Опис виховної системи класу

Назва виховної системи
Компоненти структури
орієнтаційно-цільовий компонент (стратегічна ціль (державна стратегія виховної політики, генеральна мета виховання; етапи становлення та розвитку виховної системи; конкретизація цілей виховання відповідно до етапів виховання, місце і роль класу у виховному просторі освітнього закладу) Мета проекту «Робота з сім’ями»: Ø перехід від старої моделі організації виховної роботи на нову; Ø модернізація моделі співробітництва між вихователем, вихованцями та їх батьками; Ø якісне нарощування нових можливостей та їх реалізації.
гносеологічно-аксіологічний (змістовий) компонент (досягнення стратегічних цілей у вихованні через конкретизацію завдань у контексті педагогічної проблеми, над якою працює класний керівник) Проект «Робота з сім’ями» спрямований: Ø тактовне коригування негативних впливів родини; Ø залучення батьків до класних та загальношкільних заходів; Ø вивчення стану родинного виховання; Ø узагальнення досвіду естетичного виховання у сім’ї; Ø надання допомоги батькам у навчанні й вихованні дітей, а також роз’яснення цілей і завдань освіти
організаційно-педагогічний компонент (педагогічні умови ефективності виховного процесу) Ø Співпраця батьків зі школою; Ø позитивне налаштування батьків та дітей до школи; Ø активна допомога дітей та батьків у реалізації проекту
практично-діяльнісний компонент (стратегії та методи виховної роботи, організаційні форми – індивідуальні, групові, колективні, масові; спілкування, тактика та стиль діяльності класного керівника) Індивідуальні форми: презентації, портфоліо, виклик до школи, телефонна розмова, відвідування вдома. Групові форми: Ø міні-проекти, Ø творчі справи, Ø бесіди, Ø засідання батьківського комітету. Колективні форми: Ø день відкритих дверей, Ø батьківські збори, Ø соціологічні дослідження, Ø конкурси. Масові форми: Ø участь у загальношкільних святах. Стиль діяльності класного керівника — демократичний.
діагностико-результативний компонент (очікувані результати, критерії ефективності, оцінка й аналіз функціонування системи) Найкращим результатом втілення проекту «Робота з сім’ями» є міцно створена сім’я кожного учня в майбутньому; розуміння батьків важливості співпраці зі школою.
Структурно-функціональна чи організаційно-педагогічна модель системи (якщо є) Проект «Робота з сім’ями».
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi