«Про особливості проведення державної підсумкової атестації із суспільних дисциплін у 2014-2015 н. р. та організоване закінчення навчального року»

Державна підсумкова атестація учнів у системі загальної середньої освіти проводиться відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14 лютого 2015 року за № 157/26602.

Атестація проводиться у письмовій форміз навчальних предметів інваріантної складової типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів:

ü ІІ ступеня - з 1 по 8 червня з трьох предметів: української мови, математики та предмета за вибором навчального закладу;

ü ІІІ ступеня: з трьох предметів у два етапи - з 22 по 28 травня з двох предметів - математики або історії України та предмета за вибором учнів.

Перелік предметів суспільствознавчого циклу (інваріантна складова) за вибором для проходження ДПА у 9 класі: історія України, всесвітня історія, правознавство

Перелік предметів суспільствознавчого циклу (інваріантна складова) за вибором для проходження ДПА у 11 класі: історія України, всесвітня історія, правознавство, «Людина і світ».

Завдання для проведення атестації укладають вчителі відповідного фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу.

У загальноосвітніх навчальних закладах (класах, групах) з поглибленим вивченням предметів, спеціалізованих навчальних закладах, ліцеях, гімназіях, колегіумах таким предметом за вибором може бути той, що вивчався поглиблено (наприклад, коли у 10-11 класах юридичного ліцею поглиблено вивчався профільний предмет «Правознавство» як предмет інваріантної складової або у суспільно-гуманітарному профілі – філософія тощо)

Особливості проведення ДПА із суспільних предметів (тестування):

Види атестаційної роботи контрольна робота або тестування
Час виконання робіт 90 хвилин (час на вступну бесіду та інструктаж не враховується)
Оформлення атестаційної роботи Атестаційна робота оформлюється письмово на аркушах зі штампом школи, дотримуючись вимог оформлення письмових робіт

Бали за атестацію в основній та старшій школі виставляються у класному журналі у колонку з написом «ДПА» без зазначення дати після колонки з написом «Річна».

Результати атестації виставляються у додатки до свідоцтв про базову загальну середню освіту та до атестатів про повну загальну середню освіту у графі «державна підсумкова атестація» та враховуються при визначенні середнього балу атестата.

У школах (класах), у яких вивчення предметів здійснюється мовами національних меншин чи іноземними мовами, атестація може складатися мовою вивчення предмета.

«Людина і світ», «Людина і суспільство», «Основи філософії»

Атестація іззазначених предметів має на меті виявити рівень опанування учнями суспільствознавчих знань; рівень сформованості в них критичного мислення; навичок оцінювання суспільних явищ і процесів, життєвих та прикладних особистісно-життєтворчих, соціалізуючих, комунікативних, інтелектуально-інформаційних умінь.

Завдання повинні включати основні філософські, політологічні, культурологічні та економічні питання. Це можуть бути тестові завдання різної форми, як от:

ü завдання з вибором однієї правильної відповіді;

ü завдання з вибором кількох правильних відповідей;

ü завдання на встановлення відповідності;

ü завдання на встановлення правильної послідовності.

Учитель на власний розсуд може запропонувати учням завдання відкритої форми з короткою відповіддю та завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю, чітко виписавши при цьому критерії оцінювання.

Бажаю успіхів !

З повагою, Т.М. Фарбак

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi