Тема: Прикметники – синоніми й антоніми. Багатозначні прикметники. Пряме і переносне значення прикметників.

Мета: поглибити знання учнів про синоніми і антоніми на прикладі розгляду прикметників, розвивати вміння добирати та використовувати прикметники – синоніми та антоніми у мовленні, вживати прикметники у переносному значенні, тренуватися давати повну й вичерпну відповідь на запитання; виховувати бажання працювати на користь суспільства.

Обладнання: картки індивідуального опитування, словник синонімів та антонімів, індивідуальні орфографічні словнички.

Хід уроку

І. Перевірка домашнього завдання

1. Робота із вправою 193

Учень читає опис синички, називає прикметники.

- Як довести, що вибрані слова є прикметниками?

2. Картки індивідуального опитування:

Картка 1

Прочитай вірш. Випиши словосполучення іменників з прикметниками, у дужках визнач рід прикметників.

Що таке Батьківщина?

За віконцем калина,

Тиха казка матусі,

Дужі руки у така,

Під тополями хата,

Під вербою криниця,

В чистім полі пшениця,

Серед лугу лелека

І діброва далека.

Картка 2

Прочитай вірш. Випиши словосполучення іменників з прикметниками, у дужках визнач кількість прикметників.

Весна – чарівниця, неначе цариця,

Наказ свій послала, щоб краса вставала:

І проліски, і травка, й зелена муравка,

І кульбаба рясна, і фіалка ясна.

Всі квіточки весняні, веселі, кохані

З-під листя виходять, голівки підводять

Од снігу зимового до сонця ясного.

Ті квіти дрібнесенькі, мов квіти малесенькі,

Розбіглись у гаю, я їх позбираю

В пучечок до купки – для мами – голубки!

Картка 3

Прочитай текст. Випиши з нього іменники з прикметниками, у дужках зазнач число, а в однині – і рід.

Цікаві зразки народної вишивки зібрала Олена Пчілка, українська письменниця. Вишивали за волинськими узорами діти О.Пчілки – Леся Українка та Ольга Кривнюк. Вишивка Полісся зберегла давні узори і народні назви: хміль, лагідний хміль, лапатий хміль, дубові листочки, маленькі яблучка, кучерявий барвінок.

ІІ. Актуалізація опорних знань та мотивація навчання

1. Розповіді дітей про прикметник

Вибрати найповнішу і найточнішу розповідь.

2. Робота із словниковими словами

ФанераФартух

- Чим схожі ці слова? Чи відрізняються? Доберіть до кожного з них декілька прикметників, які їх характеризують.

- Давайте пограємо у гру «Назви навпаки». Доберіть антоніми до прикметників, які ви дібрали, а ми вгадаємо ці слова.

- А що таке антоніми?

- Як називаються слова, близькі за значенням? Наведіть приклади.

- Як ви вважаєте, чому я вибрала саме ці два іменники? Що необхідно запам’ятати у цих словах? Запишіть їх у свій словничок.

ІІІ. Оголошення теми й мети уроку

- Сьогодні будемо вчитися добирати та використовувати у мовленні прикметники – синоніми й антоніми. Також поговоримо про пряме й переносне значення прикметників.

ІV. Первинне сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

1. Диференційоване завдання

Сильні учні – вправа 194.

Учні з недостатньою підготовкою – вправа 195.

- У разі виникнення ускладнень користуйтесь словниками синонімів та антонімів.

Перевірка – індивідуальне опитування.

Завдання 195(2) опрацювати усно колективно.

2. Творче завдання (за вправою 197)

- Назвіть словосполучення, у яких прикметник гострий вжите у прямому значенні. Поясніть вживання цього прикметника в інших словосполученнях.

V. Закріплення та систематизація знань

1. Вибірковий диктант

- Виберіть і запишіть синоніми до слова малий.

Веселий, зелений,крихітний, черговий, високий, дрібний, холодний, шкільний, мізерний, невеличкий.

- Прочитайте записані слова. Чому ви вважаєте їх синонімами?

- Чи можна вважати слово високий антонімом? Чому?

- Доберіть антоніми до слів малий та високий.

- Що ви можете розповісти про роль синонімів у мовленні?

2. Інструктаж щодо виконання домашнього завдання

- Прочитайте завдання до вправи 198.

- Чи є питання до мене з приводу виконання домашнього завдання?

3. Робота в парах( за матеріалом вправи 196)

Перевірка – фронтальне опитування.

VІ. Підсумок уроку

- Поясніть словосполучення шляхом добору синонімів:

гарячий привіт; залізна воля; кам’яне серце.

- У якому значенні вжиті прикметники?

- Доберіть антоніми до прикметників.

- Яка роль синонімів і антонімів у мовленні?

VІІ. Домашнє завдання

Вправа 198. Повторити словникові слова.

Відкритий урок української мови

проведений у 4 класі

вчитель: Сич Т.А.

Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi