Тема. Методи проектування.

Мета: ознайомити учнів з методами проектування; вчити розпізнавати моделі-аналоги;

розвивати уявлення та образне мислення учнів;

виховувати їхні естетичні смаки.

Основні поняття: методи проектування, переконструювання, художнє конструювання, зразок виробу, модель-аналог.

Очікувані результати навчальної діяльності: засвоєння учнями знань про методи проектування виробів.

Обладнання: схема «Етапи проектування виробу», зразки або ілюстрації. виробів народних умільців.

Структура уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація знань та мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

1. Історичні відомості про розвиток форм виробів із листового металу та дроту.

2. Поняття про модель-аналог та зразок виробу.

IV. Практична робота«Створення ескізів моделей-аналогів».

V. Підсумки уроку.

VI. Домашнє завдання.

ХІД УРОКУ.

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗНАНЬ ТА МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ

Бесіда.

1) Що таке проект?

2) Із яких етапів складається виконання проекту?

3) Який метод проектування нового виробу ми застосовували в 5 класі?

Узагальнюю відповіді учнів і називаю етапи одного з відомих учням методів проектування — метод фантазування.

1) З’ясування назви та призначення виробу.

2) Визначення форми виробу, матеріалів для його виготовлення, вимог до виробу.

3) Аналіз існуючих аналогів виробу, визначення їх переваг чи недоліків.

4) Розробка нової конструкції виробу.

5) Практичне виготовлення виробу за власним задумом.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Історичні відомості про розвиток форм виробів із листового металу та дроту.

Розповідь учителя.

Протягом своєї історії людство створило багато прекрасних, витончених речей, що і дотепер милують наше око. Кращі вироби ставали прикладом для наслідування, а майстерність передавалася з покоління в покоління й усе більше вдосконалювалася. Народжувалися дедалі сміливіші ідеї, винаходилися нові способи обробки матеріалів, в арсеналі майстрів з'являлися, більш досконалі інструменти. Сьогодні промисловість випускає нові матеріали, що розширюють можливості реалізації творчих задумів.

(Під час розповіді демонструю зразки виробів народних умільців або їх ілюстрації.)

2. Поняття про модель-аналог та зразок виробу.

Розповідь учителя.

Проектуючи нові вироби, використовують не тільки метод фантазування, а й метод переконструювання зразків виробів. За основу створення нових виробів може бути використана модель-аналог — зразок, що точно відповідає новоствореному виробу. Метод переконструювання дозволяє удосконалити існуючий зразок виробу, доповнити його, новими елементами, замінити окремі елементи або всю конструкцію.

(Пояснення сутності понять «модель-аналог» та «зразок виробу» доцільно проводити на прикладі вже продемонстрованих виробів.)

Робота за підручником.

Ознайомитися з відповідним матеріалом підручника.

Міні тренінг.

Демонструю учням зразок виробу і пропоную з наведених ілюстрацій вибрати моделі-аналоги. Учні повинні вказати та обґрунтувати зміни, які .були внесені в порівнянні зі зразком.

IV.ПРАКТИЧНА РОБОТА «СТВОРЕННЯ ЕСКІЗВ МОДЕЛЕЙ-АНАЛОГІВ»

Інструктаж до виконання практичної роботи.

Пропоную, учням розглянути графічну інформацію про обраний на минулому уроці виріб (домашнє завдання) та продумати типові перетворення, які можна застосувати при розробці нової моделі-аналогу, указати їх доцільність.

Завдання практичної роботи.

Виконати ескіз моделі-аналогу з внесеними змінами, не збільшуючи витрат матеріалів.

Виконання практичної роботи.

Учні виконують кілька ескізів у зошитах, аналізують їх, визначають найбільш вдалий варіанті обґрунтовують доцільність такої конструкції. Виконані графічні зображення мають містити специфікацію виробу.

Під час практичної роботи надаю учням консультації, разом з ними аналізую сконструйовані вироби, за необхідності пропоную внести корективи,

V. ПІДСУМКИ УРОКУ.

Заключне слово вчителя.

Вибір методу проектування є обов'язковою складовою організаційно-підготовчого етапу проектування. Проектуючи нові вироби, крім методу фантазування, використовують метод переконструювання зразків виробів. При використанні цього методу застосовують типові перетворення: зміна форми виробу або окремих його деталей, зміна розміру виробу або окремих його деталей, зміна місця розташування окремих деталей виробу, доповнення виробу іншими деталями тощо.

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1) Опрацювати відповідний матеріал підручника,

2) Закінчити виконання ескізу моделі-аналогу обраного виробу (без оздоблення).

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi