«Я роблю так»

(з досвіду роботи Сич Т.А.)

Я працюю над проблемою розвитку зв'язного мовлення учнів початкових класів на уроках української мови та читання. В цьому році я почала роботу з першокласниками. І насамперед повинна формувати ключові компетентності учнів. Та на основі мовних знань, умінь і навичок, які є базовими, формуються комунікативні вміння, тобто уміння діалогічного і монологічного мовлення, становлення яких у свою чергу має свої особливості. Насамперед, це уміння слухати-розуміти-говорити – це три взаємопов'язані сторони комунікативного мислення.

Враховуючи завдання, основну мету навчання та проблему над якою працюю, урок будую за комунікативною спрямованістю. Я вважаю, що ефективність уроку залежить не лише від розуміння вчителем поставлених завдань, але й від уміння так організувати навчання, щоб дітям було цікаво, щоб на кожному уроці забезпечувалась їхня пізнавальна активність. Зважаючи на психологічні особливості першокласників,- найефективнішим у розвитку мовлення буде використання ігрових методів та прийомів навчання. А також унаочнення та опора на добре ілюстрований підручник.

Так розвиток аудіативних умінь передбачає не лише введення першокласників у атмосферу українського мовлення (розуміння загального змісту матеріалу шляхом його пояснення рідною мовою), але й формування слухової уваги – умінь вирізняти з мовленнєвого потоку знайомі слова, встановлювати кількість слів у невеличких реченнях, уміння визначати місце логічного наголосу, розвиток слухової пам'яті.

Так наприклад, для розпізнавання слів, які опрацьовувались на уроці, у мовному потоці учитель включає кілька з них у свою розповідь. Наприклад тема "Іграшки" вчитель розповідає: "У дитячій кімнаті на підлозі лежав ведмедик. А зайчик сидів на полиці. Йому було сумно. Лялька, з якою він грався лежала у ліжечку." Діти мають впізнати слова-назви іграшок. Ця елементарна робота має закінчитися похвалою для створення ситуації успіху.

Для розвитку слухової уваги і логічного мислення використовую ігрову вправу "Піймай зайві слова" – називаю слова на засвоєну тему разом включаю й інші слова. Діти повинні "вловити"потрібні слова.

Слід зауважити, що робота над збагачення словникового запасу дітей є дуже важливим завданням. Вона складається із двох етапів. На першому вчителю потрібно пояснювати значення слів, демонструвати предмети чи малюнки на певну тему. Обов'язковим є проговорювання слів хором за вчителем, оскільки артикуляція сприяє запам'ятовуванню. На цьому етапі можна використовувати гру "Естафета" або "Телеграма".

Наступний етап –активізація слів, що опрацьовувались на попередньому етапі, у мовленні. Тут іде тісний зв'язок із необхідністю змінювати граматичну форму слова, пов'язуючи його з іншим. Також важливим є пояснення та зразок вчителя. Ефективними будуть підстановчівправи(у задану фразу підставити слово). Важливим є навчити вживати слова у множині, змінювати закінчення, римувати рядки. Під час формування усного мовлення корисно використовувати прийом малювання, роботу у малих групах(2 учнів). Вчитель лише корегує, допомагає. Завдання ігрового характеру сприяють розвитку діалогічного мовлення в інсценізації казок, участі у рольових іграх. Так учні 1 класу можуть оволодіти словниковим запасом в межах 600-700 слів, за умови, що вони будуть отримувати не менше як 8 слів за урок. Учні повинні вміти розповідати про себе і свою родину, запитувати і граматично правильно будувати відповідь, вільно спілкуватися на повсякденні теми, враховуючи етикетну лексику. Крім того, діти мають знати, хто вони, в якій країні живуть, яке місто є столицею, як називаються символи України. Започатковані в першому класі знання й уміння усного зв’язного мовлення – важливий фундамент для оволодіння писемним у 2 класі.

Особливо важливим є навчити учнів працювати самостійно. Це не лише самостійно прочитати або розглянути малюнок, а й самостійно проаналізувати, скласти порівняльну характеристику, виокремити найпотрібніше, знайти та опрацювати. Адже учні першого класу будуть надалі (у 2 класі) навчатися у комплекті. А навчання в комплекті є ефективним лише за умови вміння працювати самостійно і розуміти вчителя з першого слова.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi