Тема. Прямокутне проеціювання.

Мета: ознайомити учнів з особливостями графічних зображень об'ємних виробів із листового металу та: дроту, прямокутним проеціюванням як одним із методів утворення графічного зображення предметів, правилами геометричної побудови проекцій предмета на дві взаємно перпендикулярні площини; вчити виконувати графічні зображення із застосуванням цього методу;

розвивати технічне мислення;

виховувати точність.

Основні поняття: фронтальна площина проекцій, горизонтальна площина проекцій, невизначеність форми предмета.

Очікувані результати навчальної діяльності: знання учнями правил геометричної побудови проекцій предмета на дві взаємно перпендикулярні площини; уміння застосовувати метод проеціювання на дві площини в процесі виконання креслень предметів об'ємної фори; пояснювати особливості графічних зображень об'ємних виробів з листового металу та дроту, виконувати ескізи, технічні рисунки запланованих для виготовлення виробів.

Обладнання: набір предметів різної геометричної форми (конус, зрізаний конус, циліндр, куля, піраміда, паралелограм тощо), креслярський інструмент (лінійка, олівець, косинець, транспортир, циркуль).

Структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Актуалізація знань та мотивацій навчальної діяльності учнів.

III. Практична робота «Складання креслення із прямокутним проеціюванням».

IV. Підсумки уроку.

V. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ ТА МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Фронтальне опитування.

Учням пропонується дати відповіді на запитання, розміщені на початку відповідного параграфа підручника.

Бесіда.

Чи достатньо однієї проекції для отримання повного уявлення про предмет?

Розуміння необхідності побудови щонайменше двох проекцій Для повного уявлення форми предмета пояснюю на прикладах утворення однакових проекцій від геометричних предметів різної форми. Наприклад, на горизонтальній площині проекція від конуса, зрізаного конуса, циліндра, кулі має вигляд круга.

Це називається невизначеністю форми об'ємного предмета за однією проекцією. Учні роблять висновок щодо необхідності побудови другого зображення предмета на вертикальній площині.

III. ПРАКТИЧНА РОБОТА «СКЛАДАННЯ КРЕСЛЕННЯ ІЗ ПРЯМОКУТНИМ ПРОЕЦІЮВАННЯМ»

Інструктаж до виконання практичної роботи.

Демонструю за допомогою проекційної апаратури (наприклад, ліхтарика або проекційної лампи) форми проекцій різних геометричних предметів на горизонтальному та вертикальному екрані, вводжу поняття горизонтальної та фронтальної площин. Горизонтальна площина — це площина, на якій утворюється проекція предмета при його розгляданні зверху. На кресленнях її позначають латинською літерою Н(«аш»). Фронтальна площина проекцій — це площина, на якій утворюється проекція предмета при його розгляданні спереду. На кресленнях її позначають латинською літерою V(«ве»). Площини проекцій розміщені в просторі під прямим кутом одна до одної. Лінію перетину цих площин (її позначають латинською літерою х («ікс»)) називають віссю проекцій. Дві проекції предмета розташовані в просторі в різних площинах. Щоб отримати креслення предмета на площині, обидві площини проекцій суміщають в одну. Для цього горизонтальну площину проекцій повертають так, щоб вона збігалася з фронтальною площиною проекцій.

Своє пояснення супроводжую демонстрацією утворення такого зображення за допомогою таблиць, розгорнутого макета горизонтальної та фронтальної площин або відповідних рисунків підручника.

Увагу учнів акцентую на тому, що, виконуючи креслення, горизонтальну проекцію предмета завжди розміщують під фронтальною — у проекційному зв'язку. Це правило порушувати забороняється.

Межі площин і лінію їх перетину на кресленні предмета не показують.

Виконання практичної роботи.

Учні виконують технічний рисунок і креслення виробу (зображення якого потребує двох проекцій), запланованого для виготовлення.

Під час практичної роботи надаю учням консультації, за необхідності пропоную внести корективи. Практична робота виконується в зошитах або на окремих аркушах.

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

Цей етап уроку проводжу у формі виставки кращих робіт минулих років або щойно закінчених робіт учнів.

Після аналізу виконаних робіт звертаю увагу учнів на кращі з них, пояснюю допущені помилки га методи їх усунення.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2) Закінчити добудову проекцій обраного виробу.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi