ТЕСТ НА ВИЯВЛЕННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ШКОЛЯРІВ

Правила проведення тесту

Уважно прочитайте кожне запитання.

Обведіть кружечком слово «Так», якщо ви погоджуєтеся з тим, що написано.

Обведіть кружечком слово «Ні», якщо з написаним не погоджуєтесь.

Так Ні 1 Я люблю писати свої пісні.

Так Ні 2 Я люблю гуляти сам.

Так Ні 3 Мої тато і мама полюбляють гратися зі мною.

Так Ні 4 Я ставлю чимало запитань.

Так Ні 5 Скласти оповідання чи казку — безглузда справа.

Так Ні 6 Мені подобається мати одного чи двох друзів.

Так Ні 7 Я не заперечую, коли змінюються правила гри..

Так Ні Я маю кілька хороших ідей.

Так Ні 9 Я люблю малювати.

Так Ні 10 Я люблю речі, які складно виготовити.

Так Ні 11 Сонечко на малюнку завжди має бути жовтого кольору.

Так Ні 12 Мені більше подобається розмальовувати малюнки в книжці, ніж малювати їх самому.

Так Ні 13 Легкі загадки — найцікавіші.

Так Ні 14 Іноді тато з мамою займаються чимось разом зі мною.

Так Ні 15 Я цікавлюсь новинками про тварин.

Так Ні 16 Мій тато любить працювати по господарству, а я йому допомага

Так Ні 17 Я не люблю, коли інші діти ставлять надто багато запитань.

Так Ні 18 Нелегко знайти собі заняття, коли залишаюся сам.

Так Ні 19 Мій тато вважає, що я загалом поводжуся правильно.

Так Ні 20 Я люблю розповіді про далеке минуле.

Так Ні 21 Я із задоволенням граю у старі ігри.

Так Ні 22 Коли я хочу щось зробити, але мені складно, я відмовляюсь від займаюсь чимось іншим.

Так Ні 23 Я люблю гуляти з друзями, а сам — ні.

Підбиття підсумків:

За кожну позитивну відповідь (обведене слово «Так») зараховується один бал, за обведене слово «Ні» — 0 балів.

Увага. В пунктах 5,6,11,13,14,18,19,22,23, 24 оцінювання відбувається таким чином: замість 1 бала зараховують 0, а замість 0 балів — 1 бал. Це робиться тому, що у вказаних пунктах стверджується ознака, протилежна оціненій. Іншими словами, в цих пунктах за відповідь «Так» зараховується 0 балів, а за відповідь «Ні» — 1 бал.

Схильність дитини до творчості виявляється через: розмаїття інтересів, пластичність розуму, зацікавленість, наполегливість. Нарешті, суттєве значення мають умови в сім'ї дитини.

Проаналізуємо деякі з них.

1. Розмаїття інтересів

Підрахуємо загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 1,5,9,16,21. Кількість набраних балів відповідає ступеню вираження розмаїття інтересів дитини:

І ступінь — 0— 1 бал (погано виражені);

II ступінь — 2—3 бали (посередньо виражені);

III ступінь — 4—5 балів (добре виражені).

2.Незалежність

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді впливу дитини в пунктах 2, 8, 11, 13, 19, 24. Кількість набраних балів відповідає вираженню незалежності дитини:

І ступінь — О— 1 бал (погано виражена);

II ступінь — 2—3 бали (посередньо виражена);

ІІІ ступінь — 4—5 балів (добре виражена).

3. Гнучкість, пристосування

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 6, 7, 22. Кількість набраних балів відповідає ступеню вираження зацікавленості дитини:-

І ступінь — 0—1 бал (погано виражена);

11ступінь — 1 бали (посередньо виражена);

ІІІ ступінь — 3 бали (добре виражена).

4.Наполегливість

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 10,14,23. Кількість набраних балів відповідає ступеню вираження наполегливості дитини:

Іступінь — 0—1 бал (погано виражена);

Нступінь — 2 бали (посередньо виражена);

IIIступінь —3 бали (добре виражена).

5.Допитливість

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 4, 12, 18. Кількість набраних балів відповідає ступеню вираження допитливості дитини:

І ступінь —О—І бал (погано виражена);

ІІ ступінь — 2 бали (посередньо виражена);

IIIступінь — 3 бали (добре виражена).

Відомості про сімейне оточення

Підрахуйте загальну суму балів за відповіді дитини в пунктах 3,15,17,20. Кількість набраних балів відповідає ступеню сприятливого сімейного оточення для розвитку творчих здібностей дитини:

І ступінь — 0—1 бал (погано виражена);

IIступінь — 2 — 3 бали (посередньовираже-на);

ІІІ ступінь —4 бали (добре виражена).


Анкета для виявлення обдарованих дітей (вчителю)

Уважно прочитайте й позначте ті характеристики, які притаманні даній дитині:

1. Має великий обсяг інформації.

2. Багатий словниковий запас.

3. Перенесення засвоєного на новий матеріал.

4. Встановлення причинно-наслідкових зв'язків.

5. Уміння робити висновки.

6. Участь у розв'язуванні складних проблем.

7. Уміння вловлювати складні ідеї.

8. Чутливість до протиріч.

9. Використання альтернативних шляхів пошуку інформації.

10. Аналіз ситуації.

11. Уміння передбачити наслідки.

12. Уміння міркувати.

13. Використання ідей на практиці.

14. Здатність до перетворень.

15. Критичність мислення.

16. Швидкість мислення.

17. Багата уява.

18. Гнучкість мислення.

19. Здатність висловлювати оригінальні ідеї, винаходити щось нове.

20. Висока допитливість.


Анкета з визначення здібностей учнів

(за методикою Хаана і Кафа)

І. Інтелектуальні здібності

1. Учень швидко засвоює нові знання й легко все схоплює.

2. Має почуття здорового глузду і використовує знання у практич¬них повсякденних ситуаціях.

3. Добре міркує, не плутається в думках. Добре вловлює зв'язок між подіями, між причиною і наслідком.

4. Швидко запам'ятовує прочитане або почуте, не витрачає багато часу на повторення того, що потрібно запам'ятати.

5. Знає багато про такі події, про які однолітки не знають і не здо¬гадуються.

6. Має великий запас слів, легко користується новими словами, вільно висловлюється.

7. Любить читати ті книги, які читають діти, старші на рік чи два, та дорослі.

8. Розв'язує розумові задачі, що потребують мислительних зусиль.

9. Ставить дуже багато запитань.

10. Випереджає однолітків у навчанні на рік чи два.

11. Оригінально мислить і пропонує нестандартні, неординарні відповіді, рішення.

12. Дуже спостережливий, добре сприймає інформацію, швидко реагує на все нове.

II. Художні здібності

1. У своїх малюнках зображує різноманітні предмети, ситуації, людей.

2. Серйозно ставиться до творів мистецтва, замислюється і стає дуже серйозним, коли чує нову музику, бачить красиву картину.

3. Оригінальний у виборі сюжету, складає незвичайні композиції (із квітів, малюнків, марок тощо).

4. Завжди готовий використати будь-який новий матеріал для ви¬ готовлення іграшок, картин, малюнків тощо.

5. У вільний час багато малює, ліпить, створює композиції, що мають художнє значення (наприклад, прикраси для дому).

6. Використовує малюнок або ліплення, щоб висловити свої по¬ чуття і настрій.

7. Цікавиться творами мистецтва, створеними іншими людьми.

Оцінює їх і намагається відтворити те, що сподобалося.

8. Любить працювати із пластиліном, глиною, клеєм для того, щоб відтворювати речі у трьох вимірах.

III. Музичний талант

1. Добре відчуває ритм і мелодію, завжди вслуховується в них.

2. Добре співає.

3. У гру на інструменті, у пісню чи танець укладає багато енергії та почуттів.

4. Любить музичні записи, прагне піти на концерт або туди, де можна послухати музику.

5. Любить співати разом з іншими, щоб виходило злагоджено й добре.

6. У співі або музиці виявляє власні почуття і стан.

7. Створює оригінальні мелодії.

8. Добре грає на якомусь інструменті.

IV. Здібності до занять науковою працею

1. Чітко висловлює думки.

2. Читає книги, наукову літературу, випереджаючи шкільну програму.

3. Виявляє більші, ніж у звичайних дітей, здібності у користуванні абстрактними поняттями і встановленні узагальнень.

4. Має хорошу моторну координацію, особливо між зоровим та слуховим сприйняттям (добре фіксує те, що бачить, і чітко записує те, що чує).

5. Після занять любить читати науково-популярні книги та журнали.

6. Не впадає у відчай, коли його нові задуми та проекти не підтри¬мують учителі або батьки.

7. Намагається зрозуміти причини і сенс подій.

8. Проводить багато часу над створенням проектів, конструю¬ванням.

9. Любить обговорювати наукові події, винаходи, часто замислюєть¬ся над цим.

V. Літературна обдарованість

1. Може вільно побудувати розповідь, починаючи від зав'язки сю¬жету й закінчуючи розв'язанням конфлікту.

2. Придумує щось нове й незвичайне, коли розповідає про що – небудь знайомим.

3. Під час розповіді виділяє головне, найхарактерніше.

4. Розповідаючи про щось, уміє дотримуватись одного сюжету, не втрачає головної думки.

5. Любить писати оповідання та вірші.

6. Своїх героїв у оповіданнях зображує майстерно, передає почут¬тя, настрій, характер.

7. Вибирає для своїх оповідань ті слова, які добре передають емоційні почуття.

VI. Артистичний талант

1. Легко входить у роль іншої людини, персонажа тощо.

2. Цікавиться акторською грою.

3. Виразно змінює тональність голосу, коли зображує героїв.

4. Розуміє та вміє передати конфлікти і ситуації, може розіграти будь-яку драматичну сценку.

5. Передає почуття через міміку, жести, рухи.

6. Прагне викликати емоційну реакцію в інших людей, коли про щось із захватом розповідає.

7. Дуже легко передає почуття, емоційні переживання.

VII.Технічні здібності

1. Добре вміє майструвати, займатися різними ремеслами.

2. Користується механізмами, машинами.

3. У світ його уподобань входить конструювання машин, приладів, моделей.

4. Може читати нескладні креслення приладів і механізмів, вико¬ристовувати старі деталі для створення нових виробів, іграшок, при¬ ладів.

5. Визначає причини несправності приладів.

6. Любить робити креслення механізмів.

7. Читає журнали та статті про створення нових машин, приладів, механізмів.

VIII.Здібності до спорту

1. Енергійний, потребує якомога більше фізичних рухів, щоб бути щасливим.

2. Любить брати участь у спортивних іграх і змаганнях.

3. Постійно досягає успіхів у певному виді спорту.

4. Бігає швидше за інших.

5. Сильно розвинена координація рухів.

6. Любить ходити в походи, займатися на спортивних майданчиках.

7. Вільний час проводить у рухливих іграх.


Тест «Не проґав вундеркінда!»

Кожна дитина має свої, лише їй притаманні риси, які розпізнають¬ся в ранньому віці, тому обов'язок батьків — виявити та розвинути приховані здібності та задатки.

У цьому може допомогти такий тест.

1. Ваша дитина навчилася рано, до шестирічного віку, читати:

• самостійно — 7 балів;

• за допомогою когось — 5 балів.

2. Читає багато книжок, причому досить швидко — 2 бали.

3. Сама або за допомогою когось зацікавилася словниками та енциклопедіями — 2 бали.

4. Легко навчилася читати, але відчуває труднощі під час читан¬ня —1 бал.

5. Займається, зазвичай, за зачиненими дверима, а друзів має стар¬ших за себе — 2 бали.

6. Розмовляє зі старшими на рівних — 2 бали.

7. Ставить багато різних каверзних запитань, інколи заганяючи дорослих у глухий кут — 2 бали.

8. Має готові відповіді навіть на несподівані запитання — 1 бал.

9. Іноді неуважна, але завжди вміє робити цікаві повідомлення (ска¬жімо, після перегляду кінофільму, телепередачі чи спостереження за чим-небудь) — 2 бали.

10. Із задоволенням вступає в бесіду про навколишній світ, самостійно оцінює суспільні явища — 1 бал.

11. Одноманітні справи (миття посуду, легкі навчальні впра¬ви, які не потребують особливих зусиль) викликають нудьгу —1 бал.

12. Чутлива до несправедливості, навіть якщо це не стосується її особисто — 2 бали.

13. Має багатий словниковий запас і вміло застосовує під час спілкування різні терміни — 2 бали.

14. Любить складні ігри (шахи тощо), які потребують кмітли¬вості — 1 бал.

15. У ранньому віці цікавиться тим, що вивчають старшо¬класники — 1 бал.

16. Любить різні заняття, причому хоче робити все самостійно —2 бали.

17. її цікавить Всесвіт, вона цікавиться питаннями світобу¬дови й усім, що стосується давньої історії — 2 бали.

18. У школі навчається без особливих зусиль, швидко схоп¬лює матеріал та має власну думку з багатьох питань — 2 бали.

19. Має розвинуте почуття сприймання музики, образотворчого мистецтва, навколишнього світу і в усьому знаходить гар¬монію — 2 бали.

Чи є ваша дитина «вундеркіндом» залежить від того, скільки балів вона отримає під час підрахунку. Слід врахувати, що об'єк¬тивність тестування залежить від чітких відповідей на запитання. Якщо ви набрали від 10 до 13 балів — це свідчить про те, що ваша дитина мас певні здібності, а тому вам слід потурбуватися про те, щоб організувати її навчання та спрямувати розвиток її здібностей у потрібне русло.


Тест: Рівень персональних досягнень

(Вандерлік В.Ф. - 93)

Відома методика тестування персональних досягнень Вандерлік- 1973 стала основою для конструювання адаптованого варіанту В.Ф.-93. Тест розрахований на тих, хто отримав освіту в обсязі не менше 9 років. Він є надійним інструментом диференціації за актуальним рівнем розвитку загального інтелекту та індикації - визначення ментальних можливостей особистості.

У тесті стандартизовані виявлення словесно-логічного, математичного, просторового, формально-логічного складових інтелекту. Кореляція позицій тестових завдань повністю збігається з тестом Вандерліка. Його індекс складності перевищує 90. Тест Вандерлік В.Ф.-93 не є заміною відомих тестів Векслера, Амтхауера та ін. Його перевага у швидкому отриманні інформації з великої вибірки. Одночасно можна тестувати 30-50 осіб і отримати результат за 20-30 хвилин.

Правильна відповідь на кожний із пунктів тесту відповідає одному балу-показнику. Сума балів є кількісною характеристикою досягнутого рівня розумового розвитку - інтелекту. Цей рівень зумовлений освітою, здатністю концентрувати увагу, абстрактним мисленням, математичними і просторовими здібностями.

Певна складність розв'язання завдань тесту зумовлена лімітом часу та необхідністю швидкої вибірки певної тактики вибору завдань.

Інтелект, який вимірюється за допомогою тесту В.Ф.-93, ми розглядаємо

як динамічну структуру пізнавальних властивостей особистості.

Складовими цієї структури є: загальний світогляд і культура мислення, швидкість обробки інформації,

здатність до мобілізації уваги;

• вербальний інтелект (словесно-логічний, абстрактне мислення, абстрагування)

• формально-логічне мислення;

•невербальний інтелект: математичний (арифметичний) інтелект (осмислювання умов, встановлення закономірностей, усна лічба);

• просторова візуальність.

Інструкція для тестуючого

Тест Вандерлік В.Ф.-93 сконструйований для встановлення рівня розвитку інтелекту - загальних розумових здібностей - загальної обдарованості. Під час тестування радимо не вживати слово "інтелект". Учні 9-11 класу чи дорослі мають сприймати процедуру тестування як виконання низки завдань на кмітливість.

Мета тестування

• встановити загальний рівень інтелекту особистості;

• визначити особливості розвитку деяких компонентів структури інтелекту,

які зумовлюють потенціал розвитку здібностей; індуктивне мислення, здатність до судження, абстрагування, синтезу й аналізу, комбінаторне (просторово-візуальне) мислення та уява, практичне математичне (арифметичне) мислення, теоретичне математичне мислення.

Тобто, крім загальної оцінки розвитку інтелекту в умовних балах (чи коефіцієнті інтелектуальності) психолог має можливість за результатами тестування дати характеристику рівня розвитку складових структур інтелекту.

Під час тестування виявляються й такі властивості психіки, як здатність до концентрації уваги, мобілізації пам'яті, деякі емоційно-вольові властивості особистості.

Район вибірки

Тест розрахований на одночасне тестування 20-30 осіб

Уніфікація відповідей, чітка регламентація й організація тестування, дотримання інструкцій, рівень тестових завдань і карток відповідей (чи комп'ютерної програми тестування) - усе це зумовлює ефект швидкого отримання результатів. Слід зауважити, що на результат розумової діяльності негативно впливає велика кількість людей. Тому не радимо проводити одночасне тестування інтелекту у групі, де більше 20-30 осіб.

Забезпечення тестування

• інструкція для тестуючого;

• тест (збірник тестових завдань);

• картка (бланк) відповідей;

• олівець або ручка;

• секундомір.

Наявність друкованих карток-відповідей дає можливість перфорувати шаблон-відповідь і за ним швидко перевіряти картки тестованих.

Хід тестування

1. Бажано, щоб кількість тестованих дорівнювала кількості столів, парт. Цього принципу (одна людина - один стіл) слід дотримуватися під час тестування взагалі.

2.Установка тестуючого.

Психолог пояснює мету тестування. Коротко, без наукової термінології пояснює, що і як робити. Створює оптимальну атмосферу.

3. Роздавання інструкцій, карток - відповідей. Психолог відповідає на запитання. Перевіряє наявність ручок, правильність заповнення карток (прізвище, клас тощо).

4. Тестування. Психолог повільно проходить по ряду, роздає тестові завдання. На кожного тестованого – один примірник. Відлік часу тестування починається від першого учня, якому дали тест. Під час тестування не можна відповідати на запитання, допомагати тим, хто тестується, підказувати. За кілька хвилин до закінчення тестування дається попередження: "Увага, за 1 хвилину тестування буде закінчене". Картки відповідей збираються в тому порядку, у якому вони роздавалися. Спочатку збираються відповіді, потім тести.

8. Підрахунок, аналіз та інтерпретація результатів. Оцінка за кожну правильну відповідь - 1 бал. Психолог підсумовує правильні відповіді та виставляє загальну оцінку. Аналіз результатів тестування проводиться шляхом встановлення, правильні відповіді на завдання якого напрямку дали можливість учню отримати певну оцінку.

Якщо більшість правильних відповідей отримали за завдання за номерами 1, 4, 8, 13, 24, то можливе припущення, що особа, яка тестувалася, має інтелект на рівні "здорового глузду".

На розвиток вербального інтелекту вказують результати завдань за номерами: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 28, 34, 35, 38, 41, 47.

Формально-логічне мислення: 20, 25, 30, 36, 43, 48. Невербальний інтелект¬¬-решта номерів. Серед них:

• математичний розум: 10, 12, 15, 18, 23, 27, 31, 33, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 50.

• Просторово-візуальне (конструктивне) мислення: 17, 23, 31, 49.

Таким чином , провідну , що переважає у структурі інтелекту , вказує відсоток правильних розв’язань завдань певного напрямку.

Інтелект-провідні Номери завдань % до загальної кількості Питома вага завдання

“здоровий глузд” 1, 4, 8, 13, 24 10 20

вербальний Словесно-логічний 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 14, 16, 19, 20, 22, 28, 34, 35, 38, 41, 47 36 5,5

Формально-логічний 21, 25, 30, 36, 43, 48 12 16,5

невербальний Математичний ( аналітичний) 10, 12, 15, 18, 23, 26, 26, 31, 33, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 50 34 6

Просторовий (конструктивний) 17, 29, 32, 49 8 25

Нормальна дистрибуція складності дорівнює 60%. Кореляція між місцем завдання у структурі тесту та індексу складності перебільшує 90.

Вірогідність помилки за сумарним результатом від 1,3 до 1,6.

Наприклад , результат тестування – 20 балів. З них три правильні відповіді отримані за тестовими завданнями “ здорового глузду”.

10-словесно-логічні ,

5-формально-логічні ,

1-просторові ,

2-математичні.

У структурі інтелекту (за даними тестування) питому вагу має розвиток здорового глузду – 3 х 20 = 60; вербальний інтелект:( 10 х 5,5 = 55 + 5 х 16,5 = 82,5) = 137,5.

Оцінка невербального інтелекту (1 х 25) + (2 х 6) = 37.

Інтерпретація рівня розвитку інтелекту.

Оцінка 20 балів - центральна тенденція результатів осіб, які мають середню освіту. Центральні тенденції освіти в обсязі 7 років – 9 балів, 8 років – 11 балів, 9 років – 13 балів, 10 років – 16 балів, 11 років – 20 балів, 15-16 років – 26 балів.

Рівень загальної інтелектуальної обдарованості починається з 27 балів для учнів середніх шкіл.

Валідність коефіцієнту між роками освіти й результатами тестування 0,95 – 0,99. Для осіб, яким більше 30 років, треба додавати до результату 1 бал (число віку).

30 – 39 – 1 бал,

40 – 49 – 2 бали,

50 – 55 – 3 бали,

55 – 59 – 4 бали,

60 – 5 балів.

Тест Вандерлік В.Ф. – 93 дає змогу встановити, у якій царині найкраще діє інтелект:

• у царині слів;

• у царині чисел;

• у царині символів;

• у царині ідей;

Ґрунтуючись на цих даних, можна передбачити “зону “ розвитку здібностей особистості

Тест

1. Одинадцятий місяць року.

І). Жовтень. 2). Травень. 3). Листопад. 4). Лютий. 5). Грудень.

2. СУВОРИЙ - протилежне:

1). Грубий. 2). Лютий. 3). Ніжний. 4). Жорстокий. 5). Непоступливий.

3.Яке слово в наведеному переліку відмінне від інших?

1). Упевненість. 2). Сумління. 3). Гарантованість. 4). Самовпевненість. 5). Твердість.

4. "н.е." - це означає "нашої ери"

1).Так. 2). Ні. 3). Не знаю.

5. Яке слово в наведеному переліку відмінне від інших?

І). Співати. 2). Кликати. 3). Кричати. 4). Слухати. 5). Говорити.

6. ПОРЯДНИЙ - протилежне:

1). Бездоганний. 2). Непристойний. 3). Непідкупний. 4). Невинний. 5).Класичний.

7.Яке слово з наведених нижче належить до "жувати" так, як "нюхати" належить до "ніс":

1). Солодощі. 2). Сморід. 3). Запах. 4). Зуби. 5). Чистка.

8. Скільки у наведених нижче парах прізвищ точних копій?

ШарпМ.Г. ШорпМ.Г. ФініковЄ.Х. ФініковЄ.Х. Конор М.А. Конер М.А. Фіндерб А.С. Фіндірб А.С. Соваляус Н.Г. Соваляус І.Г.

1). Одна. 2). Дві. 3). Три. 4). Чотири.

9. ЯСНО - протилежне:

І). Просто.2).Вірогідно. 3).Точно. 4). Розбірливо. 5). Невиразно.

10. Фермер купив деяку кількість телят за 3500 у.о., вигодував їх та продав за 5500 у.о., заробивши на кожному теляті 500 у.о. Скільки було у нього телят?

1). Два. 2). П'ять. 3). Шість. 4). Чотири.

11. МАСА - МАСИВ: значення цих слів:

І). Подібні. 2). Протилежні. 3). Ні подібні, ні протилежні.

12. Лимони продаються по 150 у.о. за З шт. Скільки коштує 1,5 дюжини?

1). 800. 2). 900. 3). 1200. 4). 750.

13. Скільки пар із наведених нижче груп тотожні?

5296 5296

66986 69686

834426 834426

7345256 7354256

61197172 61197172

83234238 83234238

1). Одна. 2). Дві. 3). Три. 4). Чотири. 5). П'ять.

14. ЗНАЙОМИЙ - протилежне:

1). Дружній. 2). Старий. 3). Чужий. 4). Байдужий. 5). Відмінний.

15.Яке з наведених нижче чисел має найменшу суму цифр?

60, 71, 92, 36, 31, 50.

1). Перше. 2). Друге. 3). Третє. 4). Четверте, 5). П'яте.

16. Вам треба скласти слова так, щоб отримати речення, що містило б правильну думку, тоді остання літера останнього слова буде...

два, лише, язик, говорили, для, і, ми, більше, а, маємо, слухали, того, один, вуха, менше, щоб.

1).І. 2).Н. 3).К. 4). А. 5).М.

17. Одна з нижченаведених фігур більше відрізняється від інших. Який її номер?

18. Двоє рибалок зловили 36 рибин. "X" піймав у 8 разів більше рибин, ніж "У". Скільки рибин зловив "У"?

1). Дві. 2). Чотири. 3). Шість. 4). Шістнадцять. 5). Вісім.

19. РЕФЛЕКТОР - РЕФЛЕКС значення цих слів:

1). Подібні. 2). Протилежні. 3). Ні подібні, ні протилежні.

20. Складіть із наведених нижче слів речення. Якщо думка, яка висловлена в

цьому реченні, правильна, то відповідь № 1 "так", якщо ні - відповідь № 2 "ні".

лежачий, вода, камінь, тече, під.

21. Припустимо, що перші два судження істинні. Тоді останнє судження: "Деякі бюрократи не люблять жартів".

22. Деякі з наведених прислів'їв мають подібний смисл. Скільки їх?

• Не все золото, що блищить.

• Остання крапля переповнює келих.

• У семи няньок дитя без ока.

• Одна голова - добре, а дві краще.

• Скільки голів, стільки й думок.

1). Дві. 2). Чотири. 3). Три. 4). П'ять.

23. Подивіться на поданий ряд чисел. Яке число потрібно поставити замість

трьох крапок? 73, 66, 59, 52, 45, 38,...

1). 42. 2). 58. 3). 64. 4). 31. 5). 46.

24. Довгота дня і ночі у вересні майже дорівнює тривалості дня в:

1). Червні. 2). Березні. 3). Травні. 4). Листопаді. 5). Квітні.

25. Припустимо, що перші два судження істинні. Тоді останнє судження:

1). Істинне. 2). Хибне. 3). Невизначене.

"Гнат одного віку з Катериною". "Катерина молодша за Івана". "Гнат молодший за Івана".

26. Літак пролітає 75 метрів за 1/4 секунди. Скільки він пролетить за 5 секунд, рухаючись із тією самою швидкістю?

1). 3000. 2). 4500. 3). 1500. 4). 3750.

27. 5 кг грибів продавали за 2 у.о. Скільки кілограмів можна було купити за 80 коп.?

1). Чотири. 2). Два. 3). Один. 4). Три

28. РОЗКИНУТИСЯ - РОЗПОВСЮДИТИСЯ. Значення цих слів:

1). Подібні. 2). Протилежні. 3). Ні подібні, ні протилежні.

29. Ця геометрична фігура може бути розділена прямою лінією на 2 частини,

склавши які, можна отримати квадрат. Які крапки потрібно з'єднати, щоб накреслити цю лінію? Вкажіть їх.

30. Припустимо, що перші два судження істинні. Тоді останнє судження:

1). Істинне. 2). Хибне. 3). Невизначене. "Тарас привітав Антона". "Антон привітав Федора".

33. Для пошиття сукні потрібно 2/3 метра тканини. Скільки суконь можна пошити із 42 метрів тканини?

1). 16.2). 14.3). 18. 4). 20. 5). 24.

34.Смислові значення наступних виразів: "Кожен сам собі лікар".

"Скільки лікарів - стільки хвороб".

1). Подібні. 2). Протилежні. 3). Ні подібні, ні протилежні.

35. ДУПЛЕТ - ДУБЛЕТ. Значення цих слів:

1). Подібні. 2). Протилежні. 3). Ні подібні, ні протилежні.

36. Смислові значення наступних виразів: "Налякана ворона куща боїться".

"Обпікшись на молоці, будеш дмухати на воду".

1). Подібні. 2). Протилежні. 3). Ні подібні, ні протилежні.

37. Перекупник купив на ринку за 360 у.о. 144 апельсини. Через декілька днів 24 апельсини зіпсувалися. За скільки він повинен продати ті, які залишилися, щоб отримати 1 /3 прибутку?

1). 520. 2). 460. 3). 420. 4). 540. 5). 480.

38. ІНВЕНТАР - ОПИС. Значення цих слів:

1). Подібні. 2). Протилежні. 3). Ні подібні, ні протилежні.

39. Якщо груші продають по 125 у.о. за кілограм, скільки кілограмів груш Ви купите за 5000 у.о.?

40. Одне число з наступної серії випадає із загального ряду чисел. Яке число потрібно поставити на його місце, щоб не порушити закономірність?

1/4, 1/8, 1/8, 1/4, 1/8, 1/8, 1/4, 1/8, 1/6... 1). 1/8.2). 1/6.3). 1/4.4). 1/12.

41. ДИКТАНТ-ДИКТАТ. Значення цих слів:

1). Подібні. 2). Протилежні. 3). Ні подібні, ні протилежні.

42. У скільки разів велетень, який має зріст 2 метри, важить більше карлика, який має зріст 1 метр?

1). У два. 2). У чотири. 3). У шість. 4). У вісім.

43. Смислові значення цих виразів:

1). Подібні. 2). Протилежні. 3). Ні подібні, ні протилежні.

"Серед сліпих і одноокий цар". "Вугляр - цар у своєму домі".

44.Солдат, що стріляв по мішені, влучив лише у 12,5% з можливих попадань.

Скільки разів він повинен вистрілити, щоб бути впевненим, що він улучить 100 разів?

1). 160. 2). 175. 3). 180. 4). 220. 5). 140.

45. Одне число з наступної серії випадає із загального ряду чисел. Яке число потрібно поставити на його місце, щоб не порушити закономірність серії?

1/4, 1/6, 1/8, 1/9, 1/12, 1/14...

1). 1/16.2). 1/18.3). 1/15.4). 1/13.5). 1/10.

46. Заробітна плата інженера разом із понад нормовими складає 13000 у.о. Основна платня на 10000 у.о. більша від понаднормових. Яка платня інженера без понаднормових?

1). 12000. 2). 12500. 4). 10500. 5). 11500. 6). 11000.

47. Деякі з наведених прислів'їв мають подібний смисл. Які їх номери?

1. • Той, хто не хоче, коли може, вже не зможе, коли захоче.

2. • Той, хто вкрав яйце, вкраде й бика.

3. • Хто не помиляється, той нічого не робить.

4. • Той, хто любить позичати, не любить віддавати.

5. • Той, хто служить Богу за гроші, послужить і дияволу, якщо він заплатить більше.

1). 2, 4. 2). З, 5. 3). 2, 3. 4). 1, 3. 5). 2, 5.

48. Смислові значення цих висловлювань:

1). Подібні. 2). Протилежні. 3). Ні подібні, ні протилежні.

"В надлишку води мірошник утопився". "Все добре в міру".

49. Три із наступних п'яти частин можуть знадобитися для того, щоб зібрати трикутну піраміду. Які це частини ?

50. Набираючи статтю, працівник друкарні вирішив використати шрифт двох розмірів. За більшого шрифту на одну сторінку припадає 900 слів, а за використання малого - 1200. Якщо друкувати непарні сторінки дрібним шрифтом, а парні - великим, то стаття займе 12 сторінок. Скільки сторінок займе стаття, якщо друку вати всю статтю великим шрифтом?

1). 15.2). 16.3). 17. 4). 20. 5). 18.


Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi