Тема. Поняття про метали та їхні властивості.

Мета: ознайомити учнів із металами, їх призначенням та використанням; формувати поняття про їхні основні властивості як конструкційних матеріалів, уміння розпізнавати види металів, характеризувати властивості металів (міді, алюмінію, сталі); вчити порівнювати механічні властивості металів;

розвивати знання про конструкційні матеріали;

виховувати чіткість і акуратність під час виконані»* робіт.

Основні поняття: чорний метал, кольоровий метал, сплав, механічні властивості, деформація, міцність, пружність, твердість, сплющення.

Очікувані результати навчальної діяльності: знання учнів про призначення, використання та властивості металів; уміння розпізнавати види металів, характеризувати властивості металів (міді, алюмінію, сталі); порівнювати механічні властивості металів.

Обладнання: слюсарний або комбінований верстак, правильна плита, молоток, кернер, слюсарна лінійка.

Структура уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Механічні властивості металів.

2. Деформація як одна з механічних властивостей металів,

3. Поняття гнучкості та твердості:

4. Види металів.

IV. Лабораторно-практична робота «Визначення видів листового металу за їхніми механічними властивостями та зовнішніми ознаками».

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів.

VI. Підсумки уроку.

VII. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ ТА МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Міні-гра.

Клас об'єднується у дві або три ланки. Пропонує кожній ланці назвати відомі їм метали, які використовують для виготовлення будь-яких виробів. Представник кожної ланки записує на класній дошці назви металів, названих учнями його ланки. Потік припиняю гру та підраховую кількість названих учасниками кожної ланки металів. Та ланка, яка запропонувала більшу кількість назв металів, оголошується переможницею.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Складністю вивчення питання щодо механічних властивостей металів є те, що учням шостого класу ще не відомі особливості внутрішньої структури речовини та розуміння її властивостей на основі міжатомних взаємодій. Проте, зважаючи на те, що на уроках природознавства вони ознайомлені а атомами, із яких складається будь-яка речовина, а також з агрегатними станами речовини, вивчення властивостей речовин побудую за двома варіантами; перший — методом пропедевтичного ознайомлення з механічними властивостями як проявом особливостей взаємодії атомів (молекул) речовини; другий — методом спостереження проявів механічних властивостей предметів, виготовлених із різних речовин, під час прикладання на них механічних зусиль.

1. Механічні властивості металів.

Бесіда.

1) Із яких частинок складається речовина?

2) Чим атоми відрізняються від молекул?

3) Чи є проміжки між молекулами речовини?

4) У яких агрегатних станах може перебувати речовина?

5) Яка відстань між молекулами в рідкій речовині?

6) Яким дослідом можна підтвердити, що між молекулами води існують вільні проміжки?

Розповідь вчителя.

Атоми (молекули) речовини розташовані на непомітній для людського ока відстані один від одного. Між ними існують сили, які утримують, ці частинки на певних відстанях, і ці відстані між атомами для одних речовин змінити або розірвати надто важко, для інших — легше. Від цього залежать властивості різних речовин, зокрема металів.

Демонструю заздалегідь підготовлений гумовий стержень і пропонує учням назвати вид речовини, із якої він виготовлений. Потім демонструю згинання, скручування, розтягання, стискання стержня.

— Як, на вашу думку, змінюється відстань між атомами, наприклад, під час розтягання?

Учні у ході обговорення повинні дійти висновку, що в кожному випадку відбувається зміна відстаней між атомами (молекулами) речовини.

2. Деформація як одна з механічних властивостей металів.

Розповідь учителя.

Зміна форми або розмірів предмета під дією докладених, сил називається деформацією. Деформація є однією з механічних властивостей металів.

Прояв цієї властивості можна продемонструвати на прикладі механічної дії на предмети, виготовлених з матеріалів, що мають різні властивості. Для цього закріплюю на штативі слюсарну лінійку і таких же розмірів зразки листових металів (алюмінію або міді). Підвісивши до лінійки, та кожного зразка однакові важки, звертаю увагу учнів на величину відхилення одного з кінців кожного зразка від початкового положення.

— Чому сталева лінійка приймає попереднє положення, а інші зразки змінили своє попереднє положення?

Пружність — це здатність предмета відновлювати свою форму після припинення дії докладеної сили, тобто чинити їй опір.

— У яких механізмах чи пристроях використовують пружини?

— Із яких матеріалів їх виготовляють?,

Демонструю розтягання стискування, скручування пружини.

3. Поняття гнучкості та твердості.

Розповідь учителя.

Гнучкість — це властивість металу легко згинатися, змінювати свою форму під дією докладених сил.

Твердість — це здатність матеріалу зберігати свою форму й розміри, тобто він важко піддається згинанню, різанню, стискуванню тощо.

(Демонструю ці властивості на порівнянні зразків м'яких та твердих металів.)

Усі ці властивості належать до механічних. Більш детально зі всіма властивостями матеріалів ви будете, знайомитися в старших класах на уроках трудового навчання, фізики, хімії.

4. Види металів.

Розповідь учителя.

Розвиток сучасних технологій та виробництва значною мірою, залежить від використання металів.

Метали міцні, піддаються ручній; і механічній обробці, добре проводять тепло та електричний струм.

Чисті метали одержують із застосуванням обладнання високої вартості, тому й процес одержання таких металів має високу вартість. Але у виробництві для виготовлення різних деталей та механізмів необхідні матеріали з властивостями, яких не мають чисті метали. Тому на спеціальних підприємствах, наприклад плавильних, одержують сплави з наперед заданими властивостями. Сплави утворюються способом змішування двох або більше розплавлених металів чи металів з неметалами. До найпоширеніших сплавів належать сталь і чавун (сплави заліза з вуглецем), бронза (сплав міді з оловом), ртуть та дюралюміній.

Латунь — це сплав міді з цинком. Це найпоширеніший у природі легкий кольоровий метал. Основним його недоліком є невисока міцність. У техніці найчастіше використовують дюралюміній — сплав алюмінію з міддю, марганцем, магнієм та. іншими речовинами.

IV.ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНА РОБОТА «ВИЗНАЧЕННЯ ВИДІВ ЛИСТОВОГО МЕТАЛУ ЗА ЇХНІМИ МЕХАНІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ ТА ЗОВНІШНІМИ ОЗНАКАМИ»

Інструктаж до виконання лабораторно-практичної роботи, Кожна група учнів отримує чотири зразки металів (сталь, алюміній, мідь, цинк) та інструкційну карту щодо виконання роботи.

Інструкційна карта

1) Розглянути зразки металів.

2) Порівняти механічні властивості металів, пружність, гнучкість, твердість.

3) Порівняти зовнішні ознаки металів (колір).

4) Визначити вид металу.

5) Заповнити таблицю.

Механічні властивості металів Зовнішні ознаки (колір) Вид металу
Пружність Гнучкість Твердість

Виконання лабораторно-практичної роботи.

Учні виконують роботу в зошитах, користуючись інструкційною картою.

Під час лабораторао-практичної роботи вчитель надає учням консультації, пропонує за необхідності внести корективи.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.

У яких галузях промисловості застосовують метали?

Узагальнюю відповіді учнів і повідомляю, що властивості металів обов’язково враховуються під час проектування та конструювання виробів. Наприклад, слюсарні лінійки виготовляють зі сталі, яка має більшу твердість і пружність, ніж сталь, із якої виготовляють віконні кутники, а залізо рубанка має меншу твердість, ніж різальна частина свердла, тощо.

VI. ПІДСУМКИ УРОКУ

Оцінюю результати практичної роботи та вміння колективної роботи, аналізую типові помилки:

VІІ. ДОМАЩНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2) Підготувати повідомлення про професії робітників, які виготовляють або обробляють метал.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi