Тема. Вступ.

Мета: формувати уявлення про об'єкти технологічної діяльності в різних галузях господарства; розширити знання учнів про сучасні технології;

розвивати інноваційну культуру та технічне мислення учнів;

виховувати самостійність у роботі та повагу до прав на інтелектуальну власність.

Основні поняття: об'єкт технологічної діяльності, галузі виробництва.

Обладнання: зразки виробів учнів, стенд «Галузі виробництва», плакати «Правила внутрішнього розпорядку в шкільній майстерні» та «Правила безпечної роботи в шкільній майстерні».

Очікувані результати навчальної діяльності: сформовані уявлення про об'єкти технологічної діяльності та технології в промисловості, сільському господарстві, транспорті, будівництві та зв'язку, уміння правильно організувати робоче місце.

Структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Господарство та галузі виробництва.

2. Зміст діяльності людей у різних галузях виробництва.

3: Проектування виробів.

4. Інструктаж з охорону праці та виробничої санітарії.

IV. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

V. Підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

На початку уроку доцільно приділяти увагу організаційним питанням — перевірити наявність учнів та їхню готовність до уроку; закріпити за кожним учнем робоче місце; об'єднати учнів у мікрогрупи (ланки, бригади, групи тощо).

Ефективність першого уроку значною мірою залежить від підготовчої роботи, яка має бути проведена задовго до його початку. Досягти мети уроку можна, коли належним чином підготовлена шкільна майстерня й кожен етап урюку продумано так, щоб діяльність учнів викликала зацікавленість предметом, була раціонально організованою й продуктивною; Для цього з кращих, робіт, виготовлених шестикласниками минулого навчального року, треба організувати виставку, підготувати наочні посібники, що ілюструють діяльність у різних галузях виробництва.

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ ТА МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Бесіда.

1) Що нового ви помітили в шкільній майстерні після літніх канікул?

2) Які вироби на виставці робіт учнів найбільше привертають вашу увагу?

3) Із яких конструкційних матеріалів вони виготовлені?

4) Які предмети можна вважати об'єктами (технологічної діяльності?

5) Назвіть відомі вам сучасні технології.

Учитель узагальнює відповіді учнів, підкреслюючи, що технологія — це сукупність методів, яка визначає певну послідовність виробничих операцій або дій, що забезпечують виготовлення продукції необхідної якості. Об'єктами технодогічної діяльності є проекти та інші результати інтелектуальної діяльності людини, виробничі процеси, техніка та обладнання, сировина, засоби її видобування та переробки, а також готова продукція.

ІІІ. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Господарство та галузі виробництва.

Розповідь учителя.

(Учитель під час пояснення нового матеріалу використовує відповідну, навчальну таблицю та ілюстрації підручника [21, §1].)

Галузь виробництва — це сукупність підприємств і установ, що випускають однорідну продукцію.

Кожна галузь виробництва має свої об'єкти технологічної діяльності та специфічні технологій Сільське господарство має свої технології обробітку ґрунту, вирощування та догляду за рослинами. Будівництво — спорудження житлових будинків та промислових об'єктів, доріг, мостів, тунелів тощо. Вугільна промисловість — видобування та транспортування вугілля. Енергетика — виробництво електроенергії та постачання її до споживача. Машинобудування — автомобілебудування, суднобудування, літакобудування, виробництво верстатів і приладів тощо. Легка промисловість— виготовлення текстильних матеріалів, швейних, трикотажних виробів, взуття. Галузь зв'язку — технології стільникового, комп'ютерного та радіозв'язку, телебачення тощо. Харчова промисловість — обробка, переробка та виробництво продуктів харчування та напівфабрикатів тощо.

Поняття «господарство» означає сукупність усіх галузей виробництва й робочої сили. Воно вміщує не тільки матеріальне виробництво, а й сфери забезпечення духовних потреб людей: науку, освіту, культуру, охорону здоров'я тощо.

2. Зміст діяльності людей у різних галузях виробництва.

Бесіда.

Ознайомлення учнів зі змістом діяльності людей у різних галузях виробництва можна розпочати з бесіди про професії батьків учнів та інші відомі їм професії.

За можливості може бути використано відеофільм або кінофрагмент про діяльність людей у різних галузях господарства.

Узагальнюючи відповіді учнів, учитель формулює визначення поняття «об'єкт технологічної діяльності».

Об'єкт технологічної діяльності — це проекти та інші результати інтелектуальної діяльності людини, виробничі процеси, техніка та обладнання, сировина, засоби її видобування і переробки, готова продукція.

Розширити та систематизувати уявлення учнів про об'єкти технологічної діяльності рекомендується за допомогою ілюстрацій і таблиці «Галузі виробництва».

Робота за підручником.

Ознайомитися з матеріалом підручника [21, с. 5 — 7].

3. Проектування виробів.

Розповідь учителя.

Сучасне виробництво базується на результатах творчої діяльності людини, втілених у нові технології, та виробах, що користуються попитом і не обмежуються лише переробкою сировини та матеріалів на готові вироби. Усе більший вплив на ефективність виробництва та якість життя людей мають інтелектуальна діяльність та рівень технологій.

Технологічна діяльність передбачає проведення проектно-конструкторських робіт, захисту й дотримання прав інтелектуальної власності, здійснення фінансових розрахунків та залучення коштів для освоєння нових технологій, якісного відбору комплектуючих, вивчення ринків збуту продукції та забезпечення післяпродажного обслуговування. Усе це виробник продукції має передбачити в проекті своєї діяльності з урахуванням особливостей галузі виробництва.

На виробництві в підготовці та реалізації проекту беруть участь керівники підприємства, науковці, конструктори, дизайнери, макетники, економісти, маркетологи екологи та інші фахівці.

Керівництво підприємства, вивчаючи: розробки вчених, винахідників, раціоналізаторів, модельєрів та аналізуючи кращі зразки продукції, складає технічне завдання й доручає конструктору розробити креслення майбутнього виробу. Щоб виріб мав привабливий та сучасний вигляд, до роботи також залучається дизайнер, а щоб виробництво було прибутковим, економіст обчислює собівартість продукції, підраховуючи суму витрат, прибутків, податків та заробітної платні. Маркетологи прогнозують попит на продукцію, вносять пропозиції щодо обсягів та ціни продукції. Екологи слідкують, щоб нове виробництво не завдавало шкоди довкіллю.

Робітники-макетники за кресленням створюють макет виробу в натуральному або дещо зменшеному розмірі. Після цього дослідний зразок піддається випробуванням, щоб під час експлуатації виробів, які виготовлятимуться масово, не виявилися якісь приховані недоліки конструкції.

Якщо дослідний зразок не витримує випробувань, конструкція виробу доопрацьовується, змінюється, доповнюється, поки не буде досягнуто її повної відповідності вимогам технічного завдання.

У разі потреби виготовити виріб за власним задумом або вже існуючим аналогом виробу, то для отримання необхідної інформації — креслень, фотографій, рисунків, схем — можна скористатися спеціалізованими виданнями або мережею Інтернет. Для отримання інформації про вироби та технології, які захищені патентами, необхідно звернутися до центрів науково-технічної інформації, що розташовані в обласних центрах та столиці України.

Особливо корисним є відвідування виставок, де представлені зразки нових виробів, сучасна техніка та інноваційні технології. Інноваційними вважають нові або вперше застосовані та комерціалізовані технології.

Характерною особливістю уроку трудового навчання є залучення учнів до продуктивної праці, що сприяє вихованню творчих здібностей та прищепленню працелюбності. Уже на першому уроці потрібно націлити учнів на виконання практичної роботи.

Об'єктом практичної роботи учнів може стати підставка для експонатів виставок. Також можуть бути запропоновані й інші вироби, проектування та виготовлення яких буде посильним для учнів.

Учні зацікавлено ставитимуться до проектування виробу, якщо поясняти, що найкращі роботи візьмуть участь у шкільній та інших виставках.

Процес проектування майбутнього виробу буду пояснювати учням поетапно.

4. Інструктаж з охорони праці та виробничої санітарії.

Міні-тренінг.

1) Пригадайте та запишіть до зошитів відомі з 5 класу основні правила внутрішнього розпорядку в шкільній: майстерні та загальні правила безпечної роботи.

2) Порівняйте записи в зошитах із записами правил на плакаті (або на дошці). Зробіть у зошитах відповідні доповнення або виправлення.

Правила внутрішнього розпорядку в шкільній майстерні та загальні правила безпечної роботи

— Приходити на урок за 5 хвилин до початку.

— Заходити до майстерні організовано, і з дозволу вчителя,

— Перед початком уроку вимити руки та надіти робочий одяг.

— Сідати на закріплені місця, не залишати їх без дозволу вчителя.

— Підтримувати порядок і чистоту на робочому місці.

— Дотримуватися правил безпечної роботи та санітарно-гігієнічних вимог.

— Учні, які не ознайомлені з правилами безпечної роботи, до виконання практичних робіт у шкільній майстерні не допускаються.

— Використовувати інструменти та матеріали обережно та бережливо, тільки за призначенням.

— Під час перерви слід виходити з майстерні.

— Після закінчення роботи прибрати своє робоче місце.

Виконанню будь-якої практичної роботи має передувати інструктаж з охорони, праці та виробничої санітарії. Нагадую учням правила безпечної роботи та роблю запис про проведений інструктаж у спеціальному журналі. Проводячи інструктаж, супроводжую пояснення відповідними демонстраціями та практичними діями. Даю можливість учням зробити це самим і переконатися, що вони правильно зрозуміли зміст інструктажу.

IV. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Два — чотири — всі разом.

Опитайте однокласників про професії та зміст діяльності їхніх батьків. Отримані відомості зведіть у таблицю по парах, потім у групах. Під час колективного обговорення на дошці заповнюється загальна таблиця.

Галузь виробництва Професія батьків
Промисловість
Сільське господарство
Транспорт
Будівництво
Зв'язок
Інші

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

Пропоную одному з учнів (за бажанням), користуючись заповненою таблицею, підвести підсумки уроку; доповнюю у разі необхідності його відповідь.

Звертаю увагу на засвоєння учнями основних понять та контролюю, щоб учні залишили робочі місця в належному стані, а чергові по шкільній майстерні повною мірою виконали свої обов'язки.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати відповідний матеріал підручники.

2) Підготувати повідомлення про одну з галузей виробництва.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi