з організацією та проведенням ДПА
Робота з педагогічним колективом Робота з класними керівниками. Контроль підготовки до ДПА
Червень
Організаційно-методична робота 1. Нарада з порядком денним «Аналіз результатів ДПА». Питання для обговорення: 1. Аналіз якості підготовки випускників до ДПА. 2. Рівень професійної компетентності педагогів з питань підготовки випускників до ДПА.
2. Нарада з порядком денним «Моніторинг результатів ДПА в школі». Питання для обговорення: 1. Моніторинг як процес цілісного прогностичного відстеження якості освітньої підготовки школярів. 2. ДПА: досвід і проблеми. 3. ДПА очима суб'єктів освітнього процесу (випускників, батьків, класних керівників,вчителів) 3. Нарада з порядком денним «З удосконалення підготовки школи до проведення ДПА та ЗНОІ»
Нормативні документи 1. Підготовка наказу про результати ДПА
2. Формування звітів за результатами ДПА
Серпень
Організаційно-методична робота Зведений аналітичний звіт про підготовку та проведення ДПА, ЗНО Планування роботи з підготовки та проведення ДПА та ЗНО в наступному навчальному році

ПЛАН ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИХ НАРАД З ПИТАНЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НВП

Зміст Відмітка про виконання
СЕРПЕНЬ
 1. Про методику проведення першого уроку.
 2. Співбесіда за навчальними програмами.
 3. Про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів.
 4. Про організацію календарно-тематичного планування вчителів 5—11-х кл.
 5. Про єдині педагогічні вимоги до учнів.
 6. Про підсумки огляду готовності навчальних кабінетів
ВЕРЕСЕНЬ
 1. Про розробку навчально-плануючої документації на навчальний рік (аналіз календарного планування. Тематичне планування на І семестр)
 2. Про проведення моніторингу навчальних досягнень учнів за діагностичними контрольними роботами загальноосвітніх дисциплін та організація роботи з невстигаючими учнями.
 3. Про ознайомлення зі змістом „Інструкції з ведення класного журналу”
 4. Про проведення факультативних і додаткових занять.
 5. Про надання допомоги молодим учителям.
 6. Про персональний контороль уч. Харенко Н.В.
ЖОВТЕНЬ
 1. Про організації та проведення атестації педпрацівників.
 2. Про дотримання єдиного орфографічного режиму.
 3. Про проведення шкільних предметних олімпіад.
 4. Про проведення конкурсу «Учитель року».
 5. Про нормативні документи з питань організації НВП
 6. Про складання індивідуальних планів розвитку професійної компетентності учителів, що атестуються
 7. Про вимоги до ведення учнівських зошитів, лабораторних та контрольних робіт.
 8. Про розробку завдань проведення ліцейного етапу олімпіад, методика їхнього проведення
 9. Про фронтальний контроль викладання хімії
 10. Про фронтальний контроль стану викладання української мови
ГРУДЕНЬ
 1. Про результати перевірки зошитів
 2. Про перевірку ведення шкільної документації.
 3. Про підсумки семестрових контрольних робіт
 4. Про результати контролю за веденням поурочних планів учителів.
 5. Про заключний етап контролювання стану викладання предметів у І семестрі.
 6. Знайомити педагогів з матеріалами ППД, опублікованими в педагогічних та методичних виданнях
 7. Про оформлення зведених відомостей та протоколів проведення директорських контрольних робіт
 8. Про КУК 5-класів
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi