Вчитель географії та біології Максименко Оксана Павлівна

Урок-квест«Природні багатства України»

Мета уроку:

· узагальнити і систематизувати знання по темі "Фізична географія України", повторити набуті ра­ніше знання про природні умови нашої держави, на­вчати учнів використовувати знання та вміння на прак­тиці в нових умовах; поглиблювати вміння роботи з тематичними картами;

· розвивати у дітей прагнення бути свідомими громадянами України, патріотами, усвідомлювати себе як невід'ємну частину українського народу,підвищувати інтерес учнів до вивчення географії своєї країни;

· виховувати любов до Батьківщини, бажання бути корисним своїй державі, своєму народові.

Форма проведення: патріотична гра-квест

Обладнання: фізична карта України, політико-адміністративна карта України, контурні карти, карти­ни природи.

Епіграф «Не запитуй, що країна може зробити для тебе, запитай, що ти можеш зробити для своєї країни» Джон Кеннеді, президент США

1. Організаційний етап уроку.

2. Мотиваційний етап уроку.

Україна - це отча земля, рідний край, де ви народились. Це край, де здавна звучить наша рідна мова і материнська пісня. Україна - це безкрайні лани пшениці, квітучі поля льону, вишневі сади. Це гори Карпати і шахти Донбасу. Це широкий Дніпро, який несе свої води у Чорне море. Україна - це край, де ви живете і зростаєте.

Україна горда від того, що зуміла виховати людей, здатних об’єднатися на Майдані, здобути волю, вибороти справедливість. Ми заявили про себе, як про велику націю, гідну зайняти достойне місце у світовій спільноті.

3. Зміст роботи.

Сьогодні я пропоную вам здійснити подорож у формі квесту та перевірити чи знаєте ви Україну ?

Квест – це спортивно-інтелектуальне змагання, основою якого є послідовне виконання командами або окремими гравцями заздалегідь підготовлених завдань:

- залучає до активної пізнавальної діяльності кожного школяра окремо і всіх разом;

- реалізує навчання через самостійну діяльність учня у процесі якої засвоюється значно більше інформації;

- забезпечує вільну діяльність, що дає можливість вибору, самовираження і саморозвитку для її учасників;

- приводить до певного результату, чим стимулює учня до досягнення, задоволення, створює комфортний стан і підсилює бажання вивчати предмет.

Хід уроку:

4. Основний етап уроку.

Картографічна розминка

- Оцініть географічне положен­ня України? ( робота з картою)

Наш безмежний любий край!

Жовте поле, синє небо!

Україно! Зустрічай!

Ми вже їдемо до тебе!

Відкрийте ж, діти, цей чудовий світ

вкраїнських назв… На вас моя надія.

Тож ви завдання перше прочитайте

І разом в квест[1], у подорож рушайте!

І тур . Географічне положення та історія державності України.

Бліц-опитування.

1. Хто був першим правителем Київської Русі ? ( Володимир Великий )

2. Коли відбулося об’єднання УНР ЗУНР ? ( 22 січня 1919 р на Софіївській площі )

3. Коли була проголошена незалежність України ? ( 24 серпня 1991 р. )

4. До складу яких міжнародних організацій входить Україна ?( ООН , СНД , РЄ , МАГАТЕ )

5. Які адміністративно–територіальні одиниці виділяють в Україні? (24 області, АР Крим, адміністративні райони )

6. Коли виникла держава з центром у Києві? ( наприкінці І тисячоліття )

7. Які вчені сучасної доби вивчали природу України? (Чубинський, Тутковський, Рудницький)

8.Перелічіть дослідників минулого, що вивчали територію України ( Геродот, К. Птоломей, Пліній Старший, Бо план)

Конкурс"Сусіди"
На дошці зображена карта України, де цифрами позначені країни,що межують з нашою державою. Завдання команд за 2 хвилини на листочках написати назви країн, що відповідають цифрам.

Конкурс"Ланцюжок?"

Кожна команда по черзі відповідає на 9 запитань. Одна команда стає ланцюжком, учасникам задається запитання по черзі вони відповідають.
1. Крайня точка території України на сході? (село Червона Зірка)
2. Україна має кордони з скількома державами? (7)
3. На західному схилі Східноєвропейської платформи розташована, яка плита? (Волино- Подільська)
4. Скіфська платформа молода чи давня за віком? (молода)
5. Які моря омивають територію України? (Чорне, Азовське)

6 Скупчення невідсортованих гірських порід - це (морени)
7. Скільки процентів території України займають височини? (25)
8. Найвищою точкою всієї Східноєвропейської рівнини є? (г. Берда 515)
9. Найвища точка Українських Карпат? (Говерла 2 061)
10. До кліматотвірних чинників відносять: 1) кількість сонячної радіації; 2) циркуляція атмосфери; та …? (підстилаюча поверхня)
11. Сонячна радіація, що безпосередньо надходить на земну поверхню називається ? (пряма)
12. Перехідна зона між теплими і холодними повітряними масами, це...? (Атмосферний фронт)
13 За походженням Шацькі озера належать до? (карстових)
14. Найбільшою тектонічною структурою, що лежить в основі території України, є? (Східноєвропейська платформа)
15. Скільки процентів території України займають низовини? (70)
16. Під час якої гороутворюючої епохи утворились Карпати та Кримські гори? (альпійської)
17. Більша частина території України перебуває в якому кліматичному поясі? (помірному)
18. Смуга підвищеного атмосферного тиску, яка проходить уздовж лінії Луганськ - Дніпропетровськ - Балта називається...? (вісь Воєйкова)

Конкурс «Поясни слова»

1. Галичина

2. Таврія.

3. Поділля.

4. Фліш.

5. Куеста.

6. Яйла.

IIтур. Природні умови й природні ресурси України.

Конкурс «Відгадай»

1. «Яке місто північніше»?

а) Львів чи Запоріжжя; б) Київ чи Івано-Франківськ; в) Сімферополь чи Харків; г) Чернівці чи Херсон; д) Полтава чи Донецьк: е) Одеса чи Жи­томир.

2. «Скам'яніле виверження, що підняло до неба пласти зеленої кори. Уся місцевість навкруги була сповнена дикості й величності».

(Карадаг колись був діючим вулканом. Він розір­вав нагромадження геологічних пластів, які лежали над рідкою магмою, зім'яв їх, розсунув і підняв над морем.У товщі закам'янілої могили спалахнули жили сур­гучного сердоліку).

3. Далекі гори одкривали один за одним свої вер­хи, вигинали хребти, вставали, як хвилі в синьому морі. Здавалось, морські буруни застигли саме в ту мить, коли буря підняла їх з дна, щоб кинути на зем­лю та залляти світ...» — так поетично описав гори (Карпати) М. Коцюбинський у повісті «Тіні забу­тих предків»

4. Де знаходяться великі скупчення сонячної енергії минулого? (Донбас, Львівська-Волинський басейн, Придніпровський буровугільний басейн).

5. Коли у Донбасі в Нагельному кряжі почали до­бувати золото? (У 1893р., було видобуто 8 кг золота).

6. Що одержують з торфу? (Дріжджі, ацетон, добриво, паливо, оцтову кислоту...).

7. Що одержують з вугілля? (Вибухові речовини, азотну кислоту, ліки, косметику, гуму, кокс, асфальт).

8. З цього каменю споруджено пам'ятники Та­расу Шевченку в Харкові та Канаді. Його добува­ють на Житомирщині, у Словечансько - Овруцькому кряжі. Що це за камінь? (Граніт).

9. У назвах яких міст віддзеркалені назви ко­рисних копалин? (Марганець, Антрацит, Меліто­поль, Соледар, Солоне, Мілове, Вугледар, Золоте, Зо­лотоноша).

«Поміркуй!»

(Що записано цифрами?) 2061,1545,367,515, 316

(г. Говерла, г. Роман-Кош, г. Могила-Мечетна, г. Берда, Словечансько-Овруцький кряж).

IIIтур. «Водні багатства України»

Конкурс «Дай відповідь»

1. Є в Україні чотири річки, назви яких у давни­ну були дуже схожими — мали спільний корінь. Який? Як називалися ці річки? Як вони називають­ся тепер? (Дніпро, Дунай, Дністер, Сіверський Донець. Слово спільне «Дана», «Дна», «Дон», що означає ук­раїнською мовою «річка»).

2. Який острів має назву земноводного? (о. Зміїний).

3. Які річки протікають на кордоні з іншими країнами? (р. Дністер, Сіверський Донець, Західний Буг, Дунай, Дніпро, Тиса).

4. Яка річка повністю протікає на території Ук­раїни? (Південний Буг).

5. Яка річка протікає на території трьох країн? (Дніпро).

6. Як називали Дніпро в минулому? (Давньо­грецьке — Борисфен, з півночі тече; давньослов’янське — Славутич, тобто «син слави»;римляни називали Данаприс, турки —Узу).

7. Яке найбільше за площею озеро України? (Ялпуг); найглибше (Світязь — 54м)

8. Територію України омивають Азовське і Чор­не моря. У минулі часи одне з них називали руським морем. Яке це море? (Руським морем слов'яни назива­ли до XIIIст. Чорне море).

9. Напишіть річки, які течуть із заходу на схід. (Західний Буг, Дністер, Південний Буг, Дніпро, Сіверський Донець).

10. Що означає в перекладі на українську Сиваш? (Сиваш в перекладі з тюркської означає «Гниле море»).

« Знайди пару »

«Місто—річка» (Хто більше напише сполучень). Київ — Дніпро, Донецьк — Кальміус, Херсон —Дніпро, Ізмаїл —Дунай, Вінниця — Південний Буг, Полтава — Ворскла, Чернігів—Десна, Житомир — Тетерів, Чернівці — Прут, Сімферополь — Салгір...

ІV тур Рослинний та тваринний світ.

Експрес опитування.

1. Яку рослину з минулого часу вважають сим­волом щастя, любові та краси? (Калину).

2. Листяне дерево висотою до ЗО м, холоду не боїться, узимку скидає листя. Росте в Північній півкулі, має велике значення в житті людини. (Липа).

3. Великий птах. Довжина тіла від 50 до 103см, маса від 2,5 до 5,8 кг, має сильні ноги, швидко бігає, повільно ходить, літає важко, робить різкі розмахи крилами, їсть насіння, корені рослин, дощових черв’яків, гризунів, комах. (Дрофа).

4. Хижак, їсть дрібних звірів та птахів. Снігови­ми зимами залишає ліси, виходить на поля. Не боїть­ся морозів, оскільки має дуже густе й тепле хутро. Живе в Європі, Азії, Північній Америці. (Лисиця).

5. Великий хижак масою до 300 кг. Колір хутра від жовтого до чорно-бурого, їсть усе (м'ясо, рибу, комах, личинок, мед диких бджіл, траву, ягоди. Лісо­вий звір. Впадає у сплячку взимку. (Бурий ведмідь).

6. У назві яких міст віддзеркалені назви рослин? (Тростянець, Мелітополь, Ясинувата, Просяне, Бе­резань, Сосниця, Дубровиця, Діброва, Яблунів, Хмель­ницький, Верба, Оріховське, Лозова, Хмільник, Кали­та, Виноградів).

Конкурс "Майбутні науковці"
Оцінюється розгорнутість відповіді, вміння обгрунтувати та довести своє твердження.

1. Якби весь Кримський півострів мав рівнинну територію, як змінилися б природні умови в цілому?

2.Доведіть правильність твердження "річки - діти клімату" на прикладі України.

Конкурс «Мовознавство длядопитливих»:


у Києві – (киянин);

у Кіровограді – (кіровоградець);

у Харкові –(харків’янин);

у Львові – (львів’янин);

у Сумах – (сумчанин);

у Донбасі – (донбасівець);

в Одесі – (одесит);

у Чернівцях – (чернівчанин);

у Чернігові – (чернігівець);

у Полтаві – (полтавчанин).

4. Підведення підсумків уроку.

5. Контрольно- оцінювальний етап.

Учитель: Усі ви сьогодні були активними, кмітливими, спритними. Тож усі ми маємо об’єднатися в одну команду – українців, які багато знають про рідну країну, шанують її символи, завжди підтримують одне одного! Тільки людина з добрим і чуйним серцем, роботяща і вольова може бути справжнім патріотом і громадянином своєї держави, по-справжньому любити і захищати, відстоювати її інтереси і приносити велику користь.
Кiлькiсть переглядiв: 0

Коментарi