МЕТА: ознайомити учнів з порядком виконання військового обов’язку громадянами України, розвивати вміння учнів висловлювати та відстоювати свою власну думку щодо певних питань;виховувати почуття патріотизму готовності до захисту Вітчизни.

ОБЛАДНАННЯ: витяги із Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу»;»Конституція України»; ілюстративний матеріал,

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ: військовий обов’язок, відстрочка від призову; альтернативна служба.

ХІД БЕСІДИ

Вступне слово вчителя

БЕСІДА:

Надайте перелік Конституційних обов’язків громадян України.

(Учитель доповнює та корегує відповіді учнів, наголошує на такому обов’язку громадян України, як обов’язок захищати Вітчизну.

1. Військовий обов’язок та військова служба:

Група учнів отримувала упереджуючи завдання підготувати повідомлення та зробити презентацію з даного питання.

· Розповідь учнів з використанням таблиць:

«Види військової служби»

«Строки служби»

«Призови».

· Презентація учнівських робіт з даного питання

Учитель доповнює та узагальнює розповідь учнів:

Таким чином, Законом України «Про загальний військовий обов’язок та військову службу» встановлюються такі види військової служби: строкова військова служба і військова служба за контрактом.

Строк контракту більший за строк служби за призовом, але умови служби інші: військовослужбовець отримує за службу відповідну платню, він не зобов’язаний постійно проживати в казармі, має вихідні дні, право вільного виходу за межі розташування військової частини у вільний від служби час, тощо.

Збройні Сили України комплектуються в основному військовослужбовцями - чоловіками. Але є жінки, які також бажають йти на військову службу. Їм надається право за власним бажанням проходити військову службу за контрактом, якщо вони мають, або готові отримати спеціальність готову для армії. У теперішній час в українській армії є жанок-лікарів, зв’язківців, військовослужбовців ППО, а одна жінка навіть командир гелікоптера у званні капітана. А інших країнах є жінки, що отримали високі військові звання. Так, жінки-генерали є у США,у Росії звання генерал-майора присвоєно В.М. Терешковій- першій жінці яка здійснила космічний політ.

Призовники можуть бути направлені не лише до збройних сил України, а й до внутрішніх військ МВД України, до Служби Безпеки України, до Прикордонних військ, до військ Міністерства з надзвичайних ситуацій України.

ЗАВДАННЯ:

Записати до зошитів цифри та їх юридичне пояснення:

17 років – вік, коли проводиться приписка до призовної дільниці;

18 років – 25 років – вік, коли юнаків призивають на строкову військову службу;

12 місяців – строк строкової військової служби у більшості видів Збройних Сил України;

18 місяців – строк військової служби у Військово-Морських Силах України;

9 місяців - строк служби військовослужбовців які мають вищу освіту.

Першими кроками на шляху виконання військового обов’язку є проходження допризовної підготовки всіма юнаками, не залежно від місця навчання.

Слово - нашому шкільному учителю з предмету Захист Вітчизни

2.Відстрочка від призову.

БЕСІДА

Як ви вважаєте, чи всі вісімнадцятирічні юнаки підлягають призову на військову службу?

Учитель узагальнює відповіді учнів і повідомляє, що держава передбачає різні житєві ситуації та надає право на відстрочку від призову тим, хто має поважні причини.

ВИВЧЕННЯ ДАНОГО ПИТАННЯ В ГРУПАХ.

Групам учнів було запропоновано уявити себе членами прозивної комісії райвійськкомату,яка має прийняти рішення про проведення призову до Збройних Сил України, надання відстрочки від при зову, або звільнення від призову в Збройні Сили України.

Учні отримали «заяву» або «справу» призовника і повинні на підставі наявної інформації та Закону Країни «Про загальний військовий обов’язок…» ( стаття 17..Відстрочка від призов; стаття 18. Звільнення від призову на строкову військову службу) винести своє рішення.

Розігруються сценки «На призовному пункті»

ЗАВДАННЯ ГРУПАМ:

ГРУПА 1. Громадянин К., 19 років, звернувся до призовної комісії з проханням надати йому відстрочку від служби. До своєї заяви він доклав довідку з вечірньої школи, де він навчається в 11 класі, та довідку з місця роботи про те, що працює слюсарем приватної фірми «Ока».

Зразок відповіді: Громадянин має право на відстрочку згідно з ч.4 Ст.17 Закону України «Про загальний військовий обов’язок та військову службу».

ГРУПА-2 Громадянка П.,52 роки звернулася до призовної комісії з проханням звільнити від проходження військової служби її сина Григорія, 18 років. До заяви додано довідку про склад сім’ї, з якої видно, що інших дітей в неї немає,свідоцтво про смерть чоловіка – батька Григорія, а також довідка про те, що жінка інвалід І групи за зором.

Зразок відповіді: Григорій має право на відстрочку згідно з ч.(п. «а») Ст.17 Закону «Про загальний військовий обов’язок і військову службу».

ГРУПА 3. Громадянин Р. просить звільнити від служби його сина Павла в зв’язку з тим, що його старший син Дмитро проходить строкову службу в Військово-морських силах України. Подано довідку командування військової частини, що строк слу Зразок відповіді жби Дмитра завершується через рік, довідку з місця роботи Павла та його особисту заяву.

Зразок відповіді.Павло має право на відстрочку на час служби свого брата згідно з ч.» Ст.17 Закону «Про загальний військовий обов’язок і військову службу».

ГРУПА 4.Громадянин Т.,24 роки, звернувся з проханням надати йому відстрочку від призову. До заяви додано довідку про склад сім’ї, з якої видно, що Р. живе з дружиною та 1,5-річною донькою; свідоцтво про народження доньки та довідка про свою заробітну плату в фірмі.

Зразок відповіді. Громадянин Т. матиме право на відстрочку до досягнення доньки 3-річного віку з ч.2 Ст.17 Закону «Про загальний військовий обов’язок і військову службу».

ГРУПА 5. Громадянин С., 27 років, звернувся з проханням звільнити його від військової служби в зв’язку з тим, що він є студентом православної духовної академії. До заяви додано довідку з академії.

Зразок відповіді. Громадянин С. не підлягає призову в зв’язку з перевищенням граничного віку призову на строкову службу. Навіть у разі відповідності віку він мав би право на відстрочку як студент.

ГРУПА 6 Громадянка Є. звернулася з проханням надати відстрочку від призову її сину, 20 років, який потрапив у лікарню з загостренням апендициту. До заяви додано довідку з лікарні про проведення операції та атестат про повну середню освіту.

Зразок відповіді. Громадянин має право на відстрочку за станом здоров’я.

Підведення підсумків роботи:.

Представники кожної групи доповідають про свої рішення, інші учні надають пропозиції та зауваження.

Учитель корегує та коментує відповіді учнів, підводить проміжний підсумок, назвавши передбачені законодавством види відстрочок:

- за сімейними обставинами;

- за станом здоров’я;

- у зв’язку із навчанням.

3. Альтернативна (невійськова)служба.

Розповідь вчителя:

Таблиця на дошці: альтернативна служба - це служба, що запроваджується замість проходження строкової військової служби і ставить на меті виконання обов’язку перед суспільством.

Згідно із Законом України «Про альтернативну (не військову) службу» право на цю службу мають громадяни України у випадку, якщо виконання військового обов’язку суперечать їхнім релігійним переконанням і ці громадяни належать до зареєстрованих згідно з законодавством України релігійних організацій, віровчення яких не допускає користування зброєю.

Альтернативу службу громадяни проходять на підприємствах (установах), що перебувають у державній та комунальній власності, діяльність яких пов’язана із соціальним захистом населення, охороною здоров’я, захистом довкілля тощо, а також у патронажній службі в організаціях Товариства Червового Хреста України.

Строк альтернативної служби – 27 місяців, а для осіб з вищою освітою 18 місяців.

Аналітична гра «Займи позицію».

ЗАВДАННЯ: визначтеся з власною позицією, щодо альтернативної служби:

1.Вважаю недоцільним існуванням в Україні альтернативної служби.

2 Вважаю доцільним надання громадянам України на права на альтернативну службу виключно з релігійних переконань.

3Вважаю доцільним надання громадянам України на альтернативну службу не лише з релігійних переконань а із інших мотивів.

Учні визначаються із своїми позиціями і займають відповідне місце біля дршкит.

Учитель пропонує надати аргументовану відповідь і підводить підсумки гри.

4.Виконання громадянами України свого обов’язку по захисту Вітчизни

Учням було дане випереджальне завдання:

· Зробити письмове повідомлення про членів своєї родини (батько, брат, дідусь…)з обов’язковим використанням армійських фото;

· Зібрати дані про вчителів чоловіків (армійське фото, де служили…) і про кожного з них зробити письмове повідомлення;

· Зробити список вчителів жінок і вказати, хто і де служив із членів їх родин. Приготувати презентацію з даних питань.

· Домовитись із вчителями чоловіками про їх виступ на уроці зі спогадами про їх службу.

За результатами роботи

1.Зроблена виставка учнівських робіт.

2.Розповідь учнів про членів своїх родин, про вчителів школи.(розповіді супроводжуються показом своїх презентацій).

3.Виступ вчителів чоловіків зі спогадами про свою службу в армії.

Учитель підсумовує відповіді, розповіді учнів і робить висновок, що кожна країна повинна дбати про свою безпеку, тому захист Вітчизни від будь-яких посягань – святий обов’язок кожного громадянина України.


Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi